Nokian johtaja Tommi Uitto tuomitsee jyrkästi telekuuntelun väärinkäytön Venäjällä: ”Ei ole meidän kontrollissamme”

Tutkijoiden mielestä Nokia ei voi vaikuttaa tai olla vastuussa siitä, jos venäläinen teleoperaattori sallii viranomaisten laittoman teleurkinnan.

Nokian matkapuhelinverkkojen johtaja Tommi Uiton mielestä ei ole hyväksyttävää, jos viranomaiset Venäjällä käyttävät telekuuntelua perusteettomasti opposition viestinnän tarkkailuun.

29.3. 13:46

Verkkolaitteita valmistavan Nokian matkapuhelinverkkojen johtaja Tommi Uitto vakuuttaa, että yhtiöllä ei ole mitään tekemistä teleurkinnan kanssa Venäjällä.

Sanomalehti The New York Times väitti maanantaina Nokian edesauttavan ihmisten tietoliikenteen seuraamista venäjän suurimman teleoperaattorin MTS:n verkossa.

Lehden mukaan Nokia olisi auttanut MTS:ää asentamaan verkkoonsa sorm-järjestelmän, jonka avulla venäläiset viranomaiset voivat kuunnella puheluita ja lukea tekstiviestejä.

”Meillä ei ole mitään tekemistä sorm-järjestelmän kanssa, koska emme sitä toimita, myy, huolla tai asenna”, Uitto sanoo.

Onko Nokia tavalla tai toisella mahdollistanut teleurkinnan Venäjällä?

”Ei ole. Venäjällä on neljä matkapuhelinoperaattoria, jotka ovat kaikki meidän asiakkaita, mutta ne ovat myös kilpailijoidemme asiakkaita. Olemme toimittaneet Venäjälle standardien mukaisia matkapuhelinverkkoja, joissa on laillisen telekuuntelun ominaisuus. Tämä ominaisuus on käytännössä kaikissa maailman matkapuhelinverkoissa ja tämä on se, mitä Nokia ja kaikki muutkin verkkolaiteyhtiöt toimittavat.”

Onko Nokia myötävaikuttanut sorm-järjestelmän käyttöönottoon venäläisen teleoperaattorin MTS:n tai jonkin muun venäläisen teleoperaattorin verkossa?

”New York Timesin artikkeli on virheellinen, koska siinä annetaan ymmärtää tai suoraan väitetään, että meillä olisi ollut aktiviinen rooli sorm-laitteen käytössä. Tämä ei pidä paikkansa. Teknologisissa standardeissa on määritelty avoimet rajapinnat lailliselle telekuuntelulle, mutta Nokia ei ole mitään tähän rajapintaan kytkenyt.”

Onko Nokia myynyt tai asentanut lisäohjelmistoja tai -laitteita teleoperaattoreiden verkkoihin laillista telekuuntelua varten Venäjällä tai muissa valtioissa?

”Ei ole. Meillä ei ole mitään tekemistä tällaisten lisäohjelmistojen tai -laitteiden kanssa. Pyysimme New York Timesia lähettämään asiakirjat, joihin se artikkelissaan viittaa. He eivät sitä tehneet. Myöhemmin lehti on vahvistanut meille, että kyse on samoista asiakirjoista, jotka Techcrunch-sivusto julkaisi pari vuotta sitten. Jo silloin oli näiden samojen asiakirjojen perusteella selvää, että meillä ei ole mitään tekemistä sorm-laitteiden kanssa. On tosi harmillista, että New York Times on tällaisen virheellisen ja harhaanjohtavan artikkelin julkaissut ja eritoten sen takia, kun yritimme auttaa heitä ymmärtämään asian.”

Olisiko Nokia voinut myydä venäläisille teleoperaattoreille verkkolaitteita, jotka eivät olisi yhteensopivia sorm-järjestelmän kanssa?

”Sitä on vaikea spekuloida, koska kaikkien myynnissä olevien verkkolaitteiden täytyy täyttää standardien vaatimukset. On hyvin vaikea arvioida, olisiko matkapuhelinverkkoa ylipäätään mahdollista myydä ilman standardissa määriteltyä telekuuntelun rajapintaa.”

Rajapinta tarkoittaa teknisessä standardissa määriteltyä käytäntöä tai yhtymäkohtaa, joka mahdollistaa tietojen siirron laitteiden, ohjelmistojen tai käyttäjän välillä.

Mitä mieltä olette, onko hyväksyttävää, että venäläiset viranomaiset ovat The New York Timesin mukaan käyttäneet Nokian teleoperaattori MTS:lle myymää verkkoa opposition tarkkailuun?

”Oikeusvaltioissa on hyvät selvät ohjeistukset sille, milloin telekuuntelua saa tehdä. Nokia tuomitsee yhtiönä kaiken sellaisen telekuuntelun väärinkäytön, joka loukkaa ihmisoikeuksia. Kaikissa meidän asiakassopimusten hyväksymisprosesseissa on useita seuloja, joista yksi koskee ihmisoikeusoikeuksia. Tämä perustuu kansainvälisiin toimintatapoihin, jotka esimerkiksi YK on hyväksynyt. Lisäksi Nokian tarkastusmenettely ihmisoikeuksien turvaamiseksi on [kansalaisjärjestö] Global Network Initiativen arvioima ja meillä on aina eri maiden hallitusten edellyttämät vientiluvat tuotteillemme.”

Mikä on henkilökohtainen näkemyksenne, onko hyväksyttävää, jos viranomaiset Venäjällä käyttävät telekuuntelua perusteettomasti opposition viestinnän tarkkailuun?

”Ei ole. Telekuunteluun täytyy aina olla painavat juridiset perusteet, jotta ihmisoikeuksia ei rikota.”

Pystyisikö Nokia estämään teleoperaattoreita asentamasta verkkoon urkintalaitteistoja?

”Meidän kontrollissamme ei ole se, mitä teleoperaattori laillisen telekuuntelun rajapinnalla tekee. Nokian asiakkaita eivät myöskään ole valtiot tai hallitukset, vaan teleoperaattorit, jotka ovat yrityksiä. Teleoperaattoreita sitoo puolestaan paikallinen lainsäädäntö, joka useimmiten myös edellyttää mahdollisuutta lailliselle telekuuntelulle. Tämä asia ei ole millään tavoin Nokian käsissä, vaan se on teleoperaattorin ja valtion välinen asia.”

Jos jokin teleoperaattori tavalla tai toisella luovuttaa valtion viranomaiselle perus- ja ihmisoikeussopimusten vastaisesti ihmisten yksityisyydensuojan piiriin kuuluvia tietoja, onko Nokialla mahdollisuus puuttua asiaan?

”Meillä ei ole mahdollisuutta puuttua siihen, mitä kunkin valtion lainsäädäntö [teleoperaattoreilta] edellyttää. Olemme Global Network Initiativen jäsenenä keskustelleet siitä, miten voisimme vahvistaa rakenteita, jotka turvaavat ihmisoikeudet laillisessa telekuuntelun. Tuomitsemme laillisen telekuuntelun väärinkäytön ihmisoikeuksia loukkaavalla tavalla ja noudatamme näissä asioissa tarkasti YK:n toimintaperiaatteita.”

Mitä tarkoittaa, että Nokia on keskeyttänyt toimitukset Venäjälle?

”Olemme mukana länsimaisessa rintamassa Venäjää vastaan ja olemme keskeyttäneet laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden viennin Venäjälle. Noudatamme tarkasti pakotteita ja ymmärtääkseni vientilupamme Venäjälle on peruttu.”

Pidättekö mahdollisena, että Nokia päättäisi vetäytyä kokonaan Venäjältä ja lopettaisi täysin yhteistyönsä venäläisten teleoperaattoreiden kanssa?

”Tuomitsemme jyrkästi ja yksiselitteisesti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja viattomien ihmisten kuolemat. Tällä hetkellä tärkeä prioriteettimme on henkilöstön turvallisuuden takaaminen. Keskustelemme aktiivisesti eri viranomaisten kanssa ja meillä on kriisitoimintaryhmä, joka pohtii myös tämäntyyppisiä kysymyksiä. On hyvin vaikea arvioida tulevaisuudessa mahdollisesti tehtäviä päätöksiä.”

Entä mitä sanovat tutkijat?

Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Heikki Hämmäinen painottaa, että Nokia ei voi estää teleoperaattoria asentamasta verkkoonsa laitteita, jotka mahdollistavat teleurkinnan.

”Laillisen telekuuntelun rajapintaa voidaan käyttää monin tavoin. Se on vähän kuin vasara, jolla voi tehdä hyvää tai pahaa. Teleoperaattori päättää, mihin tarkoitukseen ja millä tavoin se standardissa määriteltyä laillista telekuuntelua käyttää. Tämä kysymys ei ole verkkolaitteet ja -ohjelmistot toimittaneen yhtiön kontrollissa.”

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Sakari Melander puolestaan korostaa, että ihmisten viestinnän luottamuksellisuus on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja oikeusvaltioissa myös kansallisessa lainsäädännössä.

”Olennaista on se, että telekuuntelulle ja -valvonnalle pitää aina olla riittävät oikeudelliset perusteet, jotta perus- ja ihmisoikeuksia voidaan rajoittaa. Venäjä ei ole oikeusvaltio ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut Venäjän lainsäädännössä olevan laajoja aukkoja, joiden takia yksityisyydensuoja ei ole riittävästi turvattu.”

Jos oikeutta lailliseen telekuunteluun ja -valvontaan ei olisi, poliisin mahdollisuudet tutkia rikosepäilyjä tai torjua rikollisuutta olisivat paljon heikommat. Eri asia on sitten se, jos lailliseen telekuunteluun tarkoitettua rajapintaa väärinkäytetään.

”On vaikea kuvitella, että verkkolaitteet toimittanut yhtiö olisi jotenkin oikeudellisesti vastuussa viranomaisten laittomasta telekuuntelusta, jos se on vain toimittanut teleoperaattoreille laitteita, joissa on standardin mukainen rajapinta lailliselle tarkkailulle. On myös tärkeä ymmärtää, että matkapuhelinverkot edistävät kansalaisyhteiskunnan ja esimerkiksi sananvapauden toteutumista”, Melander sanoo.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita