Komissio ehdottaa EU:lle uusia tulonlähteitä elpymispaketin maksamiseksi – Työkaluina päästöoikeuksien huutokauppatulot, hiilitullit ja digivero - Talous | HS.fi

Komissio ehdottaa EU:lle uusia tulon­lähteitä elpymis­paketin maksamiseksi – Työkaluina päästö­oikeuksien huuto­kauppa­tulot, hiilitullit ja digivero

Komissio siirtäisi osan päästökauppatuloista, hiilitulleista ja tulevaisuuden digiverotuloista suoraan EU-budjettiin.

EU:n budjettikomissaari Johannes Hahn esitteli komission esityksen EU:n uusiksi rahanlähteiksi keskiviikkona Brysselissä.

22.12.2021 16:56

Euroopan komissio esittää EU:lle uusia omia tulonlähteitä, joilla voitaisiin rahoittaa merkittävä osa EU:n koronaelpymispaketista.

Komissio esittää EU:lle kolme uutta tulonlähdettä: päästöoikeuksien huutokauppatulot, hiilitullit ja digivero. Niiden arvioidaan tuovan EU:lle vuosittain noin 17 miljardia euroa.

Merkittävin tulonlähde olisivat päästöoikeuksien huutokauppatulot. Nykyisellään tulot menevät jäsenmaille, mutta komissio esittää, että jatkossa neljännes tuloista ohjattaisiin suoraan EU-budjettiin.

Päästöoikeuksien kallistumisen vuoksi huutokauppatuloista on tullut merkittävä tulonlähde, ja esimerkiksi Suomen valtion saa huutokauppatuloja tänä vuonna noin 200 miljoonaa euroa. Komissio arvioi, että päästöoikeuksista olisi mahdollista kerätä EU-budjettiin vuosittain noin 12 miljardia euroa.

Komissio esittää myös, että mahdollisista hiilitulleista saatavat tulot menisivät isolta osin EU:lle. Hiilitullien on tarkoitus kohdistua runsaspäästöisiin tuotteisiin, joita tuodaan EU:hun kevyemmän ilmastosääntelyn maista. Päätöstä tullien käyttöönotosta ei vielä ole tehty.

Komissio haluaisi, että 75 prosenttia hiilitullituloista menisi suoraan EU-budjettiin. Tämä tarkoittaisi arviolta puolen miljardin euron vuotuisia tuloja.

Kolmas tulonlähde olisi digijäteiltä perittävä vero.

Googlen, Amazonin ja muiden digijättien verotusta ollaan parhaillaan uudistamassa OECD:n johdolla. Tarkoitus on, että tulevaisuudessa yhtiöiden maksamat verotulot jakautuvat tasaisemmin kaikkiin niihin maihin, joissa yhtiöillä on toimintaa. Nykyisellään yhtiöt pystyvät järjestämään toimintansa niin, että ne kirjaavat voittonsa kevyen verotuksen maihin.

Komission esityksessä EU-maat ohjaisivat 15 prosenttia tulevaisuudessa saamastaan uudesta digiverosta EU-budjettiin. Tämän arvioidaan tuovan EU:lle joka vuosi 2,5–4 miljardia euroa.

Budjettikomissaari Johannes Hahn kuvaa komission esitystä historialliseksi, sillä ehdotus toisi unionille merkittäviä uusia, omia tulonlähteitä. EU-budjetti rahoitetaan 70-prosenttisesti jäsenmaksuilla.

Täysin uudesta asiasta ei ole kyse, sillä EU saa jo nykyisellään tuloja esimerkiksi tullien, arvonlisäveron ja muoviveron muodossa.

Esitys on kuitenkin periaatteellisesti merkittävä ja herättänee närää osassa jäsenmaita. Hahn uskoo, että jäsenmaat ovat valmiita hyväksymään esityksen rahoittaakseen kasvaneet EU-menot, joista päätettiin koronakriisin keskellä.

”Jos emme pysty sopimaan näistä esityksistä, jäsenmaat joutuvat maksamaan elpymispaketin tuet suurempina jäsenmaksuina. Siksi luulen, että on kaikkien jäsenmaiden etu sopia uusista omista varoista”, hän sanoo.

Hahnin mukaan nyt esitetyt kolme tulonlähdettä kattavat noin kaksi kolmasosaa elpymispaketin aiheuttamasta rahoitustarpeesta. Komissio antaa myöhemmin vielä toisen esityksen uusista tulonlähteistä. Yksi mahdollinen tulonlähde voisi olla finanssimarkkinoille kohdistuva transaktiovero.

Artikkeliin liittyviä aiheita