Kauppakamarien kysely: Ulkomaisia työntekijöitä kaivataan Suomessa eniten ”duunaritöihin” - Talous | HS.fi

Kauppakamarien kysely: Ulkomaisia työntekijöitä kaivataan Suomessa eniten ”duunari­töihin”

Keskuskauppakamarin huolena on, että työperäisen maahanmuuton edistämiseksi tehtävät toimet kohdistuvat liikaa asiantuntijoihin.

Yleisin syy ulkomailta rekrytointiin on se, että yrityksen mielestä Suomesta ei ole saatavilla tarvittavaa työvoimaa.

12.1. 8:30

Suomalaiset yritykset tarvitsevat ulkomaisia osaajia useimmiten työntekijätason tehtäviin, ilmenee Keskuskauppakamarin toteuttamasta kyselystä.

Hieman alle 70 prosenttia niistä yrityksistä, joilla on aikeita palkata ihmisiä ulkomailta, kertoo kyselyssä hakevansa nimenomaan työtekijöitä. Asiantuntijatehtäviin ulkomaisia osaajia kaipaa noin puolet vastaajayrityksistä. Johtotehtäviin ulkomailta osaamista hakee joka kymmenes kyselyyn vastannut yritys.

Yleisin syy ulkomailta rekrytointiin on se, että yrityksen mielestä Suomesta ei ole saatavilla tarvittavaa työvoimaa. Näin kertoi 45 prosenttia vastaajista. Sen sijaan 17 prosenttia vastaajista kertoi, että saatavilla ei ole tarvittavaa osaamista.

Keskuskauppakamari onkin huolissaan siitä, että toimet ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin helpottamiseksi keskittyvät liikaa asiantuntijoihin ja erityisasiantuntijoihin.

”Yrityksillä on suuri tarve myös ihan tavallisille ammattiosaajille. Myös tähän tarpeeseen pitää pystyä vastaamaan ja lisäämään laajasti työntekijöiden maahan­muuttoa”, Keskus­kauppa­kamarin johtava osaamis­asiantuntija Mikko Valtonen sanoo tiedotteessa.

Vastaajayrityksistä noin 40 prosenttia on jo palkannut työntekijöitä ulkomailta. Samankokoinen osuus yrityksistä aikoo tehdä näin jatkossa.

Kyselystä käy ilmi, että kaikissa yrityksissä ulkomaisten työntekijöiden oleskelu­lupa­prosessia ei pidetä sujuvana. Kankeana tai erittäin kankeana prosessia pitää 44 prosenttia. Puolet vastaajista tosin vastasi kysymykseen prosessin sujuvuudesta vaihtoehdolla ”en osaa sanoa”.

Sen sijaan ulkomailta osaajia rekrytoineet yritykset pitävät itse rekrytointikokemusta pääosin myönteisenä. Vastaajista kuusi prosenttia kertoi kokemuksen olleen negatiivinen.

Kauppakamareiden jäsenyrityksille suunnattu kysely toteutettiin 8–13. joulukuuta 2021. Siihen vastasi 1 184 yritystä eri toimialoilta. Eniten vastaajayrityksistä, 23,7 prosenttia, toimii teollisuuden toimialalla.

Artikkeliin liittyviä aiheita