Yritykset valmistautuvat koronaviruksen vuoksi suuriin lomautuksiin – millä perusteella voi lomauttaa ja koska työntekijälle pitää ilmoittaa?

HS kokosi keskeiset kysymykset lomautuksista.

HS kertoi Finnairin lomautuksista 4. maaliskuuta.

17.3.2020 8:22 | Päivitetty 17.3.2020 20:02

Koronavirus on aiheuttanut Suomen taloudessa tilanteen, jossa moni yritys joutuu harkitsemaan työvoiman vähentämistä.

Yritykset ovatkin jo alkaneet ilmoittaa yt-neuvotteluista, joissa useissa tapauksissa päämääränä on työntekijöiden lomauttaminen.

Esimerkiksi lentoyhtiö Finnair ja lentokenttiä ylläpitävä Finavia ovat kertoneet suuriin lomautuksiin tähtäävistä yt-neuvotteluista. Matkailu- ja ravintola-alaa edustava järjestö Mara arvioi lauantaina, että kymmeniätuhansia alan työntekijöitä lomautetaan koronan seurauksena.

Minkälaisia käytännön asioita lomautuksista on hyvä tietää? HS kokosi vastaukset keskeisiin kysymyksiin.

Mitä lomauttaminen tarkoittaa?

Lomautuksessa työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti. Työsuhde pysyy kuitenkin voimassa.

Yrityksille lomauttaminen on usein keino vastata äkillisiin kysynnän muutoksiin siten, että työvoiman saatavuus turvataan pidemmällä aikavälillä. Samalla vältytään vielä kipeämmiltä irtisanomisilta.

Lomautus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Se voi olla myös kokoaikainen tai osa-aikainen. Osa-aikainen lomautus tarkoittaa esimerkiksi lyhennettyä työviikkoa tai työaikaa.

Millä perusteella työntekijän saa lomauttaa?

Työnantaja saa lomauttaa työntekijöitään, jos sillä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus. Toisin sanoen, jos työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijälle ole mahdollista tarjota muuta työtä tai esimerkiksi koulutusta. Tällöin lomautus voi jatkua toistaiseksi.

Työnantaja voi lomauttaa myös, jos edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti. Tilapäiseksi lasketaan tilanne, jossa työn tarjoamisen edellytysten arvioidaan kestävän enintään 90 päivää. Tällöin lomautus tehdään määräaikaisesti. Edellytyksenä on, että työnantaja ei voi tarjota muuta työtä tai koulutusta.

Kenet voidaan lomauttaa?

Lomautukset kohdistuvat pääsääntöisesti vakituisiin työntekijöihin. Kuitenkin myös määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä voidaan lomauttaa, jos hän tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa kyseinen vakituinen työtekijä.

Kuinka paljon etukäteen työntekijöille on ilmoitettava?

Työnantajan on annettava työntekijälle selvitys lomauttamisesta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Työntekijälle on kuitenkin ilmoitettava henkilökohtaisesti vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Lomauttamisesta pitää käydä yt-neuvottelut, jos yrityksellä on vähintään 20 työntekijää.

Koronavirus on iskenyt yrityksiin nopeasti, ja siksi yrityksistä on kuulunut toiveita lomautuksiin liittyvien säädösten höllentämiseksi. Esimerkiksi Suomen yrittäjät on vaatinut, että lomautusilmoitusaikaa pitäisi voida lyhentää 14 päivästä kolmeen päivään, jotta lomautukset saataisiin nopeasti käyntiin.

Miten tulisi toimia, jos joutuu lomautetuksi?

Lomautuksen ajalta maksetaan työttömyysetuutta, jos on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja etuuden edellytykset täyttyvät.

Jotta päivärahaa voi saada, pitää ilmoittautua henkilökohtaisesti tai työ- ja elinkeinotoimiston verkkosivuilla viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Päivärahaoikeus alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin työnhaku työ- ja elinkeinotoimistossa on ollut voimassa. Lisää tietoa työttömyysetuuksista ja niiden ehdoista saa TE-toimiston sivuilta.

Saako työntekijä ottaa vastaan muuta työtä lomautuksen aikana?

Kyllä. Lomautetulla työntekijällä on kuitenkin lojaliteettivelvoite työnantajaansa kohtaan. Hän ei saa esimerkiksi perustaa kilpailevaa yritystä eikä kertoa työnantajansa liike- tai ammattisalaisuuksia. Jos uusi työ on vaikuttaa kilpailevan suoraan vanhan työn kanssa, voi tilanne olla hyvä tarkistaa lakimiehen kanssa.

Jos lomautettu työntekijä tekee työsopimuksen toisen työnantajan kanssa, saa hän irtisanoa tämän työsopimuksen viiden päivän irtisanomisaikaa noudattamalla, mikä mahdollistaa vanhaan työpaikkaan paluun.

Lomautettu työntekijä saa myös irtisanoa työsopimuksensa lomauttaneen yrityksen kanssa ilman irtisanomisaikaa, kunhan työnantajan ilmoittamaan työnalkamispäivään on yli seitsemän vuorokautta.

Jos lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 200 kalenteripäivää, työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus irtisanomisajalta samaan tapaan kuin jos työntekijä olisi irtisanonut työsuhteen tavallisissa oloissa.

Säilyvätkö työsuhde-edut lomautuksen aikana?

Luontoisedut, kuten auto-, puhelin- tai lounasetu ovat periaatteessa samassa asemassa kuin palkka. Niihin ei siis pääsääntöisesti ole oikeutta lomautuksen aikana.

Käytännössä työnantajat kuitenkin saattavat sallia esimerkiksi työpuhelimen tai jokin muun etuuden käytön lomautuksen aikana. Tämä vaikuttaa työttömyyspäivärahan määräytymiseen, koska etu lasketaan osaksi palkasta.

Jos työntekijällä on käytössään asunto palkkaetuna tai työsuhteeseen liittyvän vuokrasopimuksen perusteella, hänellä säilyy oikeus käyttää asuntoa myös lomautuksen aikana. Työnantajalla on oikeus periä vuokraa asunnosta.

Kertyykö lomautuksen aikana lomaa?

Kyllä, lomautuksen aikana kertyy vuosilomaa. Loman pituutta laskettaessa lasketaan työssäolopäivien veroiset päivät lomautusajalta 30 työpäivää kerrallaan.

Lähteet: Työsuojeluhallinto, TE-palvelut, työsopimuslaki, työ- ja elinkeinoministeriö