Shell kytki johdon palkkiot päästötavoitteisiin, Chevron lupaa, ettei lobbaa päästötavoitteita vastaan – Näin sijoittajien paine pakottaa fossiiliyhtiöt muuttumaan - Talous | HS.fi

Shell kytki johdon palkkiot päästötavoitteisiin, Chevron lupaa, ettei lobbaa päästötavoitteita vastaan – Näin sijoittajien paine pakottaa fossiiliyhtiöt muuttumaan

Amerikkalaisten pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa käsiteltiin viime vuonna ainakin 140 ilmastoaiheista aloitetta.

Suurimmat länsimaiset öljy-yhtiöt BP, Chevron, Exxon Mobil, Shell ja Total ovat joutuneet vastaamaan sijoittajien vaatimuksiin ottaa ilmastoriskit paremmin huomioon.­

27.2. 2:00 | Päivitetty 27.2. 9:05

Öljy-yhtiöt ja muut paljon päästöjä aiheuttavat yritykset joutuvat yhä useammin vastaamaan sijoittajien vaatimuksiin ottaa ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat riskit paremmin huomioon liiketoiminnassa.

Tänä keväänä paljon kiinnostusta kohdistuu öljy-yhtiö Exxonin yhtiökokoukseen, jossa joukko sijoittajia ajaa henkilövaihdoksia yhtiön hallitukseen. Tavoitteena on, että uudet hallitusjäsenet auttavat yhtiötä keksimään uutta tulevaisuuden liiketoimintaa.

Exxon ei ole ainoa sijoittajien painostama öljy-yhtiö.

Viime kesän yhtiökokouksessa Chevronin omistajien enemmistö kannatti aloitetta, jossa vaaditaan yhtiötä lupaamaan, että sen lobbaus on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Aiemmin esimerkiksi ranskalainen Total on tehnyt samanlaisen sitoumuksen. Sen jälkeen yhtiö on jättänyt jäsenyytensä joissain alan etujärjestöissä.

Vuonna 2018 Shell taipui kytkemään johdon tulospalkkiot ilmastotavoitteisiin sijoittajien paineen vuoksi.

Samanlaisia vaatimuksia esitetään nyt yrityksille muillakin toimialoilla. Rahoitusalan kestävyystoimia edistävä järjestö Ceres on laskenut, että yhdysvaltalaisten pörssiyritysten yhtiökokouksissa käsiteltiin viime keväänä ainakin 140 omistajien tekemää ilmastoaloitetta.

Useimmat aloitteet eivät saaneet osakkeenomistajien enemmistön tukea. Samalla merkittävä osa aloitteista – peräti 40 prosenttia – vedettiin pois ennen äänestystä siksi, että yhtiön johto ja aloitteen tehnyt omistaja pääsivät sopimukseen vaadituista toimista.

Muutosvaatimukset ovat seurausta siitä, että suuret sijoittajat ovat alkaneet laajasti kartoittaa sijoitustensa ilmastoriskejä.

Asiaan heränneet suursijoittajat perustivat vuonna 2017 Climate Action 100+ -yhteenliittymän. Siihen kuuluu nyt 540 varainhoitajaa ja muuta suurta sijoittajaa, joiden hallinnassa on yli 40 000 miljardin euron sijoitusvarallisuus.

Sen sijaan, että sijoittajat vain luopuisivat omistuksistaan suuripäästöisissä yhtiöissä, ne pyrkivät vaikuttamaan yhtiöiden suuntaan.

Climate Action 100+ -yhteenliittymän tavoite on vaikuttaa maailman suurimpiin ja eniten päästöjä aiheuttaviin yrityksiin, jotta niiden liiketoiminta olisi linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa asetetun 1,5 asteen tavoitteen kanssa. Näistä runsaasta 160 kohdeyrityksestä nyt yli 40 prosenttia on asettanut pitkän aikavälin hiilineutraaliustavoitteen.

Viime vuoden tärkeimpiin onnistumisiin yhteenliittymä lukee sen, että monet öljy-yhtiöt, kuten BP, Total, Repsol ja Shell, asettivat pitkän aikavälin hiilineutraaliustavoitteen.

Artikkeliin liittyviä aiheita