Vapo muuttaa nimensä Neovaksi eikä enää laske tulevaisuuttaan energiaturpeen varaan: ”Seuraavat pari vuotta ovat tuloksen tekemisen kannalta pieni kuoppa” - Talous | HS.fi

Vapo muuttaa nimensä Neovaksi eikä enää laske tulevaisuuttaan energiaturpeen varaan: ”Seuraavat pari vuotta ovat tuloksen tekemisen kannalta pieni kuoppa”

Neovan toimitusjohtajan Vesa Tempakan mukaan turpeen alamäki on ollut hallitsematon, ja se iskee yhtiön lähivuosien kannattavuuteen. Energiaturpeen tuotanto tuo tänä vuonna enää 15 prosenttia perinteisen turveyhtiön liikevaihdosta.

Noin puolet Neovan toimittamista polttoaineista tällä hetkellä on turvetta. Turpeennostoa Kalliosalon nevalla Seinäjoella elokuussa 2019.

11.5. 14:44

Valtion turveyhtiö Vapo muuttaa nimensä Neovaksi.

Nimenmuutoksella yritys haluaa alleviivata, että se siirtyy uudenlaiseen liiketoimintaa ja perinteinen ydinliiketoiminta, energiaturpeen tuotanto, vähenee merkittävästi. Yhtiö keskittyy nyt turpeisten kasvualustojen tekemiseen ja yrittää luoda uutta liiketoimintaa esimerkiksi aktiivihiilen valmistuksesta ja tuulivoimasta.

Nimenmuutos on eräänlainen päätepiste vuonna 2018 käynnistyneelle strategian uudistamiselle, jonka yhteydessä yhtiölle ryhdyttiin kehittämään tulevaisuuden kasvualoja.

”Siinä vaiheessa oli jo selvää, että energiaturpeen käyttö vähentyy tässä maassa. Strategiaa alettiin miettiä tämän mukaan”, Neovan toimitusjohtaja Vesa Tempakka sanoo.

Neovan toimitusjohtaja Vesa Tempakka.

Strategiamuutoksen seurauksena yhtiö muun muassa myi Nevelin nimellä toimivan kaukolämpöliiketoimintansa ranskalaiselle pääomasijoittajalle ja osti hollantilaisen kasvualustavalmistajan BVB:n.

”Oli luonnollista, että yhtiö hakee uuden nimen”, Tempakka sanoo.

Neovan ydinliiketoimintaa ovat ammattilais- ja harrastekäyttöön soveltuvat kasvualustat, joita yhtiö myy muun muassa Kekkilän brändin alla. Niiden raaka-aine on turve. Kasvualustat ovat lähivuosina yhtiön tärkeintä liiketoimintaa, ja ne tuovat noin kaksi kolmasosaa yhtiön vajaan puolen miljardin euron liikevaihdosta.

Lisäksi yhtiö haluaa kehittää turpeesta uusia korkean jalostusasteen tuotteita. Toistaiseksi niistä lupaavin on ilman ja veden puhdistamiseen käytettävä aktiivihiili. Turpeesta valmistetusta aktiivihiilestä halutaan kilpailija kivihiilestä valmistetulle aktiivihiilelle, jota Euroopassa käytetään paljon. Yhtiön ensimmäinen aktiivihiilitehdas on hiljattain valmistunut Ilomantsiin ja sitä otetaan parhaillaan käyttöön.

Lisäksi yhtiö haluaa laajentaa puupohjaisten polttoaineiden myyntiä.

Neovan nimenmuutos osuu hetkeen, jolloin koko turveala on äkillisessä murroksessa. Päästöoikeuden hinnannousu ja turpeen verotuksen kiristyminen ovat tehneet turpeen polttamisesta huomattavasti aiempaa kallimpaa, ja esimerkiksi joillain Vapon vanhoilla kaukolämpölaitoksilla suunnitellaan nyt turpeesta irtaantumista.

Tempakan mukaan turpeen alamäki on ollut hallitsematon, ja se iskee yhtiön lähivuosien kannattavuuteen.

”Energiaturve on ollut meille vahva kassavirran tuoja ja tehnyt hyvää tulosta. Seuraavat pari vuotta ovat tuloksen tekemisen kannalta pieni kuoppa.”

Yhtiö joutui viime vuonna alaskirjaamaan 150 miljoonan euron arvosta turvevarastoja ja tuotantoalueita. Näiden yhtiön taseessa olevien omaisuuserien arvo siis pieneni.

Nyt Neova suunnittelee vanhoille turvetuotantoalueille ja muille omistamilleen maille tuulivoimaloita. Yhtiön mukaan potentiaalisia kohteita on puolenkymmentä, ja kaksi niistä on jo tuotu julkisuuteen. Pyhännälle Neova suunnittelee yhdessä Metsähallituksen kanssa 25–38 tuulimyllyn puistoa ja Halsualle 15 voimalan puistoa.

Vaikka energiaturpeen merkitys Neovalle vähenee, tuotanto ei lopu.

Tempakan mukaan energiaturpeen myynti tuo tänä vuonna noin 15 prosenttia Neovan liikevaihdosta ja vähenee lähivuosina edelleen. Noin puolet yhtiön toimittamista polttoaineista tällä hetkellä on turvetta, loput puupohjaisia polttoaineita, kuten hake ja pelletit.

Konsernin energiaturpeen myyntiyksikkö käyttää jatkossakin Vapon nimeä. Vapo perustettiin vuonna 1940 turvaamaan valtion polttoainetuotantoa.