Suomen yrittäjiltä omat ehdotukset tukitoimista yrityksille – uusi yrittäjäturva takaisi 724 euron kuukausitulon

Koronakriisin aiheuttama asiakaskato on purrut Suomessa erityisesti yksinyrittäjiin, joita on yli 180 000 henkeä. Heillä on vaikeuksia selvitä esimerkiksi vuokranmaksusta.

Katujen hiljentyminen koronakriisin ja rajoitustoimien takia vaikeuttaa monien yrittäjien tilannetta. Kuva Mannerheimintieltä Helsingistä tiistailta.

18.3.2020 14:48 | Päivitetty 18.3.2020 17:00

Suomen yrittäjät esittää Suomen hallitukselle, että yrittäjien työttömyysturvaa parannetaan selvästi. Kyse on uudenlaisesta yrittäjäturvasta, joka takaisi yrittäjälle peruspäivärahan ja työmarkkinatuen suuruisen 724 euron kuukausitulon lapsikorotuksineen.

Suomen yrittäjät toimittivat yrittäjäturvaehdotuksen hallitukselle keskiviikkona.

Suomen yrittäjien ehdotukset eivät sisällä esitystä, jonka mukaan elinkelpoisille yksinyrittäjille maksettaisiin 10 000 euron selviytymisraha.

Helsingin Sanomat kirjoitti iltapäivällä, että Suomen yrittäjät esittävät selviytymisrahaa hallitukselle. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoi kuitenkin myöhemmin keskiviikkona iltapäivällä, että tieto ei pidä paikkaansa.

Suomen yrittäjien esittämä yrittäjäturva perustuu lainsäädännölle, jonka mukaan työttömänä yritystoiminnan aloittanut on voinut saada työttömyysetuutta yritystoiminnan estämättä toiminnan ensimmäisen neljän kuukauden ajan.

Suomen yrittäjät esittää hallitukselle, että säännös laajennetaan koskemaan kaikki yrittäjien eläkevakuutuksen (Yel) ottaneita yrittäjiä. Ehdotuksen mukaan yel-vakuutettu henkilö voisi hakea ja saada etuutta ilman yritystoiminnan lopettamista.

Säännös olisi voimassa määräaikaisena neljä kuukautta ja sitä voitaisiin jatkaa, jos tilanne sitä edellyttää, Suomen yrittäjä ehdottaa. Yrittäjä saisi tällöin Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea lapsikorotuksineen.

Jos yrittäjällä on tuloa yritystoiminnasta, otettaisiin tulo huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä. Etuus ei edellyttäisi sitä, että yrittäjä hakisi töitä.

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen suuruus on noin 724 euroa kuukaudessa. Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2018 yel-vakuutettuna oli 207000 henkilöä.

Suomen yrittäjät on laskenut, että muutoksen maksimikustannukset olisivat valtiolle noin 600 miljoonaa euroa.

Koronakriisin aiheuttama asiakaskato on purrut Suomessa erityisesti yksinyrittäjiin, joita on yli 180 000 henkeä. Heillä on vaikeuksia selvitä esimerkiksi vuokranmaksusta.

Suomen yrittäjät on mukana työministeri Tuula Haataisen (sd) valmiusryhmässä, joka on ministeriöiden, viranomaisten ja työelämän osapuolista koostuva korkean tason työryhmä.

Suomen hallitus on saamassa tällä viikolla ehdotuksen miljardien eurojen tukipaketista, jota työmarkkinoiden keskusjärjestöt eli palkansaajia edustavat SAK, Akava ja STTK sekä työnantajia edustavat Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Kuntatyönantajat esittävät hallitukselle.

Yksinyrittäjille ei työmarkkinoiden keskusjärjestöjen esityksissä ollut luvassa tukitoimia. Hallitus poimii ehdotuksista ne osiot, joita parhaaksi näkee. Se voi myös muuttaa ehdotuksia.

Oikaisu 18.3.2020 kello 16.00: Oikaistu jutussa aiemmin kerrottu tieto, että Suomen yrittäjät olisi esittämässä 10 000 euron selviytymisrahaa yksinyrittäjille. Muokattu 18.3.2020 kello 16.37: Juttu päivitetty kauttaaltaan tiedoilla yrittäjäturvaa koskevasta ehdotuksesta. Jutun otsikko ja uutiskärki on muutettu koskemaan tätä ehdotusta. Jutun otsikossa ja uutiskärjessä aiemmin ollut tieto selvitytymisrahasta oli virheellinen.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita