VTT:n kysely: Pienyrityksillä ei juuri intoa investoida teknologiaan - Talous | HS.fi

VTT:n kysely: Pienyrityksillä ei juuri intoa investoida teknologiaan

Pk-yrityksille joulukuussa tehdyn kyselyn mukaan vain kolmasosa hakee kasvua investoimalla uuteen teknologiaan.

Robotti kokoaa sähköpistokkeita sähkötarviketehtaalla Porvoossa.­

9.2. 8:41

Pieniltä ja keskikokoisilta yrityksiltä puuttuu halua investoida uuteen teknologiaan, päättelee Teknologian tutkimuskeskus VTT tuoreen kyselynsä perusteella. VTT tarjoaa parannuskeinoksi tiiviimpää yhteistyötä teollisuuden ja tutkimuslaitosten kanssa, ja sitä onkin jo vireillä.

Vain kolmasosa kyselyyn joulukuussa vastanneista 200:sta valmistavan teollisuuden pk-yrityksestä hakee kasvua ja uutta liiketoimintaa investoimalla teknologiaan.

VTT:n mukaan tulos on hyvin huolestuttava, sillä valmistavassa teollisuudessa investointivelkaa on kertynyt jo vuodesta 2008 lähtien.

Yritykset hakevat kasvua ja uutta liiketoimintaa lähinnä uusista asiakkaista, tuotteista sekä kumppaneista ja verkostoista.

Tulokset vastaavat edellisen, vuoden 2018 kyselyä tuloksia, mutta yritysten investointihalukkuus uuteen teknologiaan on vähentynyt selvästi. Investoinnit uuteen teknologiaan nähtiin vasta neljänneksi tärkeimpänä kasvun edistäjänä.

Valmistava teollisuus on jo pitkään kärsinyt myös ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta. Kyselyn mukaan näyttää siltä, että se näkyy yritysten investointihaluttomuutena.

”Ajatellaanko yrityksissä, että uusia teknologiainvestointeja ei saada hyödynnettyä täysimääräisesti ammattitaitoisen työvoiman puuttuessa? Joka tapauksessa investointihaluttomuus heikentää suomalaisen valmistavan teollisuuden työn tuottavuutta ja kilpailukykyä”, sanoo kehityspäällikkö Jyrki Poikkimäki VTT:ltä tiedotteessa.

Kyselyssä tiedusteltiin yrityksiltä jo käytössä ja suunnitteilla olevia digitalisaatioratkaisuja.

Vastausten perusteella digitalisaatio esimerkiksi tuotannonohjauksessa ja tehdasautomaatiossa on lähtenyt yrityksissä hitaammin käyntiin kuin olisi toivottavaa.

Tulos kuvaa VTT:n mukaan hyvin suomalaisen valmistavan teollisuuden digitalisaation tilannetta: perusjärjestelmät ovat käytössä, mutta varsinainen digiloikka on vielä tekemättä. Uusien järjestelmien ja työkalujen käyttöönottoa harkitsee tyypillisesti alle kymmenen prosenttia vastanneista.

Puutteista huolimatta valmistavan teollisuuden pk-yritykset suhtautuvat selvityksen mukaan optimistisesti tulevaisuuteen. Vastaajista 95 prosenttia arvioi yrityksen liikevaihdon kasvavan tai pysyvän samana.

Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista yrityksistä aikoo myös kasvattaa kansainvälistä kauppaa. Tärkeimpiä kauppakumppaneita ovat edelleenkin Pohjoismaat, Saksa ja muut EU-maat, Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina.

Koneiden ja laitteiden valmistaminen Suomessa on kannattavaa tulevaisuudessakin, mutta se edellyttää digitalisaation laajamittaista hyödyntämistä yritysten liiketoiminnassa sekä investointeja automaatioasteen nostamiseksi ja robotisaation lisäämiseksi, VTT päättelee ja suosittelee tiiviimpää yhteistyötä pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä.

Pk-yrityskysely tehtiin osana valtioneuvoston VTT:lle myöntämää lisärahoitusta, jolla edistetään valmistavan teollisuuden digitalisaatiota ja yritysten kilpailukykyä koronan jälkeen.

Artikkeliin liittyviä aiheita