Verottaja odottaa vero­ehdotuksiin muutos­tulvaa: nämä vähennykset voit tehdä poikkeus­vuoden verotukseen - Talous | HS.fi

Verottaja odottaa vero­ehdotuksiin muutos­tulvaa: nämä vähennykset voit tehdä poikkeus­vuoden verotukseen

Verottaja odottaa ennätysmäärää muutoksia veroehdotuksiin. Vielä ehtii ilmoittaa suomi.fi:ssä, jos ei halua veroehdotusta enää paperisena kotiin.

Verottaja toivoo, että veroasiat hoidetaan tänä keväänä internetissä tai puhelimessa.­

8.3. 15:05 | Päivitetty 8.3. 20:00

Koronavirusepidemian aikana useimmat toimistotyöläiset ovat tehneet töitä kotona ainakin osittain.

Etätyö voi vaikuttaa verotukseen. Verottajan useimmille suomalaisille lähettämä esitäytetty veroilmoitus eli veroehdotus kannattaa siis lukea huolella ja tehdä siihen mahdollisesti tarvittavat muutokset.

Näin on etenkin, jos kotiin on joutunut hankkimaan paljon työvälineitä tai työmatkavähennykset ovat aiemmin olleet suuria. Verottaja on tehnyt myös epidemiaan liittyviä väliaikaisia linjauksia esimerkiksi työmatkoihin liittyvien maskikulujen vähentämisestä.

HS kokosi tiedot siitä, mitä veroilmoituksessa voi nyt vähentää ja mitä ei. Pääsääntö on, että jos töitä on tehnyt kotona alle puolet työpäivistä, eikä muita kuluja ole ollut, ei kannata tehdä mitään.

Työhuonevähennys

Jos on tehnyt etätöitä täysipäiväisesti yli puolet viime vuodesta, verotettavasta tulosta voi tehdä 900 euron suuruisen työhuonevähennyksen. Sen lisäksi voi vähentää kuluja itse maksetuista työvälinehankinnoista, kuten erillisestä tietokoneen näytöstä, näppäimistöstä tai internetyhteydestä. Vähennysoikeus ei kuitenkaan koske työpöydän tai -tuolin hankintaa, vaan 900 euron vakiovähennys kattaa jo ne.

Myös internetyhteyden kuluista voi vähentää 50 prosenttia, jos sitä käytetään osin työtarkoituksiin.

Vähennykset huomioidaan siltä osin kuin ne ylittävät verottajan automaattisesti tekemän 750 euron suuruisen tulonhankkimisvähennyksen.

Työnantajan omistamien välineiden kuluja ei voi vähentää.

Jos etätöitä on tehnyt alle puolet ajasta, verotettavasta tulosta voi tehdä 450 euron suuruisen vähennyksen ja lisäksi vähentää työvälinehankinnat ja internetyhteyden kuluista puolet.

Vähennystä ei kuitenkaan kannata tehdä lainkaan, jos yhteissumma jää alle 750 euron. Se on verottajan automaattisesti tekemän tulonhankkimisvähennyksen määrä.

Jos on esimerkiksi tehnyt kotona töitä alle puolet ajasta ja hankkinut sitä varten 150 euroa maksavat näytön ja näppäimistön, summa jää alle 750 euron, eikä vähennystä siis tule.

Kaavamaisten vähennysten sijasta on mahdollista vähentää työhuoneen ja -välineiden todelliset kulut, jos on esimerkiksi vuokrannut itselleen työtilan. Todellisten kulujen mukaan voi vähentää myös työpöydän ja -tuolin hankinnan. Kuluista pitää esittää pyydettäessä tositteet. Näihinkin pätee sama 750 euron sääntö.

Matkakulut ja maskit

Työmatkakulut saa vähentää verotettavasta ansiotulosta siltä osin kuin ne ylittävät 750 euron omavastuuosuuden. Sitä pienempiä matkakuluja ei kannata ilmoittaa verottajalle.

Jos on tehnyt osin etätöitä, työmatkakuluja voi vähentää niiltä päiviltä kuin työpaikalla on todellisuudessa käynyt.

Vähennettäväksi hyväksytään matkat edullisimman kulkuvälineen mukaan. Jos on siis esimerkiksi ostanut kertalippuja kuukauden kuluessa enemmän kuin kuukausilipun hinnalla, verottaja hyväksyy vain kuukausilipun hinnan. Sama pätee, vaikka kulkisi omalla autolla.

Jos on kulkenut töihin mökiltä, joka on kauempana työpaikasta kuin vakituinen asunto, kulut voi vähentää vain vakituisen asunnon mukaan.

Epidemia-ajan poikkeus on, että maskikuluina voi vähentää kaksi euroa päivää kohti niiden päivien osalta, kun on käynyt työpaikalla julkisilla välineillä. Vähennyksen saa kuitenkin vain 13. elokuuta jälkeen tehdyistä matkoista. Silloin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi suosituksen maskien käytöstä.

Tee muutokset netissä, jos mahdollista

Suurin osa suomalaisista saa esitäytetyn veroilmoituksen verottajalta maalis–huhtikuun vaihteessa. Muutosten määräpäivä on toukokuussa. Tarkka määräpäivä vaihtelee asiakaskohtaisesti. Verottaja uskoo, että erilaisia muutoksia ja täydennyksiä tulee etätyön takia nyt ennätysmäärä.

Metsäomistajien ja yrittäjien ehdotukset on lähetetty jo aiemmin.

Valtaosa veroehdotuksista lähetetään yhä postitse ja paperisena. Jos paperipostia ei halua, kannattaa mennä suomi.fi/viestit-osoitteeseen ja tilata verottajan viestit sähköisenä. Verohallinnon tiedottajan Nilla Hietamäen mukaan runsaat puoli miljoonaa suomalaista on jo tehnyt niin.

Tilauksen ehtii tehdä viime vuoden veroehdotusten osalta vielä ennen maaliskuun puoliväliä.

Verottaja ilmoittaa sähköisen palvelun tilanneille sähköpostilla, kun veroehdotus on valmiina omavero-palvelussa osoitteessa vero.fi. Itse veroehdotusta ei lähetetä sähköpostilla.

Valtaosa suomalaisista on tehnyt jo vuosia mahdolliset muutokset veroehdotukseen vero.fi:ssä. Hietamäen mukaan viime vuonna 89 prosenttia kaikista veroasioista hoidettiin sähköisessä palvelussa.

”Sivustolla kävi noin kolme miljoonaa asiakasta. Käyntejä oli yhteensä 26 miljoonaa. Verotoimistoissa hoidettiin noin prosentti asioinnista ja loput puhelimessa. Verotoimistoissa käynnit vähenivät epidemian takia noin puoleen edellisvuodesta ja toivomme, että toimistoissa käymistä vältetään tänä keväänä vielä erityisesti”, Hietamäki sanoo.

Veroehdotuksesta pitää vähennysten lisäksi tarkistaa muidenkin tietojen paikkansapitävyys. Verottaja saa suuren osan tulotiedoista automaattisesti työnantajilta, tulorekisteristä ja esimerkiksi sijoituspalveluiden tarjoajilta. Mahdolliset vuokratulot pitää ilmoittaa itse.

Niin ikään kotitalousvähennykset pitää täydentää ehdotukseen itse.

Oikaisu 8.3. kello 18.33: Jutussa kerrottiin ensin virheellisesti, että verovähennysoikeus koskisi myös työpöytää. Kello 20.00 täsmennetty vielä, että työpöydän ja -tuolin voi vähentää todellisten kulujen mukaan, mutta vain siltä osin kuin kulut ylittävät 750 euroa.

Artikkeliin liittyviä aiheita