VM:n selvitys: Vauraita maastamuuttajia olisi mahdollista verottaa ”arvonnousuverolla” - Talous | HS.fi
Talous

VM:n selvitys: Vauraita maastamuuttajia olisi mahdollista verottaa ”arvonnousuverolla”

Tutkituista maista vain Sveitsissä, Portugalissa ja Italiassa vauraiden yksityishenkilöiden maastamuuttoa ei pyritä verotuksella hillitsemään, kertoo perjantaina julkistettava valtiovarainministeriön selvitys.

Valtiovarainministeriö selvitti, kuinka ulkomaille muuttavia verotetaan 16:ssa maassa.

Valtiovarainministeriö selvitti, kuinka ulkomaille muuttavia verotetaan 16:ssa maassa. Kuva: Kimmo Mäntylä & Pekka Sakki / Lehtikuva, Kuvankäsittely John Woodward / HS

Julkaistu: 6.2. 20:00

Valtiovarainministeriö julkaisee perjantaina aamulla selvityksensä arvonnousuverosta, jonka tarkoituksena olisi hillitä rikkaiden yksityishenkilöiden Suomesta lähtöä maksamiensa verojen minimoimiseksi.

Selvityksen mukaan ulkomaille muuttavilta voisi periä niin sanottua arvonnousuveroa myyntivoitoista, perinnöistä ja lahjoista niiden Suomessa tapahtuneen arvonousun osalta.

Tämä olisi selvityksen mukaan oikeudellisesti ja esimerkiksi EU-oikeuden kannalta hyväksyttyä. Selvityksen mukaan vastaavanlaista veroa peritään jo valtaosassa vertailluista maista Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Arvonnousuverossa ulkomaille muuttavaa verotettaisiin omaisuuden arvonnoususta, joka on tapahtunut Suomessa oleskelun aikana.

Tällaiselle verolle on arveltu olevan tarvetta, sillä vauraat yksityishenkilöt voivat kerryttää pääomatulojaan verovapaasti esimerkiksi niin sanotuissa vakuutuskuorissa, holding-yhtiöissä, suljetuissa rahastoissa ja niiden yhdistelmissä.

Muutto esimerkiksi Belgiaan tai joissain tapauksissa Portugaliin on voinut taata, ettei erilaisista arvonnousuista tarvitse maksaa uudessa asuinmaassa lainkaan veroa realisoinnin yhteydessä.

Lue lisää: Suomen verojärjestelmä on poikkeuksellinen, ja se tarjoaa mahdollisuuden välttää pääomatulo- ja perintöverot

Myyntivoittoja, perintöjä ja lahjoja verotettaisiin muuton jälkeen Suomessa siis vain siltä osin kuin arvonnousua kertyy Suomessa. Uusi asuinvaltio voisi sitten verottaa verovelvollista siltä osin kuin arvonnousu tapahtuu uudessa kotimaassa.

Pääministeri Antti Rinteen (sd) hallitus sopi hallitusohjelmassaan, että mahdollisuudet tällaisen veron perimiseksi selvitetään.

Hallitusohjelman kirjaus kuuluu: ”Selvitetään, onko mahdollista ottaa käyttöön veromallia, joka estää ulkomailla asuvien Suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin, lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen.”

Tarkoituksena on varmistaa, ettei verojärjestelmästä syntyisi rikkaille suomalaisille vahvaa ylimääräistä kannustinta muuttaa pois Suomesta.

Veroa on kutsuttu myös exit-veroksi ja maastapoistumisveroksi hieman sen mukaan, mitä mieltä puhuja verosta on. Keskustelua on käyty muun muassa veron perimmäisestä oikeutuksesta ja siitä, onko muissa maissa vastaavaa veroa. Keskustelu on ollut usein kiihkeää.

HS:n tietojen mukaan valtiovarainministeriö selvitti maastamuuttajien verokohtelua 16 länsimaassa, mukaan lukien Yhdysvalloissa.

Kolmessatoista maassa oli jonkinlainen kotimaassa hankitun arvonnousun verotukseen perustuva malli.

Yhdeksässä maassa oli arvonnousuveroksi kutsuttava vero ulkomaille muuttaville ja siellä myyntivoittoja saaville. Neljässä maassa oli jonkinlainen vastaava verotusmalli.

Tutkituista maista vain Sveitsi, Portugali ja Italia eivät ole säätäneet muiden maiden malleja vastaavaa veroa.

Selvityksen mukaan Suomessa valtio saisi verosta varsin vähän tuloa, enimmillään 50 miljoonaa euroa vuodessa.

Veron todellinen tarkoitus olisikin todennäköisesti toimia ennaltaehkäisevästi siten, ettei verokohtelu houkuttaisi vauraita yksityishenkilöitä muuttamaan Suomesta.

Verosta saatavia tuloja voisi vähentää myös sen kohdistaminen vain kaikista varakkaimpiin lähtijöihin.

Valtiovarainministeriön vero-osaston selvityksessä ei ehdoteta veron käyttöönottoa. Selvitys pikemminkin kehottaa tarkkailemaan tilannetta.

”Vero-osasto katsoo, että veromallin käyttöönottoon liittyisi siinä määrin haasteita ja ongelmallisuuksia, että välittömien lainsäädäntötoimien sijaan olisi aiheellista seurata sitä, kuinka sääntelyn tarve ja asiaa koskeva kansainvälinen tilanne tulevaisuudessa kehittyvät”, selvityksessä todetaan.

Huonoina puolina mainitaan myös verotuksen monimutkaistuminen.

Selvityksessä esitetään, että arvonnousuverolla saattaisi olla haitallisia vaikutuksia muun muassa Suomen kilpailukykyyn ja kiinnostavuuteen sijoituskohteena, maahan- ja maastamuuttoon sekä taloudelliseen tehokkuuteen.

Nyt hallituksen pitää päättää, edistääkö se veron käyttöönottoa vai ei.

Asiasta kertoi aiemmin keskiviikkona myös Yleisradio.

HS-analyysi|Suomen verojärjestelmä on poikkeuksellinen, ja se tarjoaa mahdollisuuden välttää pääomatulo- ja perintöverot

Vauraiden sukujen super­lobbari Anders Blom: Taloudellinen eliitti on ottanut Suomessa vallan

Sijoittaja saa mittavan veroedun vakuutuskuoren avulla – nyt pääministeri Sipilänkin käyttämän keinon verohyötyjä saatetaan leikata

Onnisen pääomistaja lähtee perintöveroja pakoon Portugaliin