Komissio haluaa pelisäännöt alustatalouden työlle: Ikuisuuskiista työsuhteen ja yrittäjyyden erosta nousee EU-tasolle - Talous | HS.fi

Komissio haluaa pelisäännöt alusta­talouden työlle: Ikuisuus­kiista työsuhteen ja yrittäjyyden erosta nousee EU-tasolle

Ruokalähettiyhtiö Woltin mukaan ala kaipaa selkeyttä nykyiseen tilanteeseen. Komissio siirtänee ennakkotietojen mukaan yhtiöille todistustaakan siitä, että lähetit ja kuljettajat ovat yrittäjiä.

Ruokakuljetusyhtiö Woltin lähetti liikkeellä Helsingissä 10. marraskuuta.

7.12.2021 14:02

Bryssel

Euroopan unionin komissio aikoo kertoa keskiviikkona, millä tavoin se haluaa parantaa alustatalouden työntekijöiden eli esimerkiksi ruokalähettien työoloja. Alan yrityksissä pelätään nyt, että komissio haluaa luokitella lähetit, kuljettajat ja muut palveluiden tarjoajat työntekijöiksi, kun nyt ala luokittelee heidät yrittäjiksi.

Uutistoimisto Bloombergin näkemän esityksen mukaan ehdotus koskisi kaikkia yrityksiä, jotka määrittelevät nyt näiden itsenäisten yrittäjien palkkiotason, valvovat yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa ja tarjoavat uusia työtilaisuuksia aiemman suorituksen perusteella.

Komission esityksessä lähettejä, kuljettajia ja muita vastaavia palveluntarjoajia koskisi ”työsuhdeolettama”.

Financial Times -lehden tietojen mukaan komissio haluaa siirtää todistustaakan tästä alustatalouden yrityksille. Jos ne haluavat lähettien ynnä muiden palveluntarjoajien jatkavan toimintaa edelleen yrittäjinä, niiden on kyettävä todistamaan, että he ovat aidosti itsenäisiä yrittäjiä eivätkä isäntäyritykset kontrolloi heidän työsuorituksiaan. Muussa tapauksessa he olisivat työsuhteessa.

Kysymys on alustatalouden tulevan menestyksen kannalta olennainen, ja asiasta on tehty jäsenmaissa omia tulkintoja.

Ruokalähettiyhtiö Woltin yhteiskuntasuhteista vastaava Olli Koski sanoo yhtiön toivottavan tervetulleeksi esitykset, jotka tuovat selkeyttä nykyiseen tilanteeseen. Koski ei halua kommentoida ennakkotietoja muuten kuin toteamalla hyväksi sen, että nyt käynnistyy prosessi, jonka tavoitteena on luoda yhtenäisempiä käytäntöjä alalle.

Suomessa Etelä-Suomen aluehallintovirasto linjasi marraskuun alussa, että Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa ja heidän tekemistään työtunneista tulee pitää työaikakirjanpitoa. Wolt aikoo valittaa tästä hallinto-oikeuteen.

Lue lisää: Työsuojelu­viranomainen: Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa – Wolt jatkaa toimintaa nykyisellä mallilla ja valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen

Toisaalta toukokuussa hallinto-oikeus antoi ratkaisun ruokalähettiyhtiön lähettinä toimineen henkilön arvonlisä­vero­velvollisuudesta, ja siinä taas lähetti katsottiin yrittäjäksi. Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työneuvosto puolestaan katsoi lokakuussa 2020, että ruokalähetit ovat työsuhteessa eivätkä palkkioilla toimivia itsenäisiä yrittäjiä.

EU-komissio liikkuu alustatalousesityksessä toimivaltansa rajoissa. Sillä ei ole toimivaltaa jäsenmaiden työlainsäädäntöön.

Se pystynee kuitenkin kiertämään tätä työsuhdeolettaman käsitteellä eli määrittelemällä kriteerit, millä olettama olisi voimassa. Komissio siis luo mekanismin, millä voi testata, onko kyseessä työsuhde vai ei. Jäsenmaiden työlainsäädäntöön ei sinänsä puututtaisi.

Jäsenmaista Espanja on jo kiristänyt alustatalouden ehtoja ja vaatinut määrittelemään lähetit ja kuljettajat työntekijöiksi. Ruokalähetyksiin keskittynyt Deliveroo lopetti tämän jälkeen toimintansa maassa.

Alustatalousyhtiöt ovat yhteisesti varoittaneet, että komission esitys toteutuessaan johtaisi työpaikkojen menetyksiin. Yhtiöiden teesinä on, että monet niiden palveluksessa olevat haluavat toimia nimenomaan itsenäisinä yrittäjinä ja säädellä itse esimerkiksi tekemiensä työtuntien määrää.

Kun lähetit ovat yrittäjiä, taustalla olevat yritykset vapautuvat työnantajan velvoitteista eli esimerkiksi sairausajan palkasta. Useissa maissa on myös minimipalkkaa koskeva lainsäädäntö, jota pystyy kiertämään, jos kyse ei ole työntekijöistä.

Euroopan parlamentti on vaatinut jo aiemmin alustatalouden työntekijöille säällisiä työoloja ja vähintään minimitason sosiaaliturvaa.

Artikkeliin liittyviä aiheita