Ehdotus sosiaali­turvan mullistavasta perus­tilista jakaa mieli­piteitä: ”Vaatii onnea, ennakointia ja kovaa elämän­hallintaa” - Talous | HS.fi

Ehdotus sosiaali­turvan mullistavasta perus­tilista jakaa mieli­piteitä: ”Vaatii onnea, ennakointia ja kovaa elämän­hallintaa”

Sosiaaliturvakomitean puheenjohtajan Pasi Moision mukaan tilimalli olisi ennen kaikkea muutos sosiaaliturvan filosofiaan.

Sdp:n kansanedustaja Tarja Filatov on huolissaan siitä, miten perustilimalli kohtelisi riskitilanteita elämässään kohtaavia ihmisiä.

5.6. 2:00 | Päivitetty 5.6. 11:10

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Manufacturing 4.0. -hankkeen raportissa ehdotetaan perustilimallia ratkaisuksi Suomen sosiaaliturvajärjestelmän ongelmiin.

Lue lisää: Suomeen ehdotetaan uudistusta, joka räjäyttäisi nykyisen sosiaali­turvan – Näin toimii kaikille 20 000 euroa antava perustili

Sosiaaliturvakomitea on aiemmin arvioinut, että nykyisen sosiaaliturvan ongelmia ovat sen monimutkaisuus, työn ja sosiaaliturvan sekä palveluiden ja etuuksien yhteen sovittamisen vaikeus sekä asumisen ja viimesijaisen turvan haasteet. Esitettyä perustilimallia ei ole käsitelty komiteassa.

Raportissa esitelty malli on karsittu versio kansanedustaja Elina Valtosen (kok) esittelemästä perustilistä.

Valtosen mukaan perustilin idea lähti siitä havainnosta, että työmarkkinat muuttuvat nopeasti etenkin automaation takia. Sosiaaliturvan pitäisi hänen mukaansa olla voimaannuttava tuki ihmisille ja mahdollistaa jatkuva oppiminen.

”Sitä pitäisi saada tarvittaessa, mutta sen ei pitäisi estää työskentelyä missään elämänvaiheessa. Perustili mahdollistaa nykyistä paremmin sen, että pääsee oppimaan myös työssä. Opintojen aikana voi täydentää tilipussiaan tekemällä töitä, vaikka saisikin osittaista sosiaalitukea samaan aikaan”, Valtonen toteaa.

Hänen mukaansa nykyinen sosiaaliturva rakentuu ajatukselle, että ihmisillä on rooleja, joiden perusteella he saavat etuuksia.

”Todellisuudessa ihmiset saattavat olla limittäin useissa eri rooleissa. Pitäisi tehdä tilaa ihmisohjautuvuudelle, jotta kukaan ei jää aloilleen, koska on kannustinloukussa.”

Sosiaaliturvakomitean puheenjohtajana toimivan THL:n tutkimusprofessorin Pasi Moision mukaan esitetty perustilimalli vastaa komitean hahmottelemista ongelmista parhaiten ansiotyön ja etuuksien yhteensovittamisen vaikeuteen.

Lisäksi malli voisi Moision mukaan rohkaista elinikäiseen oppimiseen ja uuden ammatin opiskeluun. Moision mukaan pidemmällä aikavälillä työttömyysturvaa ja opintotukea voitaisiin sulauttaa enemmän yhteen vähintäänkin filosofian tasolla.

”Jos työ loppuu, niin ei välttämättä etsittäisikään uutta samanlaista työtä vaan päivitetään omaa osaamista. Joustava tuki mahdollistaisi molemmat.”

Tilimalli olisi Moision mukaan ennen kaikkea muutos sosiaaliturvan filosofiaan, sillä se myös kasvattaisi yksilön roolia ja vastuuta etuuksiensa käytöstä.

Moisio uskoo, että tilimalli voisi auttaa byrokratialoukkujen karsimisessa. Kannustinloukkuja tulee hänen mukaansa kuitenkin olemaan niin kauan, kun saatavilla on sosiaaliturva, jolla tulee toimeen.

Moision mukaan sosiaaliturvan suurimpia ongelmia on tukitoimien kohdistaminen. Hän suhtautuu varauksella siihen, pystyisikö tilimalli osallistumistulon avulla tunnistamaan tukea tarvitsevat yksilöt.

”Palveluiden ja etuuksien yhteensovittamisen ongelma pitäisi varmaankin ratkaista, ennen kuin tässä esitettyä tilimallia voisi ottaa käyttöön. Komitea miettii, miten palvelujärjestelmän tarjoaminen ja kohdentaminen voitaisiin saada paremmaksi.”

Haasteellisena Moisio pitää myös ajatusta siitä, että käyttöönottoon vaadittavat tiedot saataisiin suoraan eri rekistereistä.

”Siinä on paljon mutkia matkassa. Ne eivät ole pelkästään teknisiä vaan myös tietosuojaan liittyviä. Viime kädessä sen on myös periaatteellinen kysymys, että pitääkö ihmisen antaa siihen suostumus. Komitea on määritellyt tämän myös yhdeksi ratkaisevaksi kysymykseksi uudistuksessa.”

Moision mukaan yksi mallin ominaisuuksista on se, ettei siinä ole työajan seurantaa. Hänen mukaansa työttömyysturva ja osittaisen työskentelyn tukeminen on yksi komitean keskeisistä kysymyksistä.

”Työttömyysturvan rooli muuttuu, jos siitä tulee pysyväisluonteinen matalapalkkaisen työn tuki.”

Kansanedustajan ja sosiaaliturvakomitean jäsenen Tarja Filatovin (sd) mukaan on hyvä, että perustilimallin kaltaisia esityksiä tuodaan keskusteluun. Hän on kuitenkin huolissaan siitä, miten malli kohtelisi ihmisiä, jotka kohtaavat elämässään erilaisia riskitilanteita.

”Jos ihminen on terve ja opiskelee ja työllistyy nopeasti, niin silloin malli voisi toimia. Se kuitenkin vaatii onnea, ennakointia ja kovaa elämänhallintaa.”

Siitä Filatov on yhtä mieltä mallin kanssa, että se voisi alentaa kynnystä ottaa vastaan esimerkiksi keikkaluontoista työtä ilman pelkoa etuuksien menettämisestä tai takaisinperinnästä. Hän kuitenkin huomauttaa, että toimiakseen se edellyttää, että soveltuvaa työtä on tarjolla.

Filatovin mukaan tukitoimien kohdentamiseen on olemassa monenlaisia malleja, ja elementtejä siitä löytyy jo nykyjärjestelmästäkin. Hänen mukaansa perustilimalli saattaisi kuitenkin ohjata vahvempaan palveluun myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät sitä tarvitse. Hän myös huomauttaa, ettei tukitoiminnan tarve ole välttämättä kytköksissä yksilön talouteen.

”Nuorella, joka suorittaa hyvin opintonsa ja jolla menee taloudellisesti hyvin, voi silti olla tarvetta palveluille. Meillä on ruuhkautunut palvelujärjestelmä, jossa ei ole tarpeeksi resursseja, enkä näe, miten tämä poistaisi sen”, Filatov toteaa.

”Suurin ongelma on se, etteivät palvelut ja etuudet kohtaa oikein. Ihmiset ovat jollain etuudella mutta eivät välttämättä saa sitä palvelua, mitä tarvitsevat. Ihmiset pelkäävät etuuksien vaihtoa, koska siitä voi seurata viiveitä ja byrokratialoukkuja.”

Artikkeliin liittyviä aiheita