Nesteen yt-neuvotteluiden tulos julki: Naantalin jalostamo lopetetaan, Naantalissa päättyy 230 ja Porvoossa 140 työtehtävää - Talous | HS.fi

Nesteen yt-neuvotteluiden tulos julki: Naantalin jalostamo lopetetaan, Naantalissa päättyy 230 ja Porvoossa 140 työtehtävää

Elinkeinoministerin nimittämän selvityshenkilön mukaan bio- ja kiertotalouden toimijat ovat olleet kiinnostuneita toiminnasta Naantalissa.

Työntekijä Nesteen Naantalin jalostamon pääportilla maanantaina. Neste lakkauttaa Naantalin jalostamonsa maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Yhtiössä päättyy noin 370 työtehtävää.­

30.11.2020 8:40 | Päivitetty 30.11.2020 12:39

Neste lakkauttaa Naantalin jalostamonsa maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Yhteistoimintaneuvotteluissa henkilöstövähennysten kokonaismäärä laski aiemmin esitetystä. Naantalin jalostustoiminnan lopettamisen sekä muiden toimintojen uudistuksen myötä yhtiössä päättyy noin 370 työtehtävää.

Näistä 230 työtehtävää koskee Naantalia ja 140 työtehtävää Nesteen Porvoon jalostamoa. Porvoon vähennykset johtuvat työtehtävien uudistamisesta ja pienestä ulkoistuksesta.

Naantalin jalostamon toiminta päättyy. Naantaliin jää edelleen Nesteen terminaali- ja satamatoimintoja, jotka työllistävät 45 työntekijää.

Neste kertoo tarjoavansa henkilöstölleen ensisijaisesti uusia työtehtäviä, joihin tarjotaan koulutusta. Paikkakunnan vaihtoa tuetaan muuttoavustuksella. Yhtiön henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja Hannele Jakosuo-Janssonin mukaan yhtiöllä on Suomessa parhaillaankin avoinna yli 70 työtehtävää.

Henkilöille, joiden työsuhde päättyy, Neste tarjoaa eläkesopimuksia ja kohdennettuja tukipaketteja, joihin sisältyy myös starttiraha tukemaan koulutusta tai yrittäjyyttä. Lisäksi toteutetaan muutosturvaohjelma, johon sisältyy erilaisia uudelleen työllistymistä tukevia toimia.

”Tämä on kova päätös Naantalin alueen kannalta ja erityisesti työntekijöiden ja heidän perheidensä kannalta. On tärkeää, että Neste toteuttaisi täysimääräisesti suunnittelemansa muutosturvatoimet”, Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen sanoo.

”Vaikka tässä menetetään iso määrä työpaikkoja, niin uskon lujasti siihen, että Naantali ja Turun seutu pärjäävät myös tulevaisuudessa ja että seudulla on mahdollista luoda merkittävä määrä uusia työpaikkoja.”

Aiemmin yhtiö arvioi, että toteutuessaan suunnitelmat tarkoittavat enintään 470 työtehtävän vähenemistä, mukaan lukien mahdolliset ulkoistukset.

Jakosuo-Jansson kiittelee henkilöstöryhmiä ideoista, joiden avulla sadan työntekijän työtehtävät säilyivät verrattuna alkuperäiseen ilmoitukseen. Pääsyy on se, että Neste perui Porvoon jalostamon kunnossapitoon suunnitellun ulkoistuksen.

Neste kertoo tekevänsä yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön, Naantalin kaupungin sekä paikallisten ympäristötoimijoiden alueen tulevan taloudellisen toiminnan tukemiseksi.

Naantalin jalostamossa aloitetaan toiminnan luonteen muutoksen myötä ympäristölupamenettely. Nesteen pitää jalostamotoimintojen lakkauttamisen myötä tehdä siellä purku- ja puhdistustöitä. Kaavassa alue on edelleen tarkoitettu teolliselle toiminnalle.

Porvoon jalostamoa yhtiö aikoo kehittää kohti uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden prosessointia. Osa vain Naantalissa tehdyistä tuotteista siirtyy Porvooseen.

Toimenpiteillä tavoitellaan noin 50 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kiinteissä kustannuksissa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) asetti syyskuussa Naantalin seudun teollisen tulevaisuuden selvityshenkilöksi Panu Routilan, joka on aiemmin toiminut muun muassa Konecranesin toimitusjohtajana.

Routila kertoo HS:lle, että uuden teollisen toiminnan selvittäjät ovat löytäneet paljon kiinnostuneita.

”Erilaisia biotalouden ja kiertotalouden toimijoita, jotka voisivat tulla kysymykseen”, Routila sanoo.

”Nyt meidän työmme todella alkaa, kun tiedämme, mitä tulee tapahtumaan. Tähän asti on ollut tiedonkeruuvaihe. Pyrimme löytämään sekä näille henkilöille uutta työtä että myös löytämään nettotyöpaikkojen kasvua tällä alueella.”

Routilan mukaan on vielä keskustelussa, tuleeko lakkautettavan jalostamon alueelle uutta toimintaa.

”Niistä on liian aikaista todeta mitään. Sen voi sanoa, että onhan tämä ainutlaatuinen paikka teollisuuttakin ajatellen sikäli, että on oma satama ja syväväylä, ja siihen tulevat rautatie ja Turun kehätie.”

Työvoimaviranomaisten muutosturvaryhmä kartoittaa työtä vaille jäävien työntekijöiden osaamisen.

”Uskoisin, että tässä voidaan päästä parhaimmillaan siihen, että yhtiön tukipaketit auttavat sille välille, kunnes löydämme uutta teollisuutta”, Routila sanoo.

Routila tekee työtään maaliskuun loppuun asti. Väliraportti tilanteesta on luvassa mahdollisesti ennen joulua, hän sanoo.

Neste ilmoitti suunnitelmistaan Naantalin lakkauttamiseksi syyskuussa. Suunnitelmia perusteltiin öljytuotteiden kilpailukyvyn varmistamisella.

Nesteen mukaan fossiilisten öljytuotteiden kysyntä vähenee ja uusiutuvien energiaratkaisujen osuus kulutuksesta kasvaa seuraavien vuosien aikana. Koronapandemia on yhtiön mukaan vauhdittanut perinteisten öljytuotteiden kysynnän laskua, eikä kysynnän odoteta elpyvän sitä edeltävälle tasolle.

Nesteen Öljytuotteet-liiketoimintayksikön vetäjän Marko Pekkolan mukaan öljyteollisuuden tila ei ole syyskuun jälkeen muuttunut ja kotimarkkinoilla tilanne on ollut jopa aiempia arvioita negatiivisempi.

Pekkolan mukaan alaa riivaa myös ylikapasiteetti.

Neste työllistää noin 5 000 henkilöä maailmanlaajuisesti, joista vajaa 4 000 on Suomessa. Yhtiön jalostamokokonaisuus koostuu Suomessa viidestä tuotantolinjasta. Linjoista neljä sijaitsee Porvoossa ja yksi on sijainnut Naantalissa.

Nesteen jalostamolla Porvoossa työskentelee noin 1 150 henkilöä. Naantalissa on työskennellyt noin 350 henkilöä.

Neste on kertonut aiemmin suunnittelevansa mittavaa investointia uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon. Porvoo on ollut yksi mahdollisista uuden laitoksen sijoituspaikoista, myös Rotterdam on mainittu mahdollisena sijoituspaikkana.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja muut keskeiset ministerit vierailivat Naantalin jalostamolla yt-uutisten jälkeen.

Marin sanoi tuolloin, että yksi väline Naantalin avustamiseen voisi olla EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, joka on tarkoitettu auttamaan siirtymää fossiilitaloudesta vihreämpään talouteen. Suomen osuus siitä on Marinin mukaan satoja miljoonia euroja. Myös EU:n tulevasta elpymisvälineestä voisi olla apua.

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen pitää ehdottoman tärkeänä, että EU:n keskeiset rahoitusvälineet olisivat Naantalissa täysimääräisesti käytössä.

”Toki tässä on vahva odotus, että myös kansallisesti kootaan rahoitusta Naantalin tukipaketiksi, jonka avulla esimerkiksi koulutusorganisaatiot voisivat antaa räätälöityä koulutusta työttömäksi jääville.”

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat