Neste on nauttinut edellä­kävijänä uusiutuvien poltto­aineiden markkinan kasvusta – nyt ennen­näkemätön investointien aalto uhkaa kiristää kilpailua - Talous | HS.fi

Neste on nauttinut edellä­kävijänä uusiutuvien poltto­aineiden markkinan kasvusta – nyt ennen­näkemätön investointien aalto uhkaa kiristää kilpailua

Lähivuosille suunnitellut biojalostamoinvestoinnit voivat moninkertaistaa kehittyneiden biopolttoaineiden tuotannon Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Neste laajentaa parhaillaan jalostamoaan Singaporessa. Suunnitelmissa on jo seuraava investointi. Yhtiö pohtii Porvoon tai Rotterdamin jalostamon laajentamista.­

6.2. 2:00 | Päivitetty 6.2. 12:58

Uusiutuvan dieselin valmistus on viime vuodet ollut polttoainevalmistaja Nesteelle ehtymätön rahasampo.

Perjantaina yhtiö julkaisi viime vuoden tuloksensa, ja uusiutuvan polttoaineen valmistuksen tuotot olivat jälleen muhkeat: vertailukelpoista liikevoittoa syntyi 1,3 miljardia euroa. Tulos pieneni hieman edellisvuodesta, mutta olosuhteet huomioiden liiketoiminta oli vakaata.

Fossiilisten polttoaineiden kysyntä romahti viime vuonna, ja perinteiset öljy-yhtiöt ovat tehneet historiallisen suuria tappioita. Nesteen osakkeen arvo on sen sijaan noussut vuoden 2020 alusta lähes 90 prosenttia.

Mutta kuinka kauan tällainen rahasampo voi pyöriä?

Kehittyneiden biopolttoaineiden markkina on toistaiseksi ollut hyvin pieni. Perinteisen bioetanolin saati öljypohjaisten polttoaineiden myyntimääriin verrattuna uusiutuva diesel on niche-markkina. Niin pieni, että öljynjalostajien höyhensarjalainen Neste on voinut kehuskella olevansa maailman suurin jäte- ja tähdepohjaisen uusiutuvan dieselin valmistaja. Viime vuonna se myi uusiutuvaa dieseliä lähes kolme miljoonaa tonnia.

Neste on hyötynyt siitä, että se on ollut edelläkävijä kehittyneiden biopolttoaineiden kehitystyössä. Se on päässyt nauttimaan tilanteesta, jossa markkina kasvaa sääntelyn ansiosta ja kilpailijoita on vielä rajallinen määrä.

”Pitkään on odotettu, milloin kilpailijat tulevat voimalla markkinalle”, sanoo sijoituspalveluyhtiö Inderesin analyytikko Petri Gostowski.

Monet merkit viittaavat siihen, että näin voi tapahtua lähivuosina.

Biopolttoainemarkkinoiden konsultti- ja välitysyhtiö Greenea toteaa, että alkamassa on ennen näkemätön investointien aalto. Viime vuonna yli 20 yhtiötä kertoi rakentavansa uutta kehittyvien biopolttoaineiden tuotantokapasiteettia Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoita varten.

Greenea arvioi, että mikäli kaikki investoinnit toteutuvat, tuotantokapasiteetti Euroopassa yli kolminkertaistuu ja Yhdysvalloissa kuusinkertaistuu. Lisäkapasiteettia tulee myös Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan.

Merkittäviä investointeja on jo käynnissä esimerkiksi Ruotsissa, Yhdysvalloissa ja Ranskassa.

Myös Neste investoi voimalla. Yhtiöllä on Singaporessa käynnissä historiansa suurin investointi, 1,5 miljardin euron jalostamolaajennus. Tarkoituksena on kasvattaa yhtiön vuotuista tuotantokapasiteettia niin, että vuonna 2023 se olisi 4,5 miljoonaa tonnia. Nyt se on 3,2 miljoonaa tonnia. Sen lisäksi Neste pohtii parhaillaan jo seuraavaa laajennusinvestointia joko Rotterdamiin tai Porvooseen. Mikäli investointi toteutuu, se olisi kooltaan verrannollinen Singaporen investointiin.

Odotettavissa on, että myös jotkut maailman suurimmista öljy-yhtiöistä ovat astumassa mukaan kehittyneiden biopolttoaineiden valmistukseen. Syy on se, että sääntelyn ja sijoittajien paineessa monet öljyjätit ovat ilmoittaneet kunnianhimoisista ilmastotavoitteista. Niiden täytyy keksiä uutta liiketoimintaa fossiilisten polttoaineiden myynnin tilalle.

Kehittyneiden biopolttoaineiden markkina alkaa myös kasvaa sellaisiin mittoihin, että se alkaa kiinnostaa alan isoja pelureita, Gostowski sanoo.

Ranskalainen, 130 maassa operoiva Total ilmoitti viime keväänä tähtäävänsä nettonollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä. Ensivaiheessa yhtiö pyrkii tavoitteeseen vähentämällä tuotteidensa hiilidioksidipitoisuutta, ja siinä uusiutuvat polttoaineet näyttelevät tärkeää roolia.

Vuonna 2019 yhtiö valmisti 240 000 tonnia uusiutuvia polttoaineita, ja tavoitteena on, että myynti kasvaa 10 prosentin vuosivauhtia. Biopolttoaineiden on tarkoitus kattaa vuosikymmenen loppuun mennessä 15 prosenttia Totalin kokonaismyynnistä.

Shell on lähtenyt mukaan kehittyneiden biopolttoaineiden kehitystyöhön Kanadassa, Britanniassa ja Hollannissa.

Pitkän aikavälin tekijöiden lisäksi siirtymää biopolttoaineisiin vauhdittaa myös koronaviruspandemia, joka on dramaattisesti vähentänyt öljyn kysyntää maailmassa. Fossiilisten jalostuskapasiteettia on markkinoilla liikaa.

Esimerkiksi Yhdysvaltain suurin öljynjalostaja Marathon Petroleum joutui pandemian seurauksena sulkemaan yhden jalostamoistaan Kaliforniassa. Sen jälkeen yhtiö päätti muuttaa jalostamon uusiutuvan dieselin tuotantoon sopivaksi.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa, että yksi lähivuosien merkittävä tekijä uusiutuvan dieselin tuotantokapasiteetin kasvulle Yhdysvalloissa on juuri öljynjalostamoiden muuttaminen biokäyttöön.

Kun tuotanto lisääntyy, kovenee myös kilpailu raaka-aineista. Kotitalouksien ja ravintoloiden rasvajäte on suosittu kehittyneiden biopolttoaineiden raaka-aine, jota käyttää Nesteen ohella moni yritys. Raaka-aineiden hinnat ovat nousussa.

Greenean arvion mukaan juuri raaka-aineen saatavuus on yhtiöiden lähiaikojen suurin riski.

”Ei ole selvää, kuinka viime vuonna rakennettu uusi kapasiteetti pystyy varmistamaan raaka-aineiden saannin, kun otetaan huomioon, millainen paine resursseihin kohdistuu jo nyt”, yhtiön ennusteessa todetaan.

Euroopassa kotimainen jäterasva ei ole enää aikoihin riittänyt jalostajien tarpeisiin, vaan sitä rahdataan tänne eri puolilta maailmaa, etenkin Aasiasta.

Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker suhtautuu tyynesti kilpailijoiden investointiaikeisiin.

”Kun on pitkään alalla, tietää, että kaikki ilmoitetut investoinnit eivät toteudu tai ne eivät toteudu suunnitellussa laajuudessa tai aikataulussa.”

Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker.­

Hän huomauttaa, että markkina myös kasvaa vauhdilla. Nesteen arvio on, että vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan dieselin, lentopolttoaineen ja polymeerien ja kemikaalien kysyntä voisi kasvaa noin 30 miljoonaan tonniin per vuosi. Mikäli lentoliikenteelle asetettaisiin tieliikenteen tapaan sekoitevelvoite, tarkoittaisi se yksin Euroopassa miljoonien tonnien kysyntää, Vanacker laskee.

Monen investoinnin toteutumisen ratkaisee se, kykenevätkö yhtiö varmistamaan raaka-aineiden saatavuuden. Keräysverkoston lisäksi jalostajan täytyy huolehtia muun muassa raaka-aineen sertifioinnista ja esikäsittelystä. Monet polttoainevalmistajat ovatkin hiljattain lyöttäytyneet yksiin eläin- ja kasvirasvoja keräävien ja välittävien yritysten kanssa. Yhdysvaltain suurin uusiutuvan dieselin valmistaja Diamond Green Diesel on alkujaan rakennettu tälle pohjalle: kyseessä on yhteisyritys, jonka toinen omistaja on energiayhtiö Valero, toinen Darling Ingredients, yksi maan suurimmista eläinperäisen jätteen kerääjistä.

Vanacker uskoo, että Nesteellä on tässä etulyöntiasema. Neste on rakentanut omaa verkostoaan vuosia. Se on laajentanut verkostoaan Kiinaan ja Australiaan. Viime vuosina se on ostanut Hollannista ja Yhdysvalloista keitto- ja eläinrasvoja kerääviä ja esikäsitteleviä yrityksiä.

”Olemme rakentaneet markkinajohtajan aseman kymmenessä vuodessa. Meidän täytyy varmistaa, että säilytämme sen.”

Näin Nesteen kilpailijat aikovat investoida

HS keräsi esimerkkejä lähivuosien merkittävistä investoinneista kehittyneiden uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon. Tietoja kerättiin yritysten kotisivuilta, tilinpäätöksistä, sijoittajaesityksistä ja mediasta. Kaikki investointisuunnitelmat eivät välttämättä toteudu.

Eni, Italia

Energiayhtiö Enin pääkonttori Milanon liepeillä.­

Italian suurin öljy-yhtiö muutti vanhan öljynjalostamonsa Venetsiassa biojalostamoksi vuonna 2014. Konvertoitu laitos on Enin mukaan maailman ensimmäinen laatuaan. Venetsian biojalostamoa laajennetaan parhaillaan, ja vuonna 2024 sen kapasiteetin pitäisi nousta 420 000 tonniin vuodessa.

Vuonna 2019 valmistui toinen jalostamon muunnos Gelassa, Sisiliassa. Sen kapasiteetti on 750 000 tonnia vuodessa.

Lisää investointeja on tulossa. Enin tavoitteena on kasvattaa tuotantoa 5 miljoonaan tonniin vuodessa vuoteen 2050 mennessä.

UPM, Suomi

UPM:n biopolttoainetehdas sijaitsee Kaukaan tehtaalla Lappeenrannassa.­

Metsäyhtiö UPM pohtii parhaillaan miljardiluokan biojalostamoinvestointia joko Suomeen tai ulkomaille. Laitos valmistaisi uusiutuvaa dieseliä mäntyöljystä, joka on metsäteollisuuden sivuvirta.

Yhtiöllä on tällä hetkellä yksi toimiva biojalostamo Lappeenrannassa sellutehtaan kyljessä. Sen kapasiteetti 130 000 tonnia biodieseliä ja -naftaa vuodessa.

Marathon Petroleum, Yhdysvallat

Marathon Petroleumin jalostamo Carsonissa, Kaliforniassa.­

Yhdysvaltain suurin öljynjalostaja käynnisti ensimmäisen biojalostamonsa vuoden alussa Pohjois-Dakotassa. Laitoksen tuotanto, puoli miljoonaa tonnia uusiutuvaa dieseliä vuodessa, on tarkoitus viedä Kalifornian markkinoille.

Yhtiöllä on käynnissä myös toinen jalostamohanke: se aikoo muuttaa koronapandemian vuoksi suljetun vanhan öljynjalostamon Kaliforniassa biokäyttöön. Laitoksen on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden loppupuolella. Alkuvaiheessa laitos kykenee tuottamaan runsaat 700 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Myöhemmin kapasiteetti voidaan nostaa kahteen miljoonaan tonniin.

Total, Ranska

Ranskalainen öljyjätti ilmoitti syyskuussa muuttavansa Pariisin liepeillä sijaitsevan Grandpuits-jalostamon fossiilittomaksi. Vuonna 2024 valmistuvien muutostöiden jälkeen laitoksen pitäisi pystyä valmistamaan 400 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Tästä valtaosa on tarkoitettu lentoliikenteen käyttöön.

Vuonna 2019 valmistui Etelä-Ranskassa sijaitsevan La Mède -jalostamon muunto uusiutuvien tuotantoon. Laitos kykenee tuottamaan puoli miljoonaa tonnia biopolttoaineita vuodessa.

Total suunnittelee investointeja myös Yhdysvaltoihin ja Aasiaan.

Repsol, Espanja

Espanjan suurin öljy-yhtiö on asettanut hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2050, ja marraskuussa se ilmoitti lähivuosille yli 5 miljardin euron investointiohjelmasta vähähiilisiin kohteisiin, myös kehittyneisiin biopolttoaineisiin. Se pyrkii kasvattamaan nykyistä 700 000 tonnin tuotantokapasiteettia niin, että vuonna 2025 se pystyy tuottamaan 1,3 miljoonaa tonnia ja vuonna 2030 yli kaksi miljoonaa tonnia uusiutuvaa polttoainetta.

Lokakuussa Repsol ilmoitti rakentavansa Cartagenaan, Espanjaan kehittyneiden biopolttoaineiden jalostamon. Sen pitäisi valmistua vuonna 2023, ja laitoksen vuotuinen kapasiteetti on 250 000 tonnia.

Preem, Ruotsi

Preemin biojalostamo Lysekilissä käynnistyi marraskuussa.­

Ruotsin suurin öljynjalostaja on asettanut tavoitteeksi muuttua hiilineutraaliksi vuonna 2045, ja osana tätä tavoitetta yhtiö on käynnistänyt mittavan investointiohjelman biopolttoaineiden kehittämiseen ja tuotantoon. Se on liittoutunut ruotsalaisen metsäteollisuuden kanssa ja aikoo hyödyntää metsäteollisuuden sivuvirtoja polttoaineen raaka-aineena.

Yhtiö muuttaa parhaillaan vanhaa jalostamoaan Lysekilissä biokäyttöön. Tavoitteena on tehdä Lysekilistä Pohjoismaiden suurin biojalostamo, joka vuonna 2024 tuottaa lähes miljoona tonnia uusiutuvaa polttoainetta.

Göteborgissa yhtiöllä on jo yksi biojalostamo, ja toisen rakennustyöt ovat käynnissä. Sen pitäisi valmistua aikaisintaan vuonna 2023. Sen kapasiteetti olisi miljoonaa tonnia biopolttoainetta vuodessa.

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan polttoaineen vuosituotanto 5 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä.

World Energy, Yhdysvallat

Vuonna 1998 perustettu World Energy on yksi Yhdysvaltojen vanhimpia biopolttoainevalmistajia. Sillä on Yhdysvalloissa viisi biodieseljalostamoa, jotka tuottavat noin 400 000 tonnia biodieseliä vuodessa.

Lisäksi yhtiö hankki hiljattain Kaliforniassa vanhan öljynjalostamon, jota se muuttaa parhaillaan uusiutuvan polttoaineen jalostamoksi. Sen vuosikapasiteetti on lähes 1,2 miljoonaa tonnia. Tästä runsaat puoli miljoonaa tonnia on lentopolttoainetta.

Diamond Green Diesel, Yhdysvallat

Yhdysvaltojen suurimmaksi uusiutuvan polttoaineen valmistajaksi itseään kutsuva DGD investoi parhaillaan satoja miljoonia euroja tuotantonsa kasvattamiseen.

Tänä vuonna valmistuu Louisianassa sijaitsevan biojalostamon laajennus, joka kasvattaa vuotuisen tuotantokapasiteetin nykyisestä miljoonasta tonnista yli 2,5 miljoonaan tonniin.

Lisäksi yhtiö on käynnistänyt uuden jalostamon rakentamisen Teksasiin. Kun laitos valmistuu vuonna 2023, DGD:n laitosten yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti kasvaa yli 4,5 miljoonaan tonniin vuodessa.

Renewable Energy Group, Yhdysvallat

REG operoi 13 jalostamoa Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Yhtiö käynnistää tänä vuonna Louisianassa sijaitsevan biojalostamonsa laajennustyöt, jotka moninkertaistavat jalostamon kapasiteetin. Valmista pitäisi olla vuonna 2023, jolloin uusiutuvan dieselin tuotantokapasiteetti nousee yli 1,2 miljoonaan tonniin vuodessa.

Phillips 66, Yhdysvallat

Öljy-yhtiö Phillips 66 muuttaa parhaillaan sen San Franciscon jalostamoa uusiutuvan dieselin tuotantoon. Töiden ensimmäisen vaiheen odotetaan valmistuvan kesällä, jolloin laitos kykenee tuottamaan noin puoli miljoonaa tonnia uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Muutostyöt on tarkoitus saada päätökseen 2024, jolloin tuotantokapasiteetti olisi kolme miljoonaa tonnia vuodessa.

Uusiutuvia polttoaineita on moneen lähtöön

Bioetanolia valmistetaan sokeri- ja tärkkelyspitoisista kasveista, esimerkiksi sokeriruo’osta ja maissista. Etanolia voidaan sekoittaa pieniä määriä bensaan, jolloin sitä voidaan käyttää tavallisissa polttomoottoriautoissa, tai sitä voidaan käyttää suurempia määriä erityisissä flex-fuel-autoissa.

Biodieseliä, josta usein käytetään lyhennettä fame, valmistetaan kasvi- ja eläinrasvoista, esimerkiksi palmuöljystä. Ominaisuuksiensa vuoksi sitä saa sekoittaa tavallisen dieselin joukkoon enintään 7 prosenttia.

HVO eli vetykäsitelty kasviöljy tunnetaan yleisemmin uusiutuvana dieselinä. Sitä voidaan valmistaa esimerkiksi kasvi- ja eläinöljystä sekä puuraaka-aineesta. Keskeinen ero biodieseliin on, että uusiutuvaa dieseliä voidaan käyttää rajoituksetta normaalissa dieselmoottorissa.

Bioetanoli ja biodiesel lasketaan niin sanottuihin ensimmäisen sukupolven biopolttoaineisiin. Niiden sekoitussuhde on rajattu, ja raaka-aineiden viljely voi kilpailla ruuantuotannon kanssa.

Uusiutuva diesel on seuraavan sukupolven kehittyneitä biopolttoaineita. Niitä suositaan sääntelyssä muun muassa siksi, että raaka-aineena hyödynnetään tähteitä, jätteitä ja sivuvirtoja.