Koronapassia vaadittu yleisötilaisuuksissa lainvastaisesti myös työntekijöiltä - Talous | HS.fi

Korona­passia vaadittu yleisö­tilaisuuksissa lain­vastaisesti myös työntekijöiltä

EK ajaa työpaikoille vauhdilla koronapasseja korjaamaan epäsuhtaa. "Asiakkailta voidaan vaatia passia mutta työntekijöiltäkö ei?"

Lain mukaan työntekijää ei voi velvoittaa kertomaan rokotustilanteestaan, mutta laki ei rajoita keskustelua koronarokotteesta.

24.11. 14:53

Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, pitäisikö hoitajilta ja lääkäreiltä edellyttää korona­rokottautumista potilaiden turvallisuuden nimissä. Myös esimerkiksi ravintola-alan työntekijät ovat hyvin läheisissä tekemisissä monien ihmisten kanssa. Kuinka suuri osa ravintolatyöntekijöistä on rokottautunut?

”Hirveän laajaa näkemystä meillä ei ole, mutta asia ei ole noussut merkittävänä ongelmana esiin”, arvioi Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

Työntekijöitä edustavalla Palvelualojen ammattiliitolla (PAM) ei myöskään ole tietoa rokotuskattavuudesta.

Lain mukaan työntekijää ei voi velvoittaa kertomaan rokotustilanteestaan, mutta laki ei rajoita keskustelua koronarokotteesta.

Maan hallitus pohtii parhaillaan, onko koronapassin käyttöä syytä laajentaa niin, että passia voitaisiin edellyttää työpaikoilla. Tarkoituksena on käynnistää valmistelu kolmikantaisesti työmarkkinaosapuolten kanssa.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) haluaisi, että koronapassin edellyttäminen tehdään lakimuutoksella mahdolliseksi kaikkialla työelämässä.

”Hotelli- ja ravintola-alan tehtävistä pääosa on juuri sellaisia, joissa lakia voitaisiin soveltaa”, sanoo EK:n johtaja Ilkka Oksala.

Tällä hetkellä kahdellatoista alueella on voimassa ravintolarajoituksia, joiden vaihtoehtona ravintola voi edellyttää asiakkailta koronapassin käyttöä. Maralle tulee jatkuvasti kysymyksiä siitä, miksei työntekijöiltä vaadita passia, kun asiakkailta sitä vaaditaan.

”Kun kerran valtioneuvosto on katsonut, että tarvitaan koronapassia asiakkaille, tilanne, jossa passia ei ole henkilöstöllä, on tietysti vähän epätyydyttävä”, Lappi sanoo.

EK:sta tilanne on ristiriitainen, jonka takia se ajaa koronapassia työpaikoille niin pontevasti.

”Asiakkailta voidaan vaatia passia mutta työntekijöiltäkö ei? Eikä ravintola- ja hotelliala ole ollenkaan ainut ala, jossa on riski vaarantaa asiakkaita ja työkavereita”, Oksala sanoo.

PAMin tietoon on tullut tapauksia, joissa on kysytty tietoa työntekijän rokottautumisesta niin, että työntekijä on kokenut sen painostuksena.

”Esimerkiksi työntekijää on pyydetty allekirjoittamaan, että on saanut rokotuksen, jotta seuraavana päivänä saa mennä töihin”, neuvontapäällikkö Juha Ojala kertoo.

Työntekijän kertomatta jättämisestä ei saa Ojalan mukaan seurata mitään toimenpiteitä.

Aluehallintovirastot ovat määränneet viime viikkoina rajoituksia myös yleisötilaisuuksiin. Tapahtuman järjestäjä voi rajoitusten sijaan edellyttää koronapassia osallistujilta ja asiakkailta.

Lain mukaan toiminnanharjoittaja ei voi edellyttää koronapassia työntekijöiltä. Maran mukaan joissakin tilanteissa asiakasyritykset, jotka järjestävät tilaisuuksia, ovat kuitenkin edellyttäneet, että kaikilla tapahtumaan tulevilla ravintola- ja tapahtuma-alan työntekijöillä ja alihankkijoiden työntekijöillä on koronapassi.

EK:n Oksalan mukaan tilanne on haastava yritykselle, joka tuottaa esimerkiksi ruoka- tai cateringpalvelua, jos ei sillä ole oikeutta edellyttää koronapassia työntekijöiltään.

Maran Lapin mukaan yksi ratkaisukeino näissä tilanteissa on kysyä työntekijältä passia, ja jos tämä kieltäytyy kertomasta, pyrkiä siirtämään hänet esimerkiksi muihin tehtäviin.