Ilmastosäätiön perustanut Antero Vartia kantelee Poliisihallituksesta oikeuskanslerille – Myös HS:n haastattelemat tutkijat pitävät poliisin kantaa vääränä - Talous | HS.fi
Talous

Ilmastosäätiön perustanut Antero Vartia kantelee Poliisihallituksesta oikeuskanslerille – Myös HS:n haastattelemat tutkijat pitävät poliisin kantaa vääränä

Poliisihallituksen mukaan Compensate-säätiön tarjoama palvelu on vastikkeetonta ja vaatii rahankeräysluvan. Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen pitää tulkintaa ”häkellyttävänä”.

Antero Vartia sanoo pitävänsä Poliisihallituksen arpajaishallinnon toimintaa kohtuuttomana. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Julkaistu: 14.1. 13:07, Päivitetty 14.1. 17:39

Vihreiden entinen kansanedustaja Antero Vartia on kannellut oikeuskanslerille Poliisihallituksen arpajaishallinnosta. Kantelu liittyy Vartian perustaman Compensate-säätiön rahankeräyslupaa koskevaan kiistaan.

Arpajaishallinnon mielestä Compensaten toiminta on vastikkeetonta eli se vaatii rahankeräysluvan. Arpajaishallinto teki Compensatesta tutkintapyynnön joulukuussa. Se siis käytännössä pyytää Helsingin poliisilaitosta selvittämään, onko Compensate syyllistynyt rahankeräysrikokseen.

Oikeuskansleri valvoo viranomaisten toiminnan laillisuutta. Vartia puolestaan pyytää nyt oikeuskansleria selvittämään, onko arpajaishallinnon toiminta ollut lainvastaista.

Asian ytimessä on kysymys siitä, miten päästökompensaatio toimii. Tässä tutkijoiden ja arpajaishallinnon näkemykset vaikuttavat eroavan merkittävästi.

Kyse ei ole vain yhdestä säätiöstä. Arpajaishallinnon tulkinnalla voi HS:n haastattelemien asiantuntijoiden mielestä olla myös kauaskantoisia vaikutuksia siihen, miten yritykset voivat Suomessa harjoittaa päästökompensaatiota.

Ensin on kuitenkin syytä kerrata lyhyesti kiistan taustat.

Vartian perustama Compensate on yleishyödyllinen säätiö, joka tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden kompensoida ostamiensa tuotteiden aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Tämä tapahtuu niin, että kuluttaja maksaa ostoksen yhteydessä lisähinnan, jonka Compensate käyttää lyhentämättömänä ostamalla markkinoilta päästövähennysyksiköitä.

Vuoden 2018 loppupuolella Vartia lähestyi arpajaishallintoa kertoakseen Compensatesta ja pyytääkseen lausuntoa siihen, tarvitseeko tällainen toiminta rahankeräysluvan. Arpajaishallinto vastasi muutaman viikon jälkeen, että kysymys on ”hankala”. Sen seurauksena Compensate jätti uuden, ensimmäistä laajemman lausuntopyynnön vuoden 2019 helmikuussa.

Sen jälkeen arpajaishallinnosta ei oltu yhteydessä Compensateen. Vartia sanoo, että hän kyseli toistamiseen arpajaishallinnon näkemystä, koska säätiön oli tarkoitus julkistaa toimintansa huhtikuussa.

Kesäkuussa arpajaishallinto antoi lausunnon, jonka mukaan Compensaten toiminta vaatii rahankeräysluvan, koska se on vastikkeetonta.

Oikeuskanslerille jätetyssä kantelussa todetaan, että lausunnon jälkeen Vartia tapasi arpajaishallinnon edustajia. Elokuussa arpajaishallinnon ylitarkastaja pyysi Vartialta listaa alan asiantuntijoista. Muita yhteydenottoja arpajaishallinnosta ei tullut.

Marraskuussa sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) vastasi asiaa koskevaan kirjalliseen kysymykseen eduskunnassa. Ohisalo vahvisti arpajaishallinnon kannan. Sen jälkeen Compensate jätti rahankeräyslupahakemuksen.

Viikko lupahakemuksen jättämisen jälkeen arpajaishallinto päätti tehdä säätiöstä tutkintapyynnön.

Nyt Vartia pyytää oikeuskansleria selvittämään, onko arpajaishallinto toiminut lain mukaisesti käsitellessään Compensaten lausuntopyyntöä ”rahankeräysluvan tarpeellisuudesta päästökompensaatiopalveluiden tarjoamisessa” sekä ”linjatessaan ilmastonsuojelutyön vastikkeettomuudesta”.

Kantelussa pyydetään myös oikeuskanslerin kantaa siihen, onko arpajaishallinto toiminut lain mukaisesti tehdessään tutkintapyynnön Compensaten toiminnasta ”ottaen huomioon erityisesti vireillä olevan lupahakemuksen sekä asian saaneen epäedullisen julkisuuden”.

Kiista kiteytyy siihen, onko hiilensidontapalvelun tarjoaminen kuluttajalle vastikkeellista vai vastikkeetonta toimintaa. Kyse on siis siitä, saako kuluttaja rahansa vastineeksi jotain muutakin kuin hyvää mieltä eli esimerkiksi tavaran tai palvelua.

Arpajaishallinnon näkemys on, että ”ilmastonsuojelutyötä pidetään rahankeräyslain tarkoittamana yleishyödyllisenä toimintana”. Tämän vahvisti myös sisäministeri Ohisalo.

Arpajaishallintopäällikkö Saaramia Varvio sanoo, että kaikkea ”ilmastonsuojelutyötä” ei pidetä automaattisesti vastikkeettomana, vaan se riippuu siitä, miten toiminta järjestetään.

Compensaten toiminnassa ei Varvion mukaan ole sellaista ”kohtaantoa”, jota kaupankäynnissä edellytetään. Varvio sanoo, ettei hän halua kommentoida yksittäistä toimijaa.

Varvion mukaan hyväntekeväisyystyöhön liittyy lähes aina vastikkeellisuutta. Hän ottaa esimerkiksi ruoka-avun. Kun lahjoitusvarat saanut hyväntekeväisyysjärjestö ostaa ruoan, toiminta on vastikkeellista.

”Mutta se on aivan eri asia kuin se, saako rahan lahjoittanut taho vastikkeen. Ei rahan antaja saa ruoka-apua, eikä tietenkään haluakaan saada. Tässäkin pointti on se, saako kuluttaja vastiketta.”

Oikeuskanslerille tehdyn kantelun mukaan ”arpajaishallinto rinnastaa lausunnossaan Compensaten toiminnan kummilapsitoimintaan”.

”Arpajaishallinnon mukaan kummilapsitoiminnassa rahan lahjoittanut henkilö ei saa itselleen aitoa vastiketta, vaan lähinnä hyvän tarkoituksen tukemisesta aiheutuvan hyvän mielen”, kantelussa sanotaan.

Antero Vartia (selin) julkisti viime huhtikuussa Compensate-säätiönsä. Julkistustilaisuudessa oli paikalla muun muassa Supercellin perustaja Ilkka Paananen (edessä oik.), joka on auttanut Vartiaa hankkeessa. Kuva: Akseli Valmunen / HS

Pitääkö arpajaishallinnon näkemys paikkaansa?

Arpajaishallinnon edustaja pyysi viime elokuussa Vartialta listaa aihetta tuntevista asiantuntijoista. Vartia toimitti kuusi nimeä.

Arpajaishallinto ei ole lähestynyt ketään heistä. Varvio sanoo, että arpajaishallinto on ollut asiasta yhteydessä Energiavirastoon. Viraston asiantuntijat kertoivat arpajaishallinnolle muun muassa päästökaupan toiminnasta.

HS tavoitti Vartian listaamista asiantuntijoista viisi: Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajan ja professorin Markku Ollikaisen, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtavan tutkijan Marita Laukkasen, ympäristöministeriön hallitussihteerin Karoliina Anttosen sekä Itä-Suomen yliopistosta kansainvälisen oikeuden professorin Kati Kuloveden ja kansainvälisen ympäristöoikeuden yliopistonlehtorin Seita Romppasen.

Kaikki olivat sitä mieltä, että toisin kuin arpajaishallinto katsoo, Compensaten toiminta on vastikkeellista.

Ollikaisen mielestä arpajaishallinnon kanta kuulostaa ”häkellyttävältä”.

Ollikainen selittää, että koko EU:n ilmastopolitiikka ja YK:n ilmastopoliittinen toiminta perustuu ajatukseen ulkoisvaikutuksista.

Ulkoisvaikutus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kuluttaja aiheuttaa toiminnallaan haittaa muille ilman, että haitasta on maksettu korvausta. Hyvittämällä aiheuttamansa päästöt kuluttaja korvaa ulkoisvaikutuksen aiheuttaman haitan.

”Eli tällainen Compensaten harjoittama toiminta ei missään tapauksessa ole vastikkeetonta, koska kuluttaja korvaa siinä haittaa, jota hän aiheuttaa muille.”

Tästä syystä Ollikainen pitää rinnastusta hyväntekeväisyyteen omituisena. Hänestä arpajaishallinto yrittää soveltaa tavanomaista markkinalogiikkaa tilanteeseen, jossa markkinat nimenomaan epäonnistuvat.

”On täysin virheellinen tulkinta, että tässä ostetaan hyvää mieltä. Näkee, ettei arpajaishallinto ymmärrä, minkä luonteisesta asiasta globaaleissa ilmastopäästöissä on kysymys. Jos ostan jollekin lahjaksi vuohen niin teen siinä hyvää, en korvaa aiheuttamaani haittaa. Päästökompensaatiossa korvaan muille aiheuttamani haitan.”

Myöskään Laukkanen ei ymmärrä tulkintaa. Hän pitää ”hassuna” näkemystä siitä, että ilmaston lämpeneminen olisi vain ”pahaa mieltä”.

”Ilmastonmuutoksesta aiheutuu kustannuksia, ja ekonomistikunta yrittää ihan tosissaan arvioida, miten suuria kustannukset ovat. Kyllä niitä kustannuksia voi sitten hyvittää eri tavoilla.”

Ollikaisen mukaan päästökompensaatiojärjestelmä on toiminut kansainvälisesti ainakin viisitoista vuotta.

”Arpajaishallinnon tulkinta, jos sitä katsoo vähän laajemmin, on oikeastaan se, että koko kansainvälisen ilmastopolitiikan perusperiaatteet ovat väärin. Tämä on aika rohkea asenne.”

Monet lentoyhtiöt, kuten Finnair, tarjoavat kuluttajalle mahdollisuuden kompensoida lentonsa päästöt. Ollikainen ja Laukkanen sanovat, ettei tällainen palvelu eroa käytännössä mitenkään siitä, mitä Compensate tarjoaa.

Tutkijoiden mukaan vastaavat hyvitykset ovat keskeisessä roolissa koko lentoliikenteen kansainvälisessä sopimuksessa. Vaikka lentoyhtiö tarjoaisi päästöjen vähennystä eikä ilmakehässä jo olevan hiilidioksidin sitomista, se ei Laukkasen mukaan muuta tilannetta.

”Jos joku väittää, että on vastikkeellisuuden näkökulmasta eri asia vähentää päästöjä kuin sitoa hiilidioksidia, niin silloin ei ole ymmärtänyt mistä on kysymys. Ne ovat saman kolikon kaksi puolta.”

Ollikainen sanoo, että arpajaishallinnon tulkinta pitäisi johdonmukaisesti ulottaa kaikkiin muihinkin toimijoihin, jotka tarjoavat kompensaatiota. Se taas olisi Ollikaisen mukaan hyvin haitallista, koska tällainen kompensaatiotoiminta on olennainen osa ilmastopolitiikan kokonaisuutta.

”Arpajaishallinnon tulkinta on erittäin taantumuksellinen. Voisin kuvitella että joku tulkitsee näin 1950-luvulla, mutta se että tällainen tehdään nyt, tässä tilanteessa, on todella huolestuttavaa. Se on yhteiskunnallisesti vastuutonta.”

Aikooko arpajaishallinto siis puuttua jatkossa Finnairin ja muiden yhtiöiden tarjoamiin päästökompensaatioihin?

Yrityksillä ei voi olla rahankeräyslupaa, joten jos lentoyhtiöiden toiminta katsottaisiin vastikkeettomaksi Compensaten tapaan, sitä ei voisi harjoittaa.

Varvio sanoo, ettei hän halua ottaa kantaa yksittäistapauksiin.

”Olemme tietoisia, että on monia eri malleja, ja tietenkin meillä on näihin perehdytty. Mitä tulee rahankeräyslakiin, niin pyrimme ohjeistamaan ja tiedottamaan, ja menemme lähtökohtaisesti aina neuvonnan kautta”, Varvio sanoo.

”Odotamme, että kukin toimija arvioi oman toimintansa lainmukaisuuden. Tarvittaessa ryhdymme toimenpiteisiin ja teemme myös tutkintapyyntöjä.”

Varvio ei halua kommentoida sitä, aikooko arpajaishallinto tehdä tutkintapyyntöjä muista hiilensidontapalvelua tarjoavista toimijoista, jotka ovat toimineet samalla logiikalla kuin Compensate ilman rahankeräyslupaa. Varvio sanoo, ettei hän halua avata valvonnallisia toimenpiteitä ennalta.

”Jokainen asia arvioidaan tapauskohtaisesti. Emme ole kieltämässä ilmastonsuojelutyötä tai päästökompensaatiotyötä, vaan jokaisen pitää miettiä, miten heidän toimintansa on lain mukaista.”

Mahdollistaako nykyinen lainsäädäntö esimerkiksi sen, että tuotteen yhteydessä myydään mahdollisuus kompensoida tuotteen aiheuttamat päästöt? Tällaista palvelua tarjoavat esimerkiksi useat lentoyhtiöt ja verkkokauppa Zalando.

Varvio sanoo, että kysymys vaikuttaa viittaavan toimintaan, jossa pyydetään vapaaehtoista lisämaksua tuotteen myynnin yhteydessä. Tällaista toimintaa arpajaishallinto on pitänyt vastikkeettomien rahalahjoitusten pyytämisenä ja siten kiellettynä.

Varvion mukaan päästökompensaatiotoiminta on kuitenkin mahdollista.

”Siinä täytyy katsoa, miten se järjestetään niin, ettei se ole vastikkeetonta rahankeräystä.”

Vartian mielestä arpajaishallinto on toiminut Compensaten kohdalla kohtuuttomasti ja asettanut säätiön aiheettomasti mahdollisen rikosepäilyn kohteeksi. Muista vastaavaa palvelua tarjoavista tahoista ei ole tehty tutkintapyyntöä.

”Olemme toimineet alusta lähtien oma-aloitteisesti ja halunneet selvittää asiaa. Kun sitten toimimme poliisin mielestämme virheellisen tulkinnan mukaan ja haimme rahankeräyslupaa, meistä tehtiin tutkintapyyntö. Miten tässä olisi voinut toimia toisin?”

Vartia sanoo, että arpajaishallinnon toiminta on aiheuttanut suurta haittaa Compensaten maineelle. Hänen mielestään arpajaishallinto ei ole pyrkinyt auttamaan säätiötä vaikeaselkoisen arpajaislain tulkinnassa.

”Arpajaishallinto sanoo, ettei se ole konsulttipalvelu ja on jokaisen toimijan omalla vastuulla miettiä toiminta lain mukaisesti. On kuitenkin hyvin vaikea toimia lainkuuliaisesti, kun viranomainen kieltäytyy määrittelemästä, mikä on vastikkeellisen palvelun ja luvanvaraisen hyväntekeväisyyden välinen ero.”

Vartian mielestä arpajaishallinnon argumentit ovat heikkoja.

Oikeuskanslerille jätetyn kantelun mukaan arpajaishallinto katsoo, että ”normaalissa kaupankäynnissä tuotteen hinnan määrittää myyjä, eikä hinta näin ollen ole vapaaehtoinen tai vapaavalintainen”.

Vartia sanoo, että Compensaten asiakas ei voi määritellä hintaansa itse, vaan maksu perustuu muun muassa hiilimarkkinoilla muodostuneeseen hintaan. Tämän vahvistivat myös kaikki HS:n haastattelemat asiantuntijat.

Vartian mukaan päästöhyvitysten vastikkeettomuutta vastaan puhuu sekin, että Suomen valtio kompensoi EU-puheenjohtajuuskauden ilmastopäästöt järjestämällä kilpailutuksen.

Kantelun mukaan arpajaishallinto on perustellut kompensoinnin vastikkeettomuutta myös sillä, että ”kompensaatiomaksun maksajat eivät saa omistusoikeutta puihin, joita hiilensidontaprojekteissa joko istutetaan tai suojellaan”. Vartian mukaan kyse on kuitenkin palvelun, ei tuotteen ostamisesta.

Vartian mukaan arpajaishallinnon kanta kompensoinnin vastikkeellisuudesta on epälooginen myös siksi, että vihreältä sähköltä ei edellytetä rahankeräyslupaa.

Vihreä sähkö tarkoittaa sähkösopimusta, jossa sähkön hintaan sisältyy uusiutuvia energianlähteitä käyttäville tuottajille ohjattava osuus. Sähkösopimuksen tehneen henkilön itse käyttämä sähkö voi silti olla tuotettu vaikka ydinvoimalla.

”Arpajaishallinnon logiikalla myös vihreästä sähköstä saa vain hyvää mieltä”, Vartia sanoo.

Vartia pitää erikoisena myös arpajaishallinnon käyttämää esimerkkiä Suomessa toimivasta hampurilaisketjusta.

Yritys myy päästökompensoitua hampurilaista. Se ei arpajaishallinnon linjauksen mukaan edellytä rahankeräyslupaa. Jos yritys kuitenkin myisi lisäksi identtistä mutta ei-kompensoitua hampurilaista, kompensoidun hampurilaisen myymiseksi tarvittaisiin rahankeräyslupa. Koska yritys ei voi saada rahankeräyslupaa, ei kompensoitua hampurilaista voisi myydä.

”Miten rahankeräys hampurilaisen yhteydessä voi olla riippuvainen siitä, mitä muuta on tarjolla? Rahankeräys on sallittua silloin jos et voi ostaa jotain ilman rahankeräystä, mutta se muuttuu luvanvaraiseksi hyväntekeväisyydeksi, jos voit ostaa jotain muuta ilman että hintaan sisältyy rahankeräys.”

Vartia kokee, että arpajaishallinnon toiminta on leimannut Compensatea epäreilusti.

”Meille pääasia on, että ihmiset ymmärtävät, että meihin voi luottaa ja että teemme tosissamme työtä ilmaston eteen. Ja tietysti se, että ihmiset voivat oikeasti osallistua ilmastotyöhön.”

Vartian mukaan hän ei kuitenkaan ole huolissaan Compensatesta. Säätiö tulee saamaan rahankeräysluvan, koska se on yleishyödyllinen. Tänä vuonna rahankeräyslaki uudistuu myös niin, että Compensaten toimintaa ei rahankeräyslupa haittaa.

Kyse on isommasta asiasta, Vartia sanoo. Hän viittaa globaaliin ilmastotyöhön ja Suomen hallituksen ilmastotavoitteisiin.

”Arpajaishallinnon laintulkinta on täysin kestämätön. Tässä venytetään vanhaa lakia, jota ei koskaan ole tarkoitettu tämänkaltaista toimintaa varten. Tulkinnalla on hyvin negatiivinen vaikutus mahdollisuuteen tehdä ilmastotoimia Suomessa ja osallistaa ihmisiä.”

Vartian mukaan arpajaislakia tulee muuttaa, jos sitä tulkitaan näin. Nykyistä arpajaishallinnon tulkintaa voi Vartian mielestä hahmottaa miettimällä puistoa, jota ihmiset roskaavat.

”Voimme ajatella, että elomme jossain määrin aiheuttaa sitä, että puistoon kertyy roskaa. Nyt jos joku haluaa maksaa yritykselle siitä, että se kerää roskia pois, niin arpajaishallinto käytännössä katsoo, että tällainen yritys toimisi rikollisesti.”

Päivitys kello 17.38: Juttuun lisätty arpajaishallinnon maininta siitä, mitä tietoa Energiavirastosta annettiin.

Poliisihallitus tehnyt tutkintapyynnön Antero Vartian johtamasta Compensate-säätiöstä

Poliisi saattaa vaatia rahan­keräys­lupaa Antero Vartian Compensate-säätiöltä

Maailma pelastuu markkinoilla – Antero Vartia sai saunareissulla idean, ja nyt sen pitäisi pysäyttää ilmastonmuutos

Lentopäästöjen vähentämiseen on keinoja – miksi niitä ei oteta käyttöön?

Anekauppaa vai ilmastoaktivismia? Näin kompensoit lentomatkasi kasvihuonepäästöt mahdollisimman tehokkaasti