Yrityksen vastuullisuus voi koskea työturvallisuutta tai datan keräämistä, mutta se ei ole vielä edennyt innovointiin tai luontokadon ehkäisemiseen - Talous | HS.fi

Yrityksen vastuullisuus voi koskea työturvallisuutta tai datan keräämistä, mutta se ei ole vielä edennyt innovointiin tai luontokadon ehkäisemiseen

Suomalaiset yritykset ovat parissa vuodessa omaksuneet vastuullisuuden osaksi strategiaansa ja uskovat sen kasvattavan myyntiä ja osakkeiden arvoa.

Lähes kaikki suomalaisyritykset tunnistavat vastuullisuuden merkityksen mutta tarkoittavat sanalla usein eri asioita, selviää yritysvastuuverkosto Fibsin Yritysvastuu 2021 -tutkimuksesta.

2.12.2021 2:00

Vastuullisuusbuumi on vallannut suomalaisyritykset vain parissa vuodessa, mutta innovointiin ja ratkaisujen kehittämiseen asti se ei vielä kanna, selviää yritysvastuuverkosto Fibsin Yritysvastuu 2021 -tutkimuksesta.

Suomalaisten yritysten vastuullisuustyö keskittyy yhä enimmäkseen riskien hallintaan ja negatiivisten vaikutusten hillintään. Vain alle kymmenen prosenttia kertoo, että vastuullisuus on merkittävä innovoinnin ja kehittämistyön lähtökohta.

Tässä onkin Fibsin johtajan Helena Kekin mukaan seuraavan suuren harppauksen vuoro. Vastuullisuus näkyy nyt puheissa ja strategioissa, mutta se ei ole vielä muuttunut eteenpäin vieväksi voimaksi.

Suurin syy vastuullisuustyöhön on yritysten mukaan maineen rakennus ja brändin arvon kasvattaminen. Seuraavaksi tärkeimmät syyt ovat myynnin kasvattaminen ja asiakas­tyytyväisyyden lisääminen.

Yritykset alkavat tunnistaa, että vastuullisuustyöllä on positiivisia vaikutuksia myös liiketoimintaan. Myynnin kasvua tavoittelee jo 37 prosenttia yrityksistä, kun pari vuotta sitten sitä tavoitteli 18 prosenttia. Osakkeen arvon kasvua hakee joka viides yritys, kun vuonna 2019 siihen uskoi vain 7 prosenttia.

”Vastuullisuudella tavoitellaan nyt myös lyhyen aikavälin hyötyjä, kun perinteisesti vastuullisuustyölle on nähty vain hankalammin todennettavia liike­toiminta­hyötyjä pidemmällä aikavälillä”, Kekki sanoo.

Lähes jokainen tutkimukseen osallistunut yritys, 97 prosenttia vastaajista, uskoo vaikuttavansa positiivisesti ympäristöön tai yhteiskuntaan. Kuitenkin vain neljänneksellä on vaikutuksista vahvaa näyttöä.

”Yritykset voisivat tuottaa ratkaisuja aikamme ympäristöhaasteisiin. Näihin ratkaisuihin tullaan kanavoimaan paljon rahaa, joten niihin keskittyminen olisi liike­taloudellisestikin kannattavaa”, Kekki sanoo.

Kestävän kehityksen ammattilaisilla olisi hänen mukaansa paljon annettavaa yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, jos he vain pääsisivät oikeisiin pöytiin vaikuttamaan.

”Uskon, että yrityksissä on paljon hyödyntämätöntä osaamista. Kestävän kehityksen ammattilaisten pitäisi päästä mukaan suunnittelemaan, missä yritys on viiden vuoden päästä tai millaisia uusia tuotteita ryhdytään kehittämään.”

Ilmastonmuutosta pitää tärkeänä teemana jo 66 prosenttia yrityksistä. Lähes joka toinen yritys on myös tehnyt ihmisoikeuksia koskevan riskianalyysin. Sen sijaan luontokato ja vesistövaikutukset ovat merkittävä teema vain 13 prosentille yrityksistä.

Kekki arvelee tämän johtuvan siitä, että ilmastoasiat ovat olleet vahvasti tapetilla, kun taas luontokato on vasta nousemassa teemaksi myös liike-elämässä. Esimerkiksi Maailman talousfoorumi ja tänä vuonna talousmaailmaa ravistellut tähtiekonomisti Partha Dasguptan raportti ovat tuoneet esille sen, että luontokato on yrityksille ja taloudelle merkittävä riski.

Lue lisää: Cambridgen tähti­ekonomisti varoittaa: Länsi­maiden elintaso tulee laskemaan, koska pumppaamme tyhjiin tärkeintä pää­omaamme.

Vastuullisuustyötä ei vielä resursoida yrityksissä kunnolla, Kekki sanoo, ja vähätkin resurssit kohdennetaan esimerkiksi ilmastokriisin torjumiseen.

”Rahoittajat, asiakkaat ja lainsäädäntö kiinnittävät huomionsa ilmastotoimiin, joten niihin kohdennetaan myös suurin osa kehitystyöstä. Uskon kuitenkin, että luonnon monimuotoisuuskysymyksiä ryhdytään ratkomaan nopeallakin aikataululla.”

”Yrityksen pitää itse pystyä luotettavasti selvittämään, mitkä ovat sen omalle vastuullisuustyölle keskeisiä asioita.”

Vastuullisuus on muotisana, jonka avulla yritykset kertovat välittävänsä ympäristöstä ja ihmisistä. Se kuitenkin tarkoittaa selvästi eri asioita eri yrityksille.

Kekin mukaan yritykset määrittelevät itse, mitä vastuullisuus niille tarkoittaa, koska se riippuu myös yrityksen harjoittamasta liiketoiminnasta.

Tehdasteollisuuden yrityksessä vastuullisuus voi tarkoittaa työturvallisuutta, työ­hyvin­vointia ja toiminnan ympäristö­kuormaa, kun taas alusta­talouteen keskittyvälle yritykselle datan keräämisen ja käyttämisen periaatteet ovat olennainen vastuullisuus­kysymys.

Valtaosalla yrityksistä onkin ohjeistus vastuulliseen datan käsittelyyn ja käyttöön. Myös korruptionvastainen työ on lisääntynyt yrityksissä, samoin työntekijöiden keinot ilmoittaa väärinkäytöksistä.

”Yrityksen pitää itse pystyä luotettavasti selvittämään, mitkä ovat sen omalle vastuullisuustyölle keskeisiä asioita”, Kekki sanoo.

Fibsin tutkimukseen osallistui 179 toimitus­johtajaa ja yritysvastuusta vastaavaa johtajaa ja päällikköä Suomen tuhannen suurimman yrityksen joukosta.

Artikkeliin liittyviä aiheita