Enemmistö Suomi-rahastoista hävisi viime vuonna indeksille, vain muutama rahasto on kyennyt voittamaan indeksin pidemmälläkään aikavälillä. - Talous | HS.fi

Enemmistö Suomi-rahastoista hävisi viime vuonna indeksille

Monet osakerahastot kehittyivät viime vuonna suotuisasti. Enemmistö Suomi-rahastoista hävisi kuitenkin indeksirahaston kehitykselle.

Kiukaistaan tunnettu Harvia oli yksi Helsingin pörssin kurssiraketeista vuonna 2021.

11.1. 2:00 | Päivitetty 11.1. 6:24

Suomalaisten sijoitusinto jatkui vahvana vuoden 2021 lopulla. Sijoittajat tekivät joulukuussa uusia merkintöjä Suomeen rekisteröityihin rahastoihin lähes 500 miljoonalla eurolla.

Koko vuoden aikana suomalaisiin rahastoihin virtasi nettomääräisesti uutta rahaa noin yhdeksän miljardia euroa. Eniten nettomerkintöjä kahmivat lyhyen koron rahastot, jotka saivat uusia varoja neljällä miljardilla eurolla, sekä yhdistelmärahastot, jotka saivat uutta rahaa 2,7 miljardin euron edestä.

Kun uusien merkintöjen lisäksi ottaa huomioon rahastojen arvonnousun, Suomeen rekisteröityjen rahastojen pääomat karttuivat viime vuoden aikana 20 prosenttia 159 miljardiin euroon, selviää Sijoitustutkimuksen tilastoista.

Viime vuosi oli osakemarkkinoille pääsääntöisesti erinomainen. Seuratuimmat osakeindeksit nousivat vahvasti sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Myös korkomarkkinoiden kehitys oli vakaata.

Suomeen rekisteröidyistä osakerahastoista parhaiten menestyivät viime vuonna rahastoyhtiö Odinin kiinteistöyhtiöihin sijoittava rahasto sekä Ålandsbankenin pohjoismaisiin pienyhtiöihin sijoittava rahasto. Kumpikin tuotti vuoden aikana lähes 60 prosenttia.

Vaisusti tuottaneiden osakerahastojen joukossa oli lukuisia Kiinan ja Latinalaisen Amerikan markkinoille sijoittavia rahastoja. Suuri osa näiden alueiden osakkeisiin erikoistuneista rahastoista jäi viime vuonna miinukselle.

Kiinan viranomaiset ovat alkaneet säännellä maan suuria teknologiayhtiöitä aiempaa tiukemmin, mikä on painanut monien suurten kiinalaisyhtiöiden, esimerkiksi Alibaban ja Tencentin, osakekursseja. Latinalaisen Amerikan rahastoja on painanut erityisesti Brasilian markkinoiden heikko kehitys.

Vuoden aikana suomalaisiin rahastoihin virtasi nettomääräisesti uutta rahaa noin yhdeksän miljardia euroa.

Suomeen sijoittavista osakerahastoista viime vuonna parhaiten menestyi Aktian pienyhtiöihin keskittyvä Mikro Markka -rahasto yli 30 prosentin vuosituotolla. Mikro Markan suurimpia omistuksia olivat vuodenvaihteessa peliyhtiö Remedy, saunayhtiö Harvia ja tekstiiliyhtiö Marimekko. Kyseinen rahasto siirtyi keväällä Aktialle, kun Aktia osti Taalerin varainhoitotoiminnan.

Suomi-rahastoista heikoimmin kehittyi viime vuonna OP:n mikroyhtiörahasto noin 17 prosentin vuosituotolla.

Enemmistö Suomen osakemarkkinoille keskittyvistä rahastoista hävisi viime vuonna varainhoitaja Seligsonin OMX 25 -indeksirahastolle, jonka arvo nousi vuoden aikana reilut 25 prosenttia. Kyseinen rahasto seuraa 25 Helsingin pörssiin listatun suuryhtiön kurssikehitystä.

Harva aktiivisesti hoidettu rahasto on kyennyt voittamaan indeksiä pidemmälläkään aikavälillä. Vain neljä Suomi-rahastoa on ylittänyt OMX25-indeksirahaston tuoton kymmenen vuoden aikajaksolla. Sijoitustutkimuksen ylläpitämässä Rahastoraportissa kymmenen vuoden tuottohistoria löytyy yli 20 Suomi-rahastolta.

Artikkeliin liittyviä aiheita