Lyhyeksi myynnissä pyritään hyötymään osakkeen halpenemisesta – Helsingin pörssissä on yksi yhtiö ylitse muiden sijoittajien vedonlyönnissä - Talous | HS.fi
Talous

Lyhyeksi myynnissä pyritään hyötymään osakkeen halpenemisesta – Helsingin pörssissä on yksi yhtiö ylitse muiden sijoittajien vedonlyönnissä

Ajoneuvojen renkaita valmistava Nokian Renkaat on Helsingin pörssin selvästi eniten lyhyeksi myyty osake.

Nokian Renkaiden tehdas Yhdysvalloissa Daytonissa avattiin lokakuussa ja tuotanto siellä alkoi tammikuussa. Kuva: Evelyn Hockstein

Julkaistu: 28.2. 2:00, Päivitetty 28.2. 10:48

Helsingin pörssissä on kirjava joukko yhtiöitä, joiden osakkeita sijoittajat myyvät lyhyeksi.

Eniten lyhyeksi on myyty ajoneuvojen renkaita valmistavan Nokian Renkaiden, konepajayhtiö Valmetin ja ruostumatonta terästä valmistavan Outokummun osakkeita. Nokian Renkaiden lyhyeksi myytyjen osakkeiden määrä on suuri.

Lyhyeksi myynti kertoo siitä, että osa suursijoittajista olettaa näiden yhtiöiden osakkeiden halpenevan ja pyrkii hyötymään siitä.

Tyypillisiä lyhyeksi myyjiä ovat suuret sijoitusyhtiöt ja erikoissijoitusrahastot (hedgerahastot). Erikoissijoitusrahastot pyrkivät suurella riskillä hankkimaan osakesijoituksista tuottoa kaikissa olosuhteissa eli myös silloin, kun osakkeet halpenevat.

Finanssivalvonta ilmoittaa yksittäisen sijoittajan lyhyeksi myytävien osakkeiden määrän tietyssä yhtiössä, jos määrä ylittää 0,5 prosenttia osakkeista tai on myöhemmin alittanut 0,5 prosenttia.

Tiedoista ei voi arvioida tosiasiallista yhtiökohtaista lyhyeksi myytyjen osakkeiden määrää. Yksi syy siihen on se, että useimmilla sijoittajilla voi olla lyhyeksi myytyjä osakkeita vähemmän kuin 0,5 prosenttia.

Lyhyeksi myynnissä on yksinkertaistettuna kysymys eräänlaisesta vedonlyönnistä.

Lyhyeksi myynnissä sijoittaja myy osakkeita, joita hän ei omista. Sen sijaan ne on lainattu korvausta vastaan osakemarkkinoilta.

Lyhyeksi myynnin mahdollinen kannattavuus perustuu oletukseen, että osakkeen hinta halpenee myyntihetken ja takaisinostohetken välillä.

Jos lainattujen osakkeiden arvo myyntihetkellä on miljoona euroa, ja osake halpenee kymmenen prosenttia ennen takaisinostoa, tekee lyhyeksi myyjä nimellistä voittoa 100 000 euroa. Voittoa laskettaessa on kuitenkin otettava huomioon myös osakkeiden lainaamisesta aiheutuneet kustannukset ja tavanomaiset kaupankäyntikulut.

Lyhyeksi myynnissä on aina suuri riski, koska lainatut osakkeet on ennalta sovitun ajan kuluttua pakko ostaa takaisin ja luovuttaa lainaajalle. Jos lyhyeksi myyty osake ei ennalta sovitun ajan kuluessa halpene, lyhyeksi myyjä tekee tappiota.

Lyhyeksi myynti kiihdyttää usein osakkeen halpenemista ja voi siis puhkaista mahdollisia hintakuplia. Esimerkiksi Nokian Renkaiden osake on halventunut vuoden kuluessa 20 prosenttia.

Yksi keskeisistä osakkeen arvoon vaikuttavista tekijöistä on sijoittajien arvio yhtiön kassavirran kehittymisestä. Kassavirta tarkoittaa kassaan tulevien ja sieltä maksettavien maksujen erotusta.

Osakkeen arvonmäärittelyssä sijoittajat pyrkivät ennustamaan yrityksen tuottamat tulevaisuuden kassavirrat ja laskemaan niiden nykyarvon. Arvonmäärittelyssä sijoittajat hyödyntävät yhtiöiden julkaisemien taloudellisten tietojensa lisäksi paljon muuta informaatiota markkinoilta ja kilpailevilta yhtiöiltä.

Aalto-yliopiston rahoituksen apulaisprofessori Peter Nyberg painottaa, että lyhyeksi myyntiä voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. Hyviä puolia on se, kielteiset uutiset yhtiöstä vaikuttavat yleensä paljon selvemmin osakkeen hintaan.

”Osakkeen mahdollisten ostajien lukumäärä on aina suurempi kuin mahdollisten myyjien määrä, koska kuka tahansa voi osakkeita ostaa, mutta myydä voivat ainoastaan ne, jotka omistavat osakkeita. Lyhyeksi myynnissä näkemyksensä osakkeen hinnasta voivat siis esittää myös ne, jotka eivät omista osakkeita.”

Nybergin mukaan tutkimuksissa on havaittu, että lyhyeksi myynnin kieltäminen voi mahdollisesti johtaa osakkeiden ylihinnoitteluun eli hintakupliin.

Piensijoittajalle merkittävä kysymys on sekin, millaisia johtopäätöksiä lyhyeksi myynnistä voi tehdä.

”Yhdysvalloissa on pitkissä aikasarjoissa havaittu, että runsaalla lyhyeksi myynnillä ja sen lisääntymisellä lyhyen ajan kuluessa on ennustevoimaa sen puolesta, että yhtiö menestyy tulevaisuudessa huonommin. Nämä ovat kuitenkin keskimääräisiä havaintoja eivätkä ne päde jokaiseen yhtiöön, jonka osaketta on myyty lyhyeksi.”

Eri asia on sitten, onko lyhyeksi myynti sinänsä omiaan halventamaan osaketta tulevaisuudessa. Vai onko kysymys siitä, että lyhyeksi myyjillä on muita paremmat tiedot, jotka vaikuttavat muiden sijoittajien päätöksiin.

Nyberg ottaa esimerkiksi yhdysvaltalaisen energiayhtiö Enronin, joka pitkään vääristeli taloudellisia tietojaan salatakseen yhtiön todellisen tilan.

”Tällaisten huijariyhtiöiden kuten Enronin tapauksissa lyhyeksi myyjät antoivat muille sijoittajille tärkeää tietoa siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Eli lyhyeksi myynti voi myös edistää huijariyhtiöiden paljastumista.”