Wärtsilä kehittää hiilidioksidin talteenottoa laivojen pakokaasuista

Norjan valtio rahoittaa hanketta, jossa kehitetään hiilidioksidin varastoinnin taloudellisuutta ja kehitetään talteenottotekniikoita.

Wärtsilä kehittää laivojen hiilidioksidipäästöjä vähentäviä teknologioita.

8.9.2021 15:54

Laivamoottoreita, voimaloita ja energiavarastoja tekevä Wärtsilä laajentaa Norjan Mossissa sijaitsevaa suunnittelukeskustaan kehittääkseen hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologiaa merenkulkuun.

Wärtsilä toimittaa jo ennestään laivojen pakokaasujen käsittelyjärjestelmiä, joilla voidaan poistaa esimerkiksi rikkipäästöjä. Tarkoituksena on kehittää ja testata hiilidioksidin talteenottotekniikkaa niin pitkälle, että sitä voidaan pilotoida aluksissa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita