Finnwatch: Outokumpu ostaa raaka-ainetta kaivos­yhtiöltä, jonka toiminnalla voi olla brasialiaisen alkuperäisväestön kannalta ”katastrofaalinen vaikutus” - Talous | HS.fi

Finnwatch: Outokumpu ostaa raaka-ainetta kaivos­yhtiöltä, jonka toiminnalla voi olla brasialiaisen alkuperäisväestön kannalta ”katastrofaalinen vaikutus”

Kansalaisjärjestö Finnwatchin mukaan nikkelikaivoksen aiheuttama metsäkato ja jätevedet ovat saastuttaneet xikrin-alkuperäiskansan käyttämän joen niin, että esimerkiksi ihmisten sairaudet ovat lisääntyneet.

Xikrinien kylä Cateté-joen läheisyydessä Brasilian Amazonilla.­

23.2. 2:00 | Päivitetty 23.2. 6:12

Kansalaisjärjestö Finnwatch pitää ruostumatonta terästä valmistavaa Outokumpua osallisena Brasiliassa Amazonilla asuvan alkuperäiskansan ihmisoikeuksien vakavaan rikkomiseen.

Kyse on brasilialaisen kaivosyhtiön Valen Amazonin alueella sijaitsevasta nikkelikaivoksesta. Järjestön mukaan Outokumpu on ostanut Valelta vähintään vuodesta 2016 asti merkittäviä määriä ruostumattoman teräksen valmistuksessa käytettävää ferronikkeliä.

Tuona aikana Vale on Finnwatchin mukaan muun muassa vaarantanut xikrin-alkuperäiskansan turvallisuuden pilaamalla sen alueelle ulottuvaa jokea terveydelle vaarallisilla raskasmetalleilla. Finnwatch sanoo Outokummun valvoneen alihankkijaansa puutteellisesti.

Vale on Brasilian suurin kaivosyhtiö. Yhtiö on ollut aiemminkin yritysvastuukohujen kohteena ja kuuluu muun muassa Norjan öljyrahaston mustalle listalle eli yhtiöihin, joihin rahasto ei tee sijoituksia.

Valen omistama Onça Puman kaivos sijaitsee Parán osavaltiossa xikrin-nimisen alkuperäiskansan maa-alueen vieressä. Kaivoksen lähellä virtaa joki, jonka varrella sijaitsee xikrinien suurin kylä ja jonka vettä väestö käyttää päivittäin.

Finnwatchin mukaan tutkimukset ovat osoittaneet joen olevan raskasmetallien saastuttama. Paikallisen yliopiston mukaan syynä ovat kaivostoiminnasta johtuvan metsäkadon aiheuttama mineraalien huuhtoutuminen ja kaivosyhtiön jokeen johtamat jätevedet, kansalaisjärjestö kertoo.

Cateté-joki virtaa xikrin-kansan maa-alueen läpi. Joki on pilaantunut Valen kaivostoiminnan takia eikä sen vettä voi enää käyttää eikä joen kaloja voi syödä.­

Raporttia varten haastatellut xikrinit kertovat viime vuosina muun muassa sairauksien lisääntyneen keskuudessaan. Väestö on joutunut myös esimerkiksi luopumaan kalastuksesta joesta.

”Cateté-joen pilaantumisen myötä xikrinien elimistöön on kertynyt haitallisia aineita, joilla voi olla katastrofaalinen vaikutus kansan terveyteen ja syntyvyyteen”, Finnwatchin raportin yhteenvedossa kirjoitetaan.

Lisäksi kaivos on järjestön mukaan päätetty rakentaa alun perin alueelle kuulematta alkuperäiskansaa.

Kaivosyhtiöllä on vuosia ollut oikeuskiistoja paikallisen väestön ja xikrinien kanssa. Tällä hetkellä voimassa on osapuolten sopima 12 kuukauden tauko oikeuskiistoista.

Outokummun Tornion terästehdas on yksi maailman suurimmista integroiduista ruostumatonta terästä kierrätysmateriaalista tuottavista tehtaista.

Tiettyihin ruostumattomiin teräslaatuihin käytetään nikkeliä, josta suuri osa tulee Outokummulle kierrätysmetallina ja pienempi osa muun muassa ulkomailta ostettavana ferronikkelinä.

Finnwatchin mukaan konserni on ostanut Onça Pumasta ferronikkeliä vuosien 2016–2019 aikana yhteensä yli 33 000 tonnia.

Luvusta Tornion tehtaan osuus on 3 200 tonnia. Suurimman osan ostivat Outokummun tytäryhtiöt Yhdysvalloissa ja Ruotsissa.

Ruostumattoman teräksen valmistus alkoi Torniossa vuonna 1976.­

Finnwatchin mukaan Outokumpu ei ole uskottavasti valvonut alihankkijaansa.

Järjestö vaatii yritystä muun muassa sitoutumaan YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskeviin ohjaaviin periaatteisiin ja käynnistämään ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoiteprosessin.

Lisäksi se vaatii yhtiötä yhdessä muiden alihankkijoiden kanssa huolehtimaan siitä, että Vale pitäytyy sovitussa tauossa oikeuskiistoista ja aloittaa joen puhdistamisen.

Suomen valtio on Outokummun suurin omistaja noin 20 prosentin omistusosuudellaan sijoitusyhtiö Solidiumin kautta. Finnwatch vetoaa myös valtion omistajaohjaukseen asiassa.

Outokummun vastuullisuudesta vastaava johtaja Juha Erkkilä toteaa, että yhtiö ei anna yksittäisistä toimittajista tarkempaa tietoa, sillä kyseessä on olennainen osa liikesalaisuutta.

Hän ei kommentoi esimerkiksi sitä, missä määrin yhtiö on tiennyt Valen oikeuskiistoista.

”Yksittäisen toimittajan asioita emme kommentoi, mutta seuraamme aktiivisesti, mitä alalla tapahtuu. Seuraamme toki, mitä myös alihankkijamme tekevät.”

Erkkilä korostaa yhtiön edellyttävän vastuullisuutta kaikilta toimittajiltaan. Hänen mukaansa alihankkijat sitoutuvat yhtiön ihmisoikeuksia korostaviin toimintaohjeisiin ja alihankkijoiden valvonnalle on yrityksessä omistettu oma tiiminsä.

Erkkilä korostaa Outokummun olevan terästeollisuudessa vastuullinen toimija ja esimerkiksi Responsible Steel -järjestön jäsen.

Hän mainitsee Outokummun olevan myös esimerkiksi alan ainoa yritys, joka sisällyttää hiilijalanjälkeensä tavarantoimittajiensa päästöt.

Hyvän arvion ovat antaneet vastuullisuusvertailuissa myös esimerkiksi EcoVadis, ISS ESG ja S&P:n Corporate Sustainability Assessment.

”Tässä mielessä oli vähän erikoista nähdä, että se näyttäytyisi ulospäin niin, että emme toimisi vastuullisesti.”

Finnwatchin mielestä edellä mainitut kaupalliset palvelut eivät ole läpinäkyviä. Ne eivät sen mielestä myökään välttämättä anna oikeaa kuvaa yritysvastuun tasosta. Finnwatch antaakin Outokummulle kritiikkiä yritysvastuutyön hajanaisuudesta ja esimerkiksi raportoinnin läpinäkymättömyydestä.

Erkkilä pitää epäkohdista raportoimista hyvänä asiana.

”Kaikki kehittämiskohteiden esittäminen on erittäin tervetullutta. Jos havaitaan parempia tapoja toimia, totta kai niihin myös ryhdytään.”

Erkkilän mukaan Outokumpu aikoo perehtyä raporttiin tarkemmin ja alkaa selvittää, millä tavalla se voisi saada YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet mukaan toimittajasopimuksiinsa muissa maissa.

Olisiko toimenpiteenä alihankkijan vaihtaminen yleisellä tasolla mahdollista?

”Kyllä, ehdottomasti. Kun todetaan, että on epäkohta ja jos siellä ei tapahdu mitään kehitystä ja ole kehityssuunnitelmaa asian korjaamiseksi, alihankkijan vaihtaminen on totta kai mahdollista.”

Erkkilä tosin lisää, että raaka-aineiden suhteen on toki rajoituksia siinä, mitä raaka-aineita on mistäkin saatavilla ja kuinka paljon.