Palkansaajien veroilmoituksen ensimmäinen määräpäivä on huomenna, tällaisia vähennyksiä etätöistä voi tehdä - Talous | HS.fi

Palkansaajien veroilmoituksen ensimmäinen määräpäivä on huomenna, tällaisia vähennyksiä etätöistä voi tehdä

Etätyöhön liittyviä menoja, kuten työhuoneen ja -välineiden kuluja, voidaan vähentää tulonhankkimismenoina. Jos työmatkoja on tehty joukkoliikenteessä, palkansaaja voi vähentää myös itse ostamiensa maskien kuluja.

Verohallinto odottaa veroilmoitustaan täydentävien tai korjaavien määrän kasvavan tänä vuonna poikkeuksellisen koronavuoden takia.­

3.5. 14:48

Palkansaajien veroilmoituksen täydentämisen ensimmäinen määräpäivä on tiistaina 4. toukokuuta. Muut määräpäivät ovat 11. ja 18. toukokuuta. Oma päivä on merkitty valmiiksi esitäytettyyn veroilmoitukseen, ja se on ilmoitettu myös Omavero-palvelussa.

Viime keväänä 1,3 miljoonaa ihmistä täydensi tai korjasi esitäytettyä veroilmoitusta. Verohallinto odottaa määrän kasvavan tänä vuonna poikkeuksellisen koronavuoden takia, sillä etätöiden vuoksi esimerkiksi kodin ja työpaikan väliset matkakustannukset ovat voineet vähentyä. Toisaalta osa voi puolestaan vähentää etätöissä aiheutuneita kustannuksia tai työmatkojen maskikuluja, jos matkaa on tehty julkisessa liikenteessä.

Verohallinnon viestintäpäällikön Nilla Hietamäen mukaan koronapandemian seuraukset kohdistuvat ennen kaikkea palkansaajien verotukseen ja heistä jopa 95 prosenttia tekee ilmoituksen verkossa.

”Mitään ihmisjonoja veroilmoituksen jättämiseen ei siksi ole odotettavissa”, Hietamäki sanoo Verohallinnon tiedotteessa.

Koronapandemian takia Verohallinto suositteleekin välttämään toimistossa asiointia sekä tekemään täydennykset mahdollisuuksien mukaan Omavero-palvelussa.

HS keräsi viime hetken vinkit siihen, miten esimerkiksi etätöistä aiheutuneita kuluja voi vähentää verotuksesta.

Etätyöhön liittyviä kuluja voi vähentää tulonhankkimismenoina. Tulonhankkimismenoja ovat esimerkiksi etätyöhön liittyvä työhuonevähennys, tietoliikennekulut ja työvälineistä aiheutuneet kulut. Jos yhteenlasketut tulonhankkimismenot jäävät viime vuodelta 750 euron alle, niitä ei tarvitse ilmoittaa, sillä Verohallinto tekee kaikille palkansaajille automaattisesti 750 euron suuruisen tulonhankkimisvähennyksen.

Tulonhankkimismenot vähentävät palkansaajan verotettavan tulon määrää. Se, miten paljon vähemmän veroja tulee maksettavaksi vähennysten jälkeen, riippuu palkansaajan tulosta. Verohallinnon ylitarkastajan Minna Palomäen mukaan kyse on kuitenkin melko pienistä summista ja keskituloisilla puhutaan muutamista kymmenistä euroista.

Työhuonevähennyksen yksinkertaisin ilmoitustapa on kaavamainen vähennys. Kaavamaisen työhuonevähennyksen saa, vaikka erillistä työtilaa ei olisi, eikä kuluista tarvitse esittää selvitystä. Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen. Myös kalusteet eli työpöytä tai työtuoli sisältyvät kaavamaiseen vähennykseen, joten niitä ei voi vähentää enää erikseen.

Kaavamaiseen työhuonevähennykseen vaikuttaa tehtyjen etätöiden määrä. Jos etätöitä on tehnyt kokopäiväisesti yli puolet viime vuoden kaikista työpäivistä, kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 900 euroa. Jos etätöitä on puolestaan tehnyt säännöllisesti alle puolet vuoden työpäivistä, kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruus on 450 euroa. Satunnaisesti etätöitä tekevät saavat kaavamaisen 225 euron vähennyksen. Jos siis etätöitä on tehnyt alle puolet ajasta eikä muita kuluja ole, vähennystä ei kannata tehdä ollenkaan, sillä se jää 750 euron automaattisen tulonhankkimisvähennyksen alle.

Työhuoneen kuluja voi vähentää myös todellisten kulujen mukaan. Jos etätyöskentelyyn käyttää esimerkiksi erillistä työtilaa, verotuksessa voi vähentää kaavamaisen työhuonevähennyksen sijaan työtilan todelliset kustannukset. Tällöin verotuksessa voi vähentää myös työskentelyä varten hankitut kalusteet, mutta tehdyistä hankinnoista on oltava tositteet. Vain satunnaisesti etätöitä tehneet eivät kuitenkaan voi vähentää kalustehankintoja todellisten kulujen mukaan, vaan etätöitä on pitänyt tehdä huomattavissa määrin. Jos todelliset kulut eivät ylitä kaavamaisen työhuonevähennyksen summaa, vähennys kannattaa tehdä kaavamaisen vähennyksen mukaan.

Myös työvälineet ja nettiyhteys ovat etätyöntekijälle vähennyskelpoisia. Kuluja voi vähentää itse maksetuista työvälinehankinnoista, kuten tietokoneen näytöstä tai näppäimistöstä, jos ne ovat pääasiassa työkäytössä. Nettiyhteyden kulut voi vähentää kokonaan, jos se on pääasiassa työkäytössä. Osittain työkäytössä olevan nettiyhteyden kuluista voi puolestaan vähentää puolet.

Työmatkamatkakuluja voi vähentää vain sen mukaan, miten matkoja on todenmukaisesti tehnyt, ja siksi pandemian aikana etätöitä tehneet saattavat joutua korjaamaan veroilmoitustaan vastaamaan todellisuutta. Matkakulut ilmoitetaan aina halvimman kulkuneuvon mukaan ja vain jos ne ylittävät 750 euroa.

Jos työmatkoja on kuitenkin tehty joukkoliikenteessä, palkansaajan on mahdollista vähentää itse ostamiensa maskien kustannuksia matkakuluina. Maskivähennyksen määrä on kaksi euroa jokaiselta päivältä, jona on tehnyt vähennykseen oikeuttavan matkan. Vähennyksiä voi saada vain 13. elokuuta jälkeen tehdyistä matkoista, koska tuolloin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antoi joukkoliikennettä koskevan maskisuosituksen. Jos on käyttänyt työnantajan tarjoamia maskeja, vähennystä ei saa tehdä.

Artikkeliin liittyviä aiheita