Sitran raportti: Talouskasvu on mahdollista yhtä aikaa kunnianhimoisten ilmastotoimien kanssa - Talous | HS.fi

Sitran raportti: Talouskasvu on mahdollista yhtä aikaa kunnianhimoisten ilmastotoimien kanssa

Tuoreen raportin tulokset eivät silti tarkoita sitä, että nykymuotoista talouskasvua voitaisiin jatkaa loputtomasti, sanoo Sitran johtava asiantuntija Saara Tamminen.

Tutkijoiden mukaan Pariisin ilmastosopimukseen kirjatun 1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen on edelleen mahdollista, mutta se vaatii kaikki talouden sektorit kattavaa politiikkaa ja sen uskottavaa toteutusta vuosikymmenien ajan.­

9.4. 8:06

Kunnianhimoiset ilmastotoimet ja talouskasvu eivät sulje toisiaan pois, ilmenee Sitran julkaisemasta raportista.

Growth-positive zero-emission pathways to 2050 -raportin laatinut tutkijaryhmä löysi mallinnuksista, tutkimuskirjallisuudesta ja tilastoista näyttöä siitä, että talouskasvu ei automaattisesti lisää ilmastopäästöjä.

Sitra nostaa esimerkiksi Euroopan unionin talouskasvun. Vuosina 1990–2016 EU:n talous kasvoi yli 50 prosenttia, mutta polttoaineiden käytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt vähenivät 25 prosenttia.

Päästöjen vähenemiseen vaikuttivat energiatehokkuuden parantuminen, fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puhtaammilla energiamuodoilla ja talouden rakennemuutos. Sitran mukaan tätä kaikkea on tukenut poliittinen ohjaus.

Tulokset eivät silti tarkoita sitä, että nykymuotoista talouskasvua voitaisiin jatkaa loputtomasti, sanoo Sitran johtava asiantuntija Saara Tamminen.

Tammisen mukaan raportti kertoo siitä, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka puhtaan teknologian investointien kautta ja tuottavuuden parantuminen voivat tukea kestävää talouskasvua.

Tutkimustyössä ei selvitetty luonnonvarojen käytön suhdetta talouskasvuun. Tamminen painottaakin, ettei raportti anna täysin kattavaa kuvaa talouskasvun suhteesta kestävyyshaasteisiin.

Raportin laatimisesta vastasi kansainvälinen taloustutkijoiden ryhmä brittiläisen University College Londonin (UCL) johdolla. Mukana oli talousmallinnuksiin erikoistunut yritys E3-modelling.

Tutkimustyötä vetänyt UCL:n professori, ympäristötaloustieteilijä Paul Ekins sanoo, että Pariisin ilmastosopimukseen kirjatun 1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen on edelleen mahdollista. Ekinsin mukaan onnistuminen vaatii sekä kaikki talouden sektorit kattavaa politiikkaa että tämän politiikan uskottavaa toteutusta vuosikymmenien ajan.

Tutkijoiden mukaan lämmitys, liikenne ja teollisuus pitäisi saada käyttämään päästötöntä energiaa. Tutkijat suosittelevat myös kivihiilen energiakäytön lopettamista nopeasti koko maailmassa.

Lisäksi ilmakehästä pitäisi alkaa poistaa hiilidioksidia myös uusien teknologioiden avulla.

Mallinnusten mukaan tavoitteen saavuttaminen on helpompaa, jos väestönkasvu on hidasta, eriarvoisuus vähenee, ympäristöpolitiikkaa vahvistetaan, teknologia kehittyy nopeasti ja maailman maat ryhtyvät laajaan yhteistyöhön. Raportissa nostetaan toimenpiteinä esiin myös maailmanlaajuiset muutokset ruokavaliossa ja metsien suojelussa.

Artikkeliin liittyviä aiheita