Sijoitus­palvelu­yhtiö Privanetin johtajia vastaan on nostettu syytteet tiedottamis­rikoksesta

Syyttäjä katsoo, että piensijoittajille myytiin rakennusyhtiön osakkeita totuudenvastaisin ja harhaanjohtavin tiedoin.

Privanetin liiketoimintaa oli listaamattomien arvopapereiden välittäminen.

15.10.2021 16:32

Sijoituspalveluyhtiö Privanetin johtajia vastaan on nostettu syytteet arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta.

Syytteen keskipisteessä on kysymys, ovatko Privanet Capital Marketsin johtajat antaneet totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja markkinoidessaan ja myydessään piensijoittajille Lapis Rakennus Holdingin osakkeita.