Kiina kiristää ulkomaille listautuvien yhtiöiden rajoituksia - Talous | HS.fi

Kiina kiristää ulkomaille listautuvien yhtiöiden rajoituksia

Rajoitetuin oikeuksin toimivien ulkomaille tarkoitettujen yhtiömuotojen toiminta saa kuitenkin jatkua, kunhan ne täyttävät viranomaisvaatimukset.

Kiinalainen Baosteel valmistaa valtaosan maailman maametalleista.

28.12.2021 12:02

Tiettyjen toimialojen kuten nettiuutisten ja kustannustoiminnan suorat ulkomaiset sijoitukset vaativat kiinalaisen lupamenettelyn ennen kuin näiden yhtiöiden osakkeita voidaan myydä Manner-Kiinan ulkopuolella, Kiinan hallinto ilmoitti maanantaina.

Uuden lupamenettelykäytännön lisäksi Kansallinen kehitys- ja uudistuskomissio NDRC julkaisi myös vuotuisen ulkomaisia sijoituksia koskevan kieltolistan.

Siinä luetellaan toimialat, joihin ulkomaiset suorat sijoitukset ovat kiellettyjä tai rajoitettuja, uutistoimisto Reuters kertoi.

Nämä rajoitukset koskevat myös yhtiöitä, jotka ovat toteuttaneet osakeanteja ulkomailla

Kiinalaisten yhtiöiden, jotka toimivat rajoitetuilla toimialoilla, täytyy saada lupa asianomaisilta Kiinan viranomaisilta, jos ne pyrkivät osakemyynteihin tai listautuvat ulkomaisille arvopaperimarkkinoille, NDCR ilmoitti.

Säännöstön muutoksilla pyritään Reutersin mukaan tukkimaan nykyisiä lainsäädännön porsaanreikiä.

Ulkomaalaisomistukseen tietyillä toimialoilla tulee myös enintään 30 prosentin rajoitus, eikä näiden yhtiöiden johtotehtävissä saa olla ulkomaalaisia.

Näin määräykset ovat linjassa paikallisyhtiöitä koskevien määräysten kanssa, Reuters arvioi.

Uudella kieltolistalla ovat muun muassa oppivelvollisuuskoulutus, uutistoiminta ja arvokkaat maametallit.

Ulkomaisia omistajia koskevat rajoitukset koskevat muun muassa ydinvoimaa ja telealaa.

Moni kiinalainen yritys käyttää ulkomaisissa listautumisissa rajoitetuin oikeuksin käytössä olevaa VIE-yritysmuotoa ulkomaisissa listautumisissa.

Näillä ulkomaalaisrajoituksin varustetuilla osakkeilla on voitu kiertää ulkomaisille sijoituksille voimassa olevia rajoituksia esimerkiksi media- ja koulutusyhtiöissä.

Monissa kehittyvien maiden pörsseissä osakkeilla on usein ulkomaista omistusta koskevia rajoituksia niin, että ulkomaalaiskiintiön osakkeilla ei ole äänivaltaa, mutta ne ovat muuten tasavertaisia esimerkiksi osinkoja jaettaessa.

Kansallisen kehitys- ja uudistuskomission NDRC:n linjaus tuli vain muutama päivä sen jälkeen kun Kiinan rahoitustarkastaja oli julkaissut luonnoksen uusista vaatimuksista yhtiöille, jotka haluavat hakea lupaa ulkomaisiin pörssilistautumisiin.

Uusien linjausten mukaan VIE-rakenteella toimivat yhtiöt voidaan yhä sallia, kunhan ne on todettu määräysten mukaisiksi.

Kiinan on pelätty kieltävän kyseiset yhtiörakenteet kokonaan, sen jälkeen kun kyytijätti Didi törmäsi Yhdysvaltain pörssissä oloa koskeviin ongelmiin, jotka Kiinan viranomaisten mukaan vaaransivat maan kansallista turvallisuutta.