Metsäyhtiö UPM aikoo vähentää 65 prosenttia hiilidioksidipäästöjään vuoteen 2030 mennessä - Talous | HS.fi
Talous

Metsäyhtiö UPM aikoo vähentää 65 prosenttia hiilidioksidipäästöjään vuoteen 2030 mennessä

UPM vähentää Saksassa tekemillään voimalaitosinvestoinneilla riippuvuuttaan hiilellä tuotetusta energiasta.

Julkaistu: 27.1. 19:38

Metsäyhtiö UPM ilmoittaa sitoutuvansa YK:n tavoitteeseen hillitä ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. UPM liittyy mukaan YK:n Global Compact -aloitteeseen, jossa mukana olevat yritykset lupaavat tehdä tieteelliseen tutkimukseen perustuvia toimenpiteitä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi.

UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo yhtiön vähentävän fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja ostosähkön hiilidioksidipäästöjä 65 prosentilla vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

UPM on tehnyt viime aikoina useita voimalaitosinvestointeja niin Suomessa kuin Saksassa parantaakseen energiatehokkuuttaan ja vähentääkseen hiilivoiman käytön vaikutusta UPM:n päästöihin.

Nordlandin paperitehtaalla Saksan Dörpenissä UPM on investoinut 95 miljoonaa euroa kaasuvoimalaan, joka kytketään sähköverkkoon vuonna 2022. Yhtiö arvioi uuden voimalan pienentävän UPM:n hiilidioksidipäästöjä 300 000 tonnilla. Hürthin-tehtaalle UPM rakentaa biomassaan perustuvaa voimalaa. Se UPM:n mukaan vähentää riippuvuutta ostosähköstä, joka Saksassa tuotetaan pitkälti ruskohiilellä.

”Hürthin investointi korvaa pitkälti hiilellä tuotettua energiaa”, Lundgren sanoo.

Myös Joensuun vaneritehtaalla on otettu käyttöön uusi biolämpölaitos, jonka lämpökattilassa poltetaan vanerin valmistuksessa syntyvää kuorta, haketta ja purua.

Uudet voimalainvestoinnit eivät vielä riitä siihen, että UPM pääsee päästövähennyssitoumuksiinsa. ”Kyse on laajasta suunnitelmasta ja kymmenen vuoden rupeamasta, ja haluamme olla toimissamme mahdollisimman konkreettisia”, Lundgren sanoo.

Jatkossa UPM aikoo raportoida vuosittain metsiensä hiilinielutasot. Yhtiö aikoo myös selvittää kaikkien tuotteidensa ilmastovaikutukset.

”Tunnustamme, että emme vielä tiedä kaikkien tuotteidemme ilmastovaikutuksia. Etsimmekin parhaillaan tutkimusyhteistyökumppania asian selvittämiseksi.”