Yhä useampi yritys aikoo lisätä pysyvästi etätöitä, kertoo Suomen yrittäjien kysely - Talous | HS.fi

Yhä useampi yritys aikoo lisätä pysyvästi etätöitä, kertoo Suomen yrittäjien kysely

Etätöitä aiotaan lisätä erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muulla Uudellamaalla, kertoo Suomen yrittäjät tiedotteessaan kyselyn tuloksista.

17.4. 12:32

Yhä useampi yritys aikoo lisätä pysyvästi etätöitä, kertoo Suomen yrittäjien teettämän kyselyn tulokset.

Viime kesänä 30 prosenttia yrityksistä kertoi aikovansa lisätä pysyvästi etätöiden määrää. Nyt maaliskuussa vastaava luku oli 37 prosenttia.

Etätöitä aiotaan lisätä erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muulla Uudellamaalla, kertoo Suomen yrittäjät tiedotteessaan kyselyn tuloksista.

Puolet yrityksistä kuitenkin ilmoitti, ettei aio lisätä etätöiden määrää tulevaisuudessa. 13 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa.

44 prosenttia vastaajista arvioi, että etätyöt ovat lisänneet halua monipaikkatyöhön.

”Entistä vähemmän halutaan koko henkilöstöä etätöihin. Hybridityö, eli välillä etänä, välillä työpaikalla, näyttää olevan työelämän uusi normaali. Jatkuva etätyö ei sovi moniin työtehtäviin eikä palvele koko työyhteisön tavoitteita”, sanoo tiedotteessa Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Monipaikkatyötä aiotaan lisätä kyselyn mukaan erityisesti teollisuudessa ja palvelualoilla.

”Palvelualojen yrityksistä jopa kolmannes aikoo siirtyä kokonaan etätyöhön. Teollisuudessa ja rakentamisessa seitsemän prosenttia henkilöstöstä voi siirtyä yrittäjien mielestä kokonaan etätyöhön”, Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Naisyrittäjät näkevät Suomen yrittäjien kyselyn mukaan enemmän ongelmia etätyöskentelyssä kuin miehet. Toisaalta naiset suhtautuvat myönteisemmin ajatukseen monipaikkatyöskentelystä. Nuoret yrittäjät näkevät etätyöskentelyssä enemmän negatiivista kuin vanhat yrittäjät.

”Yrittäjät kokevat, että ongelmat vapaa-ajan ja työajan erottamisessa ja tekniset ongelmat ovat lisääntyneet. Yrittäjät myös näkevät, että johdon ja esimiesten merkitys on kasvanut. Ammattiliittojen merkitys on taas yrittäjien mukaan vähentynyt”, arvioi Pentikäinen tuloksia.

59 prosenttia yrityksistä kertoi, että etätöitä on tehty yrityksessä koronaviruspandemian aikana. 40 prosenttia vastasi, että etätöitä ei ole tehty, ja prosentti vastaajista ei osannut sanoa, onko etätöitä tehty vai ei.

Näin kysely tehtiin

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

Kyselyyn vastasi 1 120 pk-yrityksen edustajaa.

Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.

Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä.

Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tiedot kerättiin 19.3.–24.3.2021.

Artikkeliin liittyviä aiheita