Yli 3 000 euron alkupalkka vastavalmistuneelle on monella alalla realistinen, kertovat etujärjestöt - Talous | HS.fi

Yli 3 000 euron alkupalkka vasta­valmistuneelle on monella alalla realistinen, kertovat etujärjestöt

Maanantaina julkaistun kyselyn mukaan korkeakouluopiskelijoiden odotukset ensimmäisen oman alan työpaikan palkkatasosta olisivat usein liian korkeita.

Vastavalmistuneille palkkasuositus on tärkeä työkalu palkkaneuvotteluissa, etujärjestöt arvioivat.

19.10. 17:30

Moni korkeakouluopiskelija odottaa ensimmäisestä valmistumisen jälkeisestä oman alan työpaikastaan 3 000–4 000 euron kuukausipalkkaa, selvisi maanantaina julkaistusta rekrytointiyritys Atalent Recruitingin kyselystä.

Kyselyn mukaan suurin osa ensimmäisen työpaikan jo saaneista kertoi aloituspalkkansa olleen tätä pienempi, noin 2 000–3 000 euroa.

Mikäli tarkastelee eri korkeakoulututkintoa vaativien alojen työntekijöiden etujärjestöjen suosituspalkkoja vastavalmistuneille, ei 3 000–4 000 euron kuukausipalkka välttämättä ole monella alalla kaukana niiden luomista odotuksista.

Vastavalmistuneiden palkkasuosituksista korkeimmasta päästä on Suomen Lakimiesliiton antama 4 390 euron kuukausipalkkasuositus.

Lakimiesliiton työelämätiimin johtaja Jaana Meklin kertoo, että suositus myös toteutuu alalla hyvin. Vuonna 2020 vastavalmistuneen juristin mediaanikuukausipalkka oli 4 100 euroa. Mikäli huomioon otetaan vain yksityinen sektori, oli mediaanipalkka noin 4 310 euroa.

”Toki kun kyseessä on mediaanipalkka, eivät kaikki vastavalmistuneet tietenkään siihen pääse”, Meklin kertoo.

”Vastaavasti varsinkin yksityisen sektorin suurilla työnantajilla on paljon myös sellaisia vastavalmistuneita, joiden palkka on huomattavasti suositusta korkeampi.”

Kärkipäähän nousee myös Tekniikan akateemisten (Tek) vastavalmistuneiden kuukausipalkkasuositus, 4 020 euroa kuukaudessa. Sekin toteutuu hyvin, vaikkei aivan yhtä hyvin kuin esimerkiksi Lakimiesliitolla. Työmarkkinatutkimuksen mukaan Tekin vastavalmistuneiden jäsenten mediaanipalkka oli vuonna 2020 hieman yli 3 500 euroa kuukaudessa.

”Täytyy muistaa, että kyseessä kuitenkin on vain suositus. Palkkatasoon vaikuttaa myös esimerkiksi se, missä päin suomea työpaikka sijaitsee, minkälaisella alalla, minkä kokoinen yritys on kyseessä ja kuinka vaativia tehtäviä työtoimenkuvaan kuuluu”, Tekin palkkatutkija Tuunia Keränen kertoo.

Keräsen mukaan suosituspalkka asetetaan tietoisesti alan mediaanipalkkaa korkeammaksi, jotta jäsenten olisi helpompi neuvotella itselleen korkeampaa palkkatasoa kuin joka matalammalla suosituksella olisi ehkä mahdollista.

Toisin kuin Lakimiesliitolla ja Tekillä, esimerkiksi Akavan erityisaloilla on useita palkkasuosituksia alan moninaisuuden vuoksi, yhteensä 13 erilaista. Esimerkiksi kulttuurituottajien vähimmäispalkkasuositus suorittavan tason tehtävissä on 2 273–2 554 euroa kuukaudessa.

Edunvalvonta- ja lakipalveluiden johtaja Helena Lamponen kertoo, että palkkasuositusta noudatetaan alalla hyvin: alalla työskentelevien mediaanipalkka osuu suosituksen sisälle.

Erityisen tärkeänä Lamponen pitää palkkasuositusta yksityisen sektorin työpaikoilla, joilla työehto- tai virkasopimukset eivät määrittele suoraan palkkatasoa. Tällöin palkkasuositus asettaa hyvän lähtökohdan palkkaneuvotteluille ja antaa selkänojaa oikeudenmukaista palkkausta vaativille vastavalmistuneille.

Palkkasuositusten avulla työnantajan on helppo tietää, millaisia odotuksia vastavalmistuneilla on palkkauksen suhteen.

Nimenomaan vastavalmistuneille palkkasuositus on tärkeä työkalu palkkaneuvotteluissa, korostavat Lamposen lisäksi myös muut HS:n haastattelemat asiantuntijat.

Ilman palkkasuositusta moni ensimmäistä oman alan työpaikkaa etsivä ei välttämättä osaisi arvioida, millaista palkkaa omasta työsuorituksesta voi pyytää. Palkkasuosituksen hyötynä nähdään erityisesti palkka-avoimuuden ja -tasa-arvon lisääminen.

Työuraansa aloittavien vastavalmistuneiden lisäksi palkkasuosituksista hyötyvät myös työnantajat. Palkkasuositusten avulla työnantajan on helppo tietää, millaisia odotuksia vastavalmistuneilla on palkkauksen suhteen.

Esimerkiksi Lakimiesliiton palkkasuosituksia seurataan tarkasti työnantajapuolellakin, kertoo Jaana Meklin.

”Välillä työnantajat saattavat soittaa meille ja kysellä, koska uusin palkkasuositus on tulossa ja millaisia muutoksia siihen on luvassa. Siitä huomaa, että suositusta seurataan tarkasti myös työnantajien keskuudessa.”

Palkkasuositusten lisäksi palkka-avoimuutta lisää myös opiskelijoiden keskinäinen avoimuus palkkauskysymyksistä keskusteltaessa.

”Nuoret puhuvat nykyään keskenään todella paljon myös palkka-asioista, joten moni tietää, mitä omat ystävät saavat vastaavanlaisista tehtävistä. Se lisää nuorten palkkatietoisuutta ja palkka-avoimuutta”, kertoo Suomen Ekonomien uravalmentaja Sirja Kulmala-Portman.

Vastavalmistuneen ekonomin palkkasuositus on 3 450–3 700 euroa kuukaudessa. Kulmala-Portmanin mukaan tämä toteutuu varsin hyvin. Vuonna 2020 vastavalmistuneen ekonomin mediaanipalkka oli noin 3 300 euroa kuukaudessa.

”Tuntumani on se, että alan opiskelijat ovat aika realistisia odotuksissaan.”

Ajatusta siitä, että vastavalmistuneilla olisi epärealistisia odotuksia oman alan työpaikkojen palkkatasosta, Kulmala-Portman ei allekirjoita.

”Tuntumani on se, että alan opiskelijat ovat aika realistisia odotuksissaan. Aika hyvin ymmärretään se, että palkkaukseen vaikuttaa moni asia”, hän toteaa.

Hänen mukaansa esimerkiksi se ymmärretään hyvin, ettei ensimmäinen valmistumisen jälkeinen työpaikka välttämättä vielä ole asiantuntijarooli, jolloin siitä ei myöskään makseta asiantuntijatason palkkaa. Etenkin jos opintojen aikana työkokemusta on kertynyt vähän, saattaa mediaanipalkan saavuttamiseen mennä pidempi aika.

Samoilla linjoilla nuorten palkkaodotusten realistisuudesta ovat myös muut HS:n haastattelemat asiantuntijat.

”Itsellä on sellainen tuntuma, että monet nykynuoret ovat lisäksi aika taitavia neuvottelemaan siitä palkasta. He eivät välttämättä hyväksy sitä ensimmäistä tarjousta, vaan uskaltavat pyytää enemmänkin”, Tekin Keränen toteaa.