Kahden taideprofessorin määräaikaisuus olisi päättynyt torstaina – työtuomioistuin muutti työ­suhteet pysyviksi - Talous | HS.fi

Kahden taideprofessorin määräaikaisuus olisi päättynyt torstaina – työtuomioistuin muutti työ­suhteet pysyviksi

Professorien työsuhteet olisivat päättyneet torstaina. Tuomioistuimen mukaan ”taidealan opetustehtävän luonne” on liian täsmentymätön eikä riitä määräaikaisuuden perusteluksi professorin tehtävässä, vaan määräaikaisuuden laillisuus on ratkaistava tapaus kerrallaan.

Kahden Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa työskentelevän taideprofessorin määräaikaiset työsuhteet muuttuvat pysyviksi. Kuvassa Kuvataideakatemian rakennus Helsingin Vallilassa.­

28.12.2020 15:35

Työtuomioistuimen tuomion mukaan kahden taideprofessorin määräaikaiset työsuhteet muuttuvat toistaiseksi voimassa oleviksi eli pysyviksi.

Taideyliopistossa työskentelevät professorit Anna-Kaisa Rastenberger ja Anita Seppä olivat vaatineet työsuhteidensa vahvistamista toistaiseksi voimassa oleviksi.

Rastenbergerin ala on esittämiskäytännöt ja tilallisuus, Sepän taidehistoria ja -teoria. Molempien työsuhde olisi päättynyt tämän vuoden lopussa eli torstaina. Myös lähes vastaavat työtehtävät oli pantu uuteen hakuun.

Työtuomioistuin on maanantaina antamissaan tuomioissa hyväksynyt vaatimukset. Se totesi, että Rastenbergerin ja Sepän työsopimukset on tehty työnantajan aloitteesta määräaikaisiksi ilman perusteltua syytä.

”Olen todella ilahtunut, että työtuomioistuin käsitteli vaatimuksemme kiireellisesti ja arvosti tuomioissaan tieteen, taiteen ja opetuksen vapautta”, sanoo Rastenberger HS:lle.

Rasterberger on tyytyväinen siihen, etteivät yliopiston strategiset painopisteet ja niiden muutokset voi muuttaa professorin laissa määriteltyjä tehtäviä.

Taideyliopisto ja sitä edustava työnantajajärjestö Sivistystyönantajat määrättiin maksamaan professoreiden oikeudenkäyntikulut.

Koska Taideyliopiston olisi perustellusti pitänyt tietää rikkovansa työehtosopimuksen määräyksiä, työtuomioistuin tuomitsi sen maksamaan myös hyvityssakkoa. Myös Sivistystyönantajat tuomittiin saman suuruiseen hyvityssakkoon, koska se oli laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Ratkaisussaan tuomioistuin on laajasti käynyt läpi työsopimuslain ja yliopistolain säännöksiä, EU-oikeudesta tulevia vaatimuksia ja oikeuskirjallisuutta.

Työtuomioistuimen mukaan työsuhteen määräaikaisuus on yliopistoissakin suppeasti sovellettava poikkeus, ja sen edellytykset on arvioitava jokaisessa tapauksessa erikseen.

Pääsääntönä sen sijaan on työsopimuslain mukaisesti toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Työtuomioistuin totesi, että yliopiston strategiset painopisteet ja niiden muutokset eivät voi muuttaa professorin laissa määriteltyjä tehtäviä.

Taidealoja ei ole tuomioistuimen mukaan lainsäädännössä asetettu muista poikkeavaan asemaan määräaikaisten työsopimusten käytössä, ja niiden on noudatettava samoja periaatteita kuin muidenkin alojen.

Taideyliopisto oli vedonnut taidealan opetustehtävän luonteeseen ja alalla vakiintuneeseen käytäntöön.

Työtuomioistuin totesi, että vakiintunut käytäntö ei sellaisenaan voi muodostaa perusteltua syytä määräaikaiselle sopimukselle.

Työtuomioistuin katsoi, että taidealan opetustehtävän luonne on käsitteenä liian täsmentymätön, jotta sen perusteella voitaisiin arvioida työvoiman tarpeen tilapäisyyttä.

Professoriliiton toiminnanjohtaja Tarja Niemelä pitää työtuomioistuimen ratkaisua periaatteellisena.

Taideyliopiston professoreista yli puolet on yhä määräaikaisissa työsuhteissa, vaikka yhteensä määräaikaisten professorien osuus maan 13 yliopistossa oli viime vuoden lopulla noin 12 prosenttia.

Taideyliopistossa on Niemelän mukaan kymmeniä muita professoreita, joiden määräaikaiset työsuhteet tulee muuttaa toistaiseksi voimassa oleviksi.

Taideyliopistossa on nyt 17 vakinaista ja 39 määräaikaista professoria. Sibelius-Akatemian professorit ovat yleensä vakinaisia, mutta Teatterikorkeakoulu ja Kuvataideakatemia ovat suosineet määräaikaisuuksia.

Viime vuonna Taideyliopisto päätti ottaa käyttöön urajärjestelmämallin eli professorin vakinaistamispolun, jonka myötä myös määräaikaisten professoreiden osuuden tulisi pienentyä. Määräaikaisuudet ovat yleensä 4–5 vuoden pituisia.

Työtuomioistuimen tuomio on yksimielinen, eikä siihen voi voi hakea muutosta.

Kantaja jutussa oli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat