Eurooppa on ollut ”erittäin riippuvainen” venäläisestä energiasta, nyt EU etsii pika­ratkaisuja, joilla energia­kahleista päästään eroon

Luonnosten mukaan toiveena on purkaa esteitä uusiutuvien energiainvestointien tieltä ja varmistaa jäsenmaiden kaasuvarastojen taso.

Lehmiä laitumella lähellä Montouton tuulivoimapuistoa Serra do Xistralin vuoristossa Galiciassa, Espanjassa. Paikalliset asukkaat eivät ole olleet innostuneita uudesta laista, jonka turvin energiayhtiöt pystyisivät rakentamaan lisää tuulivoimaa.

7.3. 14:11

Bryssel

EU-komissio aikoo esitellä tiistaina suunnitelman siitä, miten EU-jäsenmaat voivat nopeasti vähentää riippuvuuttaan Venäjältä tuotavasta maakaasusta ja öljystä.

EU tuo Venäjältä 40 prosenttia käyttämästään maakaasusta.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoo maanantaisessa viestissään Twitterissä, että suunnitelmaan kuuluu muun muassa löytää lisää nestemäisen maakaasun lng:n toimittajia. Tätä työtä on jo tehty.

Lisäksi komissio haluaa lisätä investointeja uusiutuvaan energiaan ja parantaa energiatehokkuutta.

Komission piti jo viime viikolla esitellä ehdotuksensa siitä, miten unioni aikoo vastata energian hintojen viimeaikaiseen nousuun. Venäjän hyökkäys Ukrainaan laittoi suunnitelman uusiksi ja siirsikin näkökulman siihen, miten energiariippuvuutta Venäjästä vähennetään.

Euractiv-verkkolehden näkemässä ehdotusluonnoksessa luonnehditaan EU:n kaasuvarastojen olevan historiallisen matalalla tasolla ja unionin olevan ”erittäin riippuvainen” sähkön- ja lämmöntuotantoon käytettävän energian tuonnista.

Politico-verkkolehden mukaan komissio harkitsee sitä, että jäsenmaiden olisi pakko pitää kaasuvarastonsa tietyllä sovitulla tasolla. Luonnoksen mukaan tämän vuoden loppuun mennessä varastojen pitäisi olla keskimäärin 80-prosenttisesti täynnä.

Uusiutuvan energian investointien tiellä on monien EU-maiden lupapolitiikka, jota komissio haluaa nyt vauhdittaa. Monissa maissa alkaa olla vaikeuksia löytää sopivia sijoituspaikkoja etenkin uusille maatuulivoimaloille.

Luonnoksen mukaan tulossa on ”uusi energiasopimus”, jossa tuulivoiman lisäksi myös aurinkoenergian osuutta kasvatettaisiin. Yksi rahoitustapa voisivat olla EU-maiden päästökaupasta saadut tulot.

Katoille asennettava aurinkovoima voisi luonnoksen mukaan kattaa melkein neljänneksen EU:n sähkönkulutuksesta. Aurinkoenergiassa ongelmana on se, että EU on riippuvainen aurinkopaneeleiden tuonnista.

Noin neljännes viime vuonna suunnitelluista aurinkoenergian investoinneista täytyi lykätä tai perua kokonaan tarvikkeisiin ja logistiikkaan liittyvien kustannusten takia, luonnoksessa arvioidaan.

Suomen kannalta kiinnostavaa on ainakin se, että EU haluaa lisätä biokaasun tuotantoa kestävistä raaka-aineista ja rahoittaa sitä yhteisen maatalouspolitiikan kautta.

Suomessa Bioenergia ry suositteli viime viikolla, että fossiilista bensiiniä korvaavan bioetanolin tuotantoa kasvatettaisiin ja lämmöntuotannossa biokaasun tuotantoa lisättäisiin.

Lue lisää: Bioenergia ry: Poltto­aineiden saatavuus voi vaikeutua tulevina talvina Ukrainan sodan takia

Maailman energiajärjestö IEA ja ajatushautomo Bruegel esittelivät viime viikolla omat ajatuksensa siitä, miten venäläisestä energiasta päästäisiin unionissa irti.

IEA esitti EU:lle kymmenen kohdan suunnitelman, jossa muun muassa suositeltiin välttämään pitkiä sopimuksia Venäjän kaasumarkkinoita hallitsevan Gazpromin kanssa.

Myös IEA suosittaa tiukempia toimia kaasuvarastojen ylläpitämiseksi sekä uusiutuviin satsaamista. IEA:n mielestä ydinvoiman alasajoa pitäisi Euroopassa lykätä.

Lue lisää: Ei uusia kaasu­sopimuksia ja vauhtia tuuli­voima­lupiin – Tutkijat esittävät EU:lle toimia, joilla venäläisen kaasun käyttöä voidaan vähentää nopeasti

EU-jäsenmaat ja EU-parlamentti käsittelevät parhaillaan komission viime heinäkuussa esittelemiä lainsäädäntöehdotuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Fit for 55:n nimellä tunnettu lakipaketti on komission mukaan avainasemassa ja pitäisi saada nopeasti voimaan, sillä se tähtää fossiilisten polttoaineiden vähentämiseen ja vähentää silloin riippuvuutta myös Venäjästä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita