Neste laajentaa ilmastotavoitteitaan koskemaan kaikkia yhtiön toiminnan aiheuttamia päästöjä - Talous | HS.fi

Neste laajentaa ilmasto­tavoitteitaan koskemaan kaikkia yhtiön toiminnan aiheuttamia päästöjä

Yhtiön tavoitteena on puolittaa toimintansa päästöintensiteetti.

Neste aikoo lisätä uusiutuvan polttoaineen käyttöä omassa logistiikkaketjussaan. Kuvassa uusiutuvan dieselin tuotantolaitos Porvoossa.

27.10.2021 14:20

Polttoainejalostaja Neste laajentaa ilmastotavoitteensa koskemaan koko arvoketjuaan eli kaikkia yhtiön toiminnan aiheuttamia päästöjä. Yhtiön tavoitteena on vähentää koko arvoketjun päästöjä niin, että sen tuotteiden hiili-intensiteetti puolittuu 20 vuodessa.

Tähän saakka Nesteen ilmastotavoitteet ovat koskeneet vain sen oman toiminnan ja sen ostaman energian tuotannon aiheuttamia päästöjä, mistä raportointikielessä käytetään termejä scope 1 ja 2. Nesteen tavoite on, että se on omassa toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ne päästöt, joita yhtiö ei pysty poistamaan, kompensoidaan rahoittamalla päästövähennystoimia toisaalla.

Scope 1 ja 2 -lähteet muodostavat kuitenkin hyvin pienen osan Nesteen toiminnan aiheuttamista kaikista päästöistä.

Neste on yksi eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavista suomalaisyrityksistä. Viime vuonna yhtiön toiminta aiheutti 50,6 miljoonan hiilidioksiditonnin päästöt.

Tästä noin 95 prosenttia tuli arvoketjusta, mistä raportoinnissa käytetään termiä scope 3. Eniten päästöjä aiheutuu Nesteen valmistamien polttoaineiden käytöstä, runsaat 40 miljoonaa tonnia. Myös Nesteen ostamien raaka-aineiden ja muiden tuotteiden päästöt ovat merkittävät, runsaat viisi miljoonaa tonnia.

Nyt Neste ulottaa ilmastotavoitteensa koskemaan myös näitä lähteitä. Yhtiön tavoite on, että vuonna 2040 sen myymien tuotteiden päästöintensiteetti on 50 prosenttia pienempi kuin vuonna 2020. Myytyjen tuotteiden päästöintensiteetti lasketaan jakamalla Nesteen myymien tuotteiden käytön päästöt myydyn energian kokonaismäärällä. Päästöt eivät siis välttämättä absoluuttisesti puolitu, vaan vähennykset suhteutetaan tuotannon määrään.

Toimitusjohtaja Peter Vanacker sanoo, että ennen uuden tavoitteen asettamista yhtiö arvioi tarkkaan, pystyykö se toteuttamaan lupauksensa. Päästöjen vähentämiseksi on hänen mukaansa monia keinoja: liiketoiminnan kasvu painottuu uusiutuviin tuotteisiin ja kiertotalouteen, perinteisessä öljyntuotannossa käytetään tähteitä ja sivuvirtoja ja esimerkiksi uusiutuvien polttoaineiden osuutta Nesteen omassa logistiikassa lisätään.