Olkiluoto 3-ydinreaktorista löytynyt ”jonkin verran” kesken olevia asioita – Stukin mukaan voimala ei ole vielä valmis ydinpolttoaineen lataamiseen - Talous | HS.fi

Olkiluoto 3-ydinreaktorista löytynyt ”jonkin verran” kesken olevia asioita – Stukin mukaan voimala ei ole vielä valmis ydinpolttoaineen lataamiseen

Teollisuuden voiman (TVO) tavoitteena on, että ydinpolttoaineen lataaminen voisi tapahtua maaliskuussa.

Paineastian kansi Olkiluodon ydinvoimalassa (OL 1) vuosihuoltopäivänä Eurajoella 29. toukokuuta 2018.­

21.1. 13:06 | Päivitetty 21.1. 14:57

Rakenteilla oleva Olkiluodon kolmas ydinreaktori ei vielä ole valmis ydinpolttoaineen lataamista varten, sanoo Säteilyturvakeskus (Stuk) tuoreimmassa valvontaraportissaan. Olkiluoto 3:n tilaaja TVO on asettanut tavoitteeksi, että polttoaineen lataus voisi tapahtua maaliskuussa.

”Tällä hetkellä OL3-laitosyksiköllä on latausvalmiuden kannalta vielä jonkin verran kesken olevia asioita”, Stukin raportissa todetaan.

Hankkeen valvonnasta Stukissa vastaava projektipäällikkö Essi Ahonen ei halua spekuloida sillä, pystyykö TVO toimittamaan puuttuvat selvitykset niin pian, että suunniteltu aikataulu pitää.

”Se riippuu ihan siitä, missä aikataulussa he saavat ratkaistua auki olevat asiat. Sitten kun riittävä turvallisuustaso on saavutettu, latauslupa voidaan antaa”, Ahonen sanoo.

Olkiluoto 3:n rakennustöissä ilmeni viime vuonna uusia vaikeuksia, joiden takia TVO joutui jälleen lykkäämään arviotaan laitoksen käynnistymisestä. Säännöllinen sähköntuotanto alkaa TVO:n tuoreimman arvion mukaan helmikuussa 2022, kun edellinen arvio oli maaliskuussa 2021.

Ennen polttoaineen latausta TVO:n on muun muassa toimitettava Stukille lisäselvityksiä koskien voimalan paineistimen yhdyslinjan värähtelyä. Värähtelyn perussyytä on selvitetty laajalti, ja vuoden lopulla yhdyslinjaan asennettiin vaimentimet, joiden pitäisi hillitä värähtelyä.

Samalla TVO:n on ratkaistava hätädieselgeneraattoreihin liittyvät ongelmat. Lokakuussa tehdyssä testiajossa generaattorissa havaittiin värähtelyä, ja korjaustyöt olivat vuoden lopussa yhä kesken. Stuk haluaa varmistaa hätägeneraattoreiden toimintakuntoisuuden ennen ydinpolttoaineen lataamista.

Stuk havaitsi myös laitoksen johtamisjärjestelmässä puutteita, jotka on ratkaistava ennen kuin laitos on latausvalmis. Johtamisjärjestelmän puutteiden osalta Stuk tosin toteaa asioiden edenneen hyvin.

Viime vuonna TVO myös joutui korjaamaan paineistimen varoventtiileissä havaittuja mekaanisia vikoja. Vikojen juurisyyt selvitettiin ja vaurioituneet osat korvattiin uusilla. Samoin TVO on korjannut keväällä havaittuja eristevaurioita, joita löydettiin automaatiokaapeista.

Ahosen mukaan ongelmien korjaamisessa on kokonaisuudessaan edetty hyvin.

”Projekti etenee hyvin, mutta toki nämä viimeiset keskeiset tekniset haasteet ja auki olevat asiat pitää ratkaista, se on edellytys lataamiselle.”

Stuk kertoo arvioivansa Olkiluoto 3:n latausvalmiuden keskeneräisten asioiden osalta sen jälkeen, kun TVO on käsitellyt asiat ja esittänyt Stukille ratkaisunsa niihin.

Ydinpolttoaineen lataamisen jälkeen voimala siirtyy koekäyttövaiheeseen.