Öljyn ja kivihiilen tuotanto vain kasvaa, vaikka ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii fossiilisten polttoaineiden nopeaa vähentämistä - Talous | HS.fi

Öljyn ja kivihiilen tuotanto vain kasvaa, vaikka ilmaston­muutoksen hidastaminen vaatii fossiilisten poltto­aineiden nopeaa vähentämistä

Ilmastotavoitteet edellyttävät kivihiilen ja öljyn käytön nopeaa vähentämistä, mutta tuottajamaat odottavat öljyntuotannon vain kasvavan tällä vuosikymmenellä.

Garzweilerin hiilikaivos Länsi-Saksassa.

20.10. 7:01

Fossiilisten polttoaineiden tuotanto maailman suurimmissa tuottajamaissa on lisääntymässä tällä vuosikymmenellä, vaikka ilmastonmuutoksen hidastaminen edellyttäisi fossiilisten käytön nopeaa vähentämistä, kertoo laaja kansainvälinen tutkimus.

Jos tuottajamaiden suunnitelmat toteutuvat, vuonna 2030 fossiilisia polttoaineita tuotetaan globaalisti kaksi kertaa niin paljon kuin ilmastotavoitteet edellyttävät.

YK:n sekä useiden yliopistojen ja tutkimus­instituuttien yhteistyönä syntyneessä raportissa tarkastellaan viidentoista fossiili­energiaa tuottavan valtion suunnitelmia. Niihin lukeutuvat muun muassa Saudi-Arabia, Venäjä, Australia, Yhdysvallat, Kiina, Brasilia, Norja ja Saksa. Maat tuottavat 77 prosenttia maailman fossiilisista polttoaineista.

Maiden suunnitelmien ja ennusteiden mukaan kivihiilen tuotannon odotetaan vähentyvän 7 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, kun samalla ajanjaksolla öljyn tuotanto kasvanee 16 prosenttia ja maakaasun tuotanto 19 prosenttia.

Ennusteet eivät ole alkuunkaan linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa. Sopimuksella maailman maat sitoutuivat toimiin, joilla ilmasto lämpiää enintään kaksi astetta mutta mieluummin puolitoista.

Puolentoista asteen tavoite edellyttää, että kaikkien fossiilisten polttoaineiden käyttö maailmassa alkaa vähentyä vuoden 2020 tienoilla. Laskennallisesti hiilen tuotannon pitäisi vähentyä vuosina 2020–2030 joka vuosi 11 prosenttia, öljyn 4 prosenttia ja maakaasun 3 prosenttia.

Myös kahden asteen skenaariossa kivihiilen ja öljyn käytön pitäisi alkaa jo nyt vähentyä, mutta maakaasun käyttö alkaisi vähentyä vasta vuonna 2030.

Raportin mukaan kuilu tuotantoennusteiden ja ilmastotoimien edellyttämän tuotannon välillä on suurin kivihiilessä. Jos tavoitteena on pitää lämpeneminen puolessatoista asteessa, kivihiilen vuotuinen ylituotanto vuonna 2030 olisi 5–6 miljardia tonnia. Määrä vastaa suunnilleen 75:tä prosenttia kivihiilen nykyisestä vuotuisesta tuotannosta.

Öljyn ja kaasun tapauksessa ylituotanto vuonna 2030 vastaa noin puolta nykyisestä tuotannosta.

Kuilu ei ole juuri supistunut sitten vuoden 2019, jolloin selvitys tehtiin ensimmäisen kerran, vaikka moni fossiilisten poltto­aineiden tuottajamaista on sittemmin asettanut kunnianhimoisemman ilmasto­tavoitteen. Puolet tarkastelluista maista on asettanut itselleen hiili­neutraalius­tavoitteen.

Kirjoittajat vaativat tuottajamailta tehokkaampia ilmastotoimia.

”Tähän saakka toimet ovat lähinnä rajoittuneet hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian edistämiseen ja tuotannon päästöjen vähentämiseen. Raportti kuitenkin osoittaa, että nämä toimet ovat riittämättömiä, eivätkä ne voi korvata pitkäjänteisiä toimia kivihiilen, öljyn ja maakaasun käytön vähentämiseksi globaalisti”, kirjoittaa YK:n ympäristö­ohjelman pääjohtaja Inger Andersen raportissa.

Raportin mukaan valtiot pystyvät rajoittamaan fossiilisten polttoaineiden tuotantoa. Yleensä tuotannosta vastaavat yhtiöt, joissa valtio on enemmistöomistaja, jolloin se pystyy omistajana määräämään yhtiön suunnasta. Lisäksi valtiot voivat rajoittaa etsintä- ja tuotantolupia sekä vähentää fossiilituotannon tukia.

Artikkeliin liittyviä aiheita