Yrittäjien kysely: Etätyön suosio kasvaa, etätöitä tehneistä 88 prosenttia haluaisi tehdä niitä jatkossakin

Etätöihin suhtaudutaan Suomessa myönteisesti, vaikka sen koetaankin vaikeuttaneen työ- ja vapaa-ajan erottamista.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista työelämässä olevista on tehnyt etätöitä.

2.7.2021 12:24

Etätyön suosio kasvaa Suomessa, selviää Suomen Yrittäjien kyselystä. Kantarin toteuttaman kyselyn vastaajat ovat palkansaajia, yrittäjiä, työttömiä ja lomautettuja.

Koronaviruspandemia on kasvattanut merkittävästi etätöiden määrää. Vastaajista työelämässä olevista lähes puolet on tehnyt etätöitä. Heistä noin puolet on tehnyt etätöitä kokoaikaisesti.