VTT ja joukko yrityksiä aloittavat sähköpolttoaineiden tuotantoon tähtäävän hankkeen - Talous | HS.fi

VTT ja joukko yrityksiä aloittavat sähköpolttoaineiden tuotantoon tähtäävän hankkeen

Hankkeessa on mukana muun muassa Neste, joka tähtää tutkimusohjelmassaan raakaöljyn käytön vähentämiseen.

Suomi tavoittelee tieliikenteen muuttamista nollapäästöiseksi vuoteen 2045 mennessä, ja yksi osa tätä ovat uudet fossiilittomat polttoaineet.­

8.2. 8:15

Teknologian tutkimuskeskus VTT aloittaa yhdessä yritysjoukon kanssa kaksivuotisen tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on sähköpolttoaineiden valmistuksen kaupallistaminen.

VTT:n hanke on saanut Business Finlandilta 3,3 miljoonan euron rahoituksen, minkä lisäksi rinnakkaiset yritysten tutkimus- ja tuotekehityspanostukset nostavat rahoituksen yli kuuteen miljoonaan euroon.

Sähköpolttoaineet tehdään hiilidioksidista ja vedestä sähköenergian avulla vedyn ollessa tärkeä välituote. Ne mainitaan yhtenä ratkaisuna hallituksen fossiilittoman liikenteen tiekartassa, jossa Suomi pyrkii puolittamaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vuoteen 2030 mennessä ja painamaan ne nollaan vuoteen 2045 mennessä.

Yrityskumppaneista omilla tutkimushankkeillaan ovat mukana Andritz, Convion, Elcogen ja Neste. Nesteen oma hanke liittyy raakaöljyn käyttöä vähentäviä uusia ratkaisuja kehittävään Veturi-tutkimusohjelmaan.

Tutkimushankkeessa ovat mukana myös AW-energy, Helen, Carbon Reuse, Kleener, Agco Power, ESL Shipping, Meriaura, ABB ja Ineratec.

”Tässä on mukana toistakymmentä yritystä, ja tarkoituksena on kahdessa vuodessa saavuttaa sellainen valmius, että pystyisimme skaalaamaan teknologian pieneen tuotantomittakaavaan eli 10 000 tonniin sähköpolttoaineita vuodessa”, VTT:n tutkimusprofessori Juha Lehtonen sanoo.

Lehtosen mukaan tavoitteena hankkeessa ovat polttoaineet, jotka soveltuvat nykyisiin polttoainestandardeihin ja moottoreihin.

VTT:n arvion mukaan liikenteen päästövähennysten tarve johtaa siihen, että synteettisten polttoaineiden markkinan odotetaan kasvavan jo vuoteen 2030 mennessä miljooniin tonneihin pelkästään Euroopassa. Tuotannolle keskeisen elektrolyysiteknologian markkinoiden uskotaan yli 20-kertaistuvan tulevan viiden vuoden kuluessa.

Juha Lehtosen mukaan sähköautoista puhutaan paljon puhtaan liikenteen ratkaisuna, mutta kevyen tieliikenteen sähköistymisen jälkeen jää edelleen tarvetta polttoaineille muun muassa raskaassa tieliikenteessä sekä lento- että meriliikenteessä.

”Edelleenkin tarvitaan kaasumaisia ja nestemäisiä polttoaineita eivätkä biopolttoaineet yksistään riitä. Nyt on tajuttu, että sähköpolttoaineet pitää ottaa kuvaan mukaan.”

Nesteen vety- ja sähköpolttoainehankkeista vastaava johtaja Outi Ervasti sanoo tiedotteessa hankkeen tukevan yhtiön tavoitetta siirtyä hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä ja kehittää synteettisten polttoaineiden tarjontaa hyödyntäen uusiutuvalla sähköllä valmistettua vetyä sekä talteenotettua hiilidioksidia.

Yrityshankekumppaneista Convion kehittää omassa rinnakkaishankkeessaan teollisen mittaluokan korkealämpötilaelektrolyysiä. Elektrolyysi on prosessi, jossa vesimolekyylejä sähköllä pilkkomalla syntyy vetyä. Convionin erikoisalaa on polttokennoteknologia, ja Elcogen puolestaan valmistaa Suomessa polttokennoihin ja elektrolyysereihin tarvittavia kennostoja.

Mukana on myös yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet hiilidioksidin talteenottoon.