Venäläisen energian tuonti­kielto voisi olla kuolin­isku Venäjälle – näin Eurooppa saisi energiansa, jos se uskaltaisi tehdä rajun päätöksen

EU:n päättäjät yrittävät nyt kuumeisesti keksiä ratkaisuja venäläisen maa­kaasun ja öljyn korvaamiseksi. Niitä saattaa löytyä etenkin ilmastotoimista.

Maakaasu voidaan nesteyttää, mikä helpottaa sen kuljettamista. Lng:tä voitaisiin tuoda Eurooppaan lisää esimerkiksi Qatarista, Yhdysvalloista ja Egyptistä. Kuvassa venäläinen lng-alus Espanjan rannikolla maaliskuussa.

25.3. 19:39

Euroopan unionin johtajat pohtivat parhaillaan kuumeisesti, miten EU-maat voivat korvata käyttämänsä fossiilisen venäläisen energian. EU:n tuontikielto Venäjän maakaasulle ja öljylle olisi ”kuolinisku Venäjän taloudelle” ja voisi päättää Ukrainan sodan, Danske Bank arvioi aiemmin tällä viikolla.

Kielto on kuitenkin EU:lle poliittisesti vaikea, sillä moni EU-maa nojaa voimakkaasti Venäjältä ostettuun energiaan. Vuonna 2021 Venäjältä tuotiin EU:hun yhteensä 155 miljardia kuutiometriä maakaasua sekä päivittäin 2,3 miljoonaa öljybarrelia.

Mutta kuinka Eurooppa saisi jatkossa energiansa, jos se uskaltaisi tehdä rajun päätöksen? The Washington Post -lehti kokosi yhteen Kansainvälisen energiajärjestön (IEA), ajatushautomo Bruegelin ja Euroopan komission tekemät ehdotukset vaihtoehtoisista ratkaisuista.

Lyhyt tähtäin: Näin venäläisen maakaasun osuutta voitaisiin vähentää talveen mennessä

Uusia maakaasun lähteitä

Euroopan komissio arvioi, että se voi olemassa olevia putkia pitkin saada 10 miljardia kuutiometriä maakaasua lisää esimerkiksi Norjasta, Azerbaidžanista ja Algeriasta. Uusien kaasuputkien valmistaminen on kuitenkin hyvin hidasta, joten lähiaikoina muiden vaihtoehtoisten kaasulähteiden hankkiminen näyttää epätodennäköiseltä.

Lisää nesteytettyä maakaasua (lng)

Maakaasu voidaan nesteyttää, mikä helpottaa sen kuljettamista. Komissio arvioi, että se voisi lisätä lähiaikojen lng-virtaa jopa 50 miljardilla kuutiometrillä tuomalla sitä esimerkiksi Qatarista, Yhdysvalloista ja Egyptistä. Tätä vaihtoehtoa kuitenkin rajoittaa lng:n korkea hinta, joka oli kasvussa jo ennen Ukrainan sotaa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoivat perjantaiaamuna sopimuksesta, jonka mukaan Yhdysvallat toimittaa EU:hun tämän vuoden loppuun mennessä 15 miljardia kuutiometriä lisää nesteytettyä maa­kaasua jo aiemmin sovitun lisäksi. Lisäksi Yhdysvallat lisää lng-toimituksia noin 15 miljardilla kuutiometrillä vuosittain vuoteen 2030 mennessä.

Tukitaan putkistojen vuodot

Maakaasun infrastruktuurin vuodot voivat hukata merkittävästi energiaa. Putkistojen vuotojen tukkiminen voisi IEA:n mukaan säästää Euroopalta jopa 2,5 miljardia kuutio­metriä maakaasua tämän vuoden loppuun mennessä.

Lämmitystä pienemmälle

Yksi tehokkaimmista keinoista vähentää riippuvuutta venäläisestä maakaasusta on IEA:n mukaan yksinkertainen: käännetään kiinteistöjen termostaatteja yksi celsiusaste pienemmälle. Tämä vähentäisi maakaasun tarvetta vuodessa noin 10 miljardia kuutio­metriä.

Asennetaan lämpöpumppuja

Lämpöpumppujen asentaminen jopa puolittaa kotitalouksien energiantarpeen verrattuna kaasulämmittimiin, joita käytetään yhä noin 76 miljoonassa eurooppalaisessa kodissa. Komissio haluaa kaksinkertaistaa lämpöpumppujen asennusvauhdin tulevaan talveen mennessä ja näin vähentää maakaasun tarvetta 2 miljardia kuutiometriä.

Lisätään rakennusten energiatehokkuutta

Rakennuksissa kuluu noin 40 prosenttia Suomenkin energian kokonaiskulutuksesta. EU:n suunnitelman mukaan rakennusten energiatehokkuutta parantamalla eli esimerkiksi ilmanvaihtoa uudistamalla voidaan säästää jopa 2 miljardia kuutiometriä maakaasua vuosittain.

Nopeutetaan uusiutuvien energianlähteiden käyttöä

Nopeuttamalla esimerkiksi uusien aurinkopaneelien ja tuulivoimaloiden käyttöönottoa voidaan maakaasun käyttöä vähentää noin 6 miljardilla kuutiometrillä tulevaan talveen mennessä, IEA arvioi.

Lykätään maakaasusta luopumista ja tuetaan bioenergiaa

Euroopassa aiotaan sulkea ydinvoimaloita esimerkiksi Saksassa ja Belgiassa. Näiden sulkujen lykkääminen sekä bioenergian käytön lisääminen voi IEA:n mukaan vähentää maakaasun tarvetta tulevaisuudessa jopa 10 miljardilla kuutiometrillä.

Vähennetään teollisuuden tarpeita

Ajatushautomo Bruegel ehdottaa lyhyen aikavälin keinoa, jossa EU voisi kehottaa tiettyjä paljon energiaa vaativia teollisuuden aloja, kuten ammoniakin ja alumiinin tuottajia, vähentämään tuotantoaan tai harkitsemaan tilapäisiä sulkuja tulevan talven aikana. Tämä voisi vähentää jopa 17 miljardia kuutiometriä maakaasun tarvetta.

Vaihdetaan maakaasu muihin fossiilisiin polttoaineisiin

Suurin osa EU-maista on sitoutunut luopumaan kivihiilen käytöstä polttoaineena, ja ainakin 20 eurooppalaista hiilivoimalaa aiotaan sulkea tämän vuoden aikana. IEA:n mukaan näiden voimaloiden käyttöä voitaisiin toistaiseksi jatkaa, mikä vähentäisi maakaasun tarvetta jopa 28 miljardilla kuutiometrillä.

Ongelma kuitenkin on, että myös Euroopan kivihiilestä lähes puolet tuodaan Venäjältä, joten sitä pitäisi tuoda jatkossa lisää esimerkiksi Yhdysvalloista.

EU haluaa kolminkertaistaa uusiutuvien energialähteiden tuotannon vuoteen 2030 mennessä. Aurinkopaneeli- ja tuulivoimapuisto Hollannin Middelharnisissa.

Pitkä tähtäin: Näin venäläistä maakaasua aiotaan vähentää vuoteen 2030 mennessä

Tuotetaan lisää bioenergiaa

EU aikoo laajentaa uusiutuvan maakaasun käyttöä, joka tuotetaan lahoavasta orgaanisesta materiaalista. Vuosikymmenen loppuun mennessä komission arvion mukaan noin 35 miljardia kuutiometriä kaasua voitaisiin saada orgaanisista lähteistä.

Lisätään fossiilivapaan vedyn tuotantoa

Vetyä voidaan hyödyntää polttoaineena, mutta nykyään sen tuotannossa käytetään usein fossiilisia polttoaineita. EU on suunnitellut merkittävää fossiilivapaan vedyn tuotannon lisäämistä, joka voitaisiin toteuttaa ydinvoimalla tai muilla uusiutuvilla energianlähteillä. Tämä voisi korvata jopa 25–50 miljardia kuutiometriä maakaasun tarpeesta.

Jatketaan lämpöpumppujen ja rakennusten energiatehokkuuden lisäämistä

Vuosikymmenen loppuun mennessä EU tähtää siihen, että sähköisiä lämpöpumppuja asentamalla ja rakennusten energiatehokkuutta parantamalla voitaisiin vähentää maakaasun tarvetta useita kymmeniä miljardia kuutiometrejä.

Kolminkertaistetaan aurinko- ja tuulienergian tuotanto

EU tahtoo tuottaa näistä kahdesta lähteestä niin paljon uusiutuvaa energiaa, että maakaasun tarve vähenee 170 miljardia kuutiometriä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Mielenosoittajat protestoivat Brysselissä tiistaina ja vaativat venäläisen öljyn tuonnin lopettamista. EU-päättäjät kokoontuivat loppuviikosta neuvottelemaan siitä, miten venäläisestä energiasta voitaisiin irtautua.

Venäläisestä öljystä irtautuminen on maakaasua yksinkertaisempaa

Maakaasuun nähden EU:n irtautuminen venäläisen öljyn käytöstä on yksin­kertaisempaa. Suuri osa öljystä saapuu Eurooppaan laivoilla, joten öljyä voidaan tarvittaessa tuoda muualta maailmasta.

Esimerkiksi Saksa aikoo puolittaa Venäjältä tuotavan öljyn määrän kesään mennessä, kertoi talousministeri Robert Habeck perjantaina. Habeckin mukaan Saksa on työskennellyt viime viikkoina intensiivisesti päästäkseen eroon Venäjältä tuotavasta fossiilisesta energiasta. Aivan helppoa tämä ei kuitenkaan ole, ja esimerkiksi öljykuljetusten uudelleen järjestely voi viedä paljon aikaa.

Näin ollen kysynnän vähentäminen on tärkeä keino venäläisestä öljystä irtautumiseen. IEA:n mukaan tapoja tähän on monia, kuten uudet nopeusrajoitukset liikenteessä, sähköauto­kannan kasvattaminen ja etätöiden lisääminen. Laajassa mittakaavassa toteutettuna nämä toimet vähentäisivät öljyn tarvetta merkittävästi.