EU-komissio ehdottaa globaalin yritysverosopimuksen täytäntöönpanoa EU:ssa - Talous | HS.fi

EU-komissio ehdottaa globaalin yritys­vero­sopimuksen täytäntöön­panoa EU:ssa

Minimivero toisi EU:hun miljardeja lisää verotuloja.

Talouskomissaari Paolo Gentilonin mukaan toistaiseksi ei ole tarkkaa laskelmaa siitä, kuinka paljon verotuloja minimiveron käyttöönotto tuo EU-maille, mutta mittaluokka liikkuu miljardeissa.

22.12.2021 17:14

Maailmanlaajuisesti sovittu 15 prosentin minimivero suurimmille ylikansallisille yhtiöille etenee kohti täytäntöönpanoa Euroopan unionissa. Komissio esitteli keskiviikkona ehdotuksensa direktiiviksi siitä, miten talousjärjestö OECD:n välityksellä neuvoteltu veroratkaisu toteutettaisiin EU-maissa.

Globaalille veroratkaisulle on antanut tukensa 137 maata.

EU-komission ehdotuksen mukaan EU-maat saisivat tietyissä tapauksissa mahdollisuuden täydentävään verotukseen, jos suuryhtiö pyrkisi hyödyntämään matalaa verotusta maassa, joka ei sovella globaalia minimiveroa.

Säännöt koskisivat suuria konserneja, joiden emo- tai tytäryhtiö sijaitsee EU-maassa. OECD:n mukaan kohteena olisivat yhtiöt, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa.

Talouskomissaari Paolo Gentilonin mukaan toistaiseksi ei ole tarkkaa laskelmaa siitä, kuinka paljon verotuloja minimiveron käyttöönotto tuo EU-maille, mutta mittaluokka liikkuu miljardeissa.

OECD on arvioinut, että maailmanlaajuisesti minimivero tuo 150 miljardia dollaria (noin 133 miljardia euroa) lisää verotuloja.

Globaali sopimus on herättänyt kiivastakin vastarintaa Yhdysvaltojen kongressissa, minkä on arvioitu olevan yksi kompastuskivi minimiveron toteuttamisen tiellä.

Talouskomissaari Gentiloni sanoi olevansa melko luottavainen, että prosessin vaikeuksista huolimatta Yhdysvaltojen tuki koko sopimukselle lopulta saadaan.

Gentiloni muistutti Yhdysvaltojen roolin olleen merkittävä siinä, että globaali sopimus ylipäätään saatiin aikaan.

Yrityksiin kohdistuvan minimiveron toivotaan hillitsevän monikansallisten yhtiöiden verosuunnittelua.

Globaaliin verosopimukseen kuuluu myös ehdotus kansainvälisten verotusoikeuksien uudelleenjärjestelystä eli siitä, miten suurimpien monikansallisten yhtiöiden tuottojen verotus jaetaan eri maiden kesken.

Komissio on antamassa esityksensä tämän osion toteuttamisesta ensi vuonna, kun teknisistä yksityiskohdista on päästy kansainväliseen sopuun.