Lidlissä loistanut Lauri Sipponen sai potkut VR:stä pikaisen toimitus­johtaja­pestin jälkeen – Oliko syynä häilyvä päätöksen­teko vai harkittu palatsi­vallan­kumous?

VR Groupin kokematon hallitus joutui tiukassa paikassa valitsemaan, erotetaanko alan ulkopuolelta taloon tullut toimitusjohtaja vai joukko avainhenkilöitä. Venäjän-liikenteen jännitteet lisäsivät painetta, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Juha-Pekka Raeste.

VR Groupin erotettu toimitusjohtaja Lauri Sipponen ei suostunut puhumaan HS:n kanssa erottamisensa syistä, koska niin oli työnantajan kanssa sovittu. Kuvassa Sipponen junassa marraskuussa 2021.

5.4. 16:17

Rautatieliikennettä hoitavan VR Groupin toimitusjohtaja Lauri Sipponen sai maanantaina yllättäen potkut. Hän ehti olla toimessaan vain kahdeksan kuukautta.

Lähtökohdat olivat haastavat.

VR:n hallitus oli valinnut Sipposen toimialan ulkopuolelta, päivittäistavarakaupasta.

Sipponen oli johtanut saksalaisen Lidlin Suomen toimintoja vuosina 2010–2019.

Lidlissä hän oli töissä eri tehtävissä yhteensä 20 vuotta. Sinä aikana Lidl oli onnistunut murtautumaan Suomen ruokakauppaan K- ja S-ryhmien kiusaksi.

Lidlin menestys sai VR Groupin silloisen hallituksen innostumaan Sipposesta.

Hallituksessa ajateltiin, että VR tarvitsisi toimitusjohtajakseen hyvän henkilöjohtajan ja asiakkaiden mielenliikkeitä ja kuluttajakäyttäytymistä ymmärtävän johtajan.

Näiden ominaisuuksien uskottiin yhdistyvän Sipposessa.

Päivittäistavarakaupassa tavaroiden liikuttelu eli logistiikka, asiakaspalvelu ja markkinointi ovat monella tapaa samanlaista toimintaa kuin joukkoliikenne, tai niin rekrytoinnin tehneet ja Sipponen toivoivat.

Kuluneet kahdeksan kuukautta ovat näyttäneet, että joukkoliikenneyhtiöissä pelin säännöt ovat toiset.

Sipposen nimitysuutinen heinäkuun alussa 2021 oli pienehkö yllätys, myös siksi, että hän oli ollut ilman töitä vuodesta 2019.

VR:n tilanne oli varsin haastava.

Liikenne näytti olevan hiipumassa ja keskittyvän kasvukeskuksiin. Sen takia kasvua oli etsittävä kasvukeskusten joukkoliikenteestä, VR:n omistamasta Pohjolan Liikenne -bussifirmasta ja kansainvälisestä laajentumisesta.

Kansainvälistymistarve johtui ennen kaikkea siitä, että Suomenkin raideliikenteeseen kohdistui painetta avata sitä kilpailulle.

VR:n yksinoikeus junaliikenteeseen loppui 1. tammikuuta 2021. Sen jälkeen kuka tahansa on voinut investoida juniin ja hakea lupaa rautatieliikenteen harjoittamiseen.

VR:n viime aikojen onnistuneilta näyttäneiltä liikkeitä ovat olleet Pohjolan Liikenteen Tampereen bussien muuttaminen sähköisiksi ja nyt tuore ruotsalaisen Arriva Sverige -juna- ja bussioperaattorin osto.

Lue lisää: VR Groupin Ruotsin-ostos saattoi osua otolliseen aikaan, kun Saksan DB oli rahapulassa

Vasta tulevaisuus näyttää, oliko Arriva Sverigen ostoprosessissa jotain sellaista, josta syytä voi vierittää Lauri Sipposen niskaan. Nyt mitään sellaista ei ole kerrottu julki.

Näissä kaikissa hankkeissa Sipponen kuitenkin hyppäsi liikkuvaan junaan VR Groupin hallituksen luoman strategian toteuttajaksi.

Kun minkä tahansa suuren yhtiön johtoon astuu uusi toimitusjohtaja tuon yhtiön oman toimialan ulkopuolelta, vastarintaa on usein odotettavissa organisaation sisällä.

Miksi tehtävään valittiin henkilö, joka ei osaa edes alan selkeimpiä lainalaisuuksia?

Vastaava hankaus on nähty hyvin esimerkiksi valtion enemmistöomistamassa Finnairissa. Kysymys on usein aiheellinen.

Sipposen voi sanoa epäonnistuneen oman johtoryhmänsä vakuuttamisessa. He olivat joukolla kritisoineet Sipposta VR:n hallitukselle sillä perusteella, että tämä ei ollut päätöksissään tarpeeksi jämäkkä. Johtajakokemusta väheksyttiin sillä perustella, että Lidlin maajohtajana Sipponen oli tottunut vain toteuttamaan hänelle annettuja käskyjä, ei toiminaan itsenäisesti.

VR:n hallitukselle tällainen viesti saattoi upota poikkeuksellisen hyvin, kun kolme sinänsä kovan luokan ammattilaisina tunnettua henkilöä oli nimitetty vasta 17. maaliskuuta 2022 yhtiökokouksessa hallitukseen.

Uusina jäseninä aloittivat tuolloin Sanoman talousjohtaja Markus Holm, Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander ja Postin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto. Samalla Heikki Allonen ja Roberto Lencioni jäivät hallituksesta.

Vanhatkin hallituksen jäsenet olivat kokemukseltaan suhteellisen kevyitä.

Vanhan sanonnan mukaan yrityskulttuuri syö strategian aamiaiseksi.

VR:n tapauksessa Sipponen sai ainakin tuta, että strategiaa on vaikea toteuttaa ilman vanhojen VR-johtajien tukea.

Sipposen tehtäväksi tuli olla esimerkiksi neuvotteluissa eri ministeriöiden kanssa hyvää pataa, kun taas matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola esiintyi ankarampana kamreerina.

Sellainen asetelma syö pitkän päälle toimitusjohtajan uskottavuutta, vaikka se on toimitusjohtajakauden alussa ymmärrettävä työnjako.

VR Groupissa tilanne eskaloitui viime viikonloppuna osin Venäjän-liikenteen aiheuttamien ongelmien myötä.

Sipponen koki jääneensä yksin vaikeiden Venäjän-liikennettä koskevien ratkaisujen takia ja HS-tietojen mukaan pyysi linjauksia niin Suomen hallituksen eri ministereiltä kuin yhtiön hallitukseltakin, joidenkin mielestä liiankin ahkerasti.

Tilanne oli vaikea.

Jos Sipponen teki ratkaisuja omin päin, hän oli yksin syypää ratkaisuihin.

Jos Sipponen taas pyysi linjauksia ylempää, Sipposta vastustavat johtajat pystyivät viestittämään hallitukselle, että Lidlissä vain maajohtajana toimineella Sipposella ei ollut pääjohtajalta vaadittavaa johtajakokemusta ja siksi hän aneli toimintaohjeita ylemmiltä tahoilta.

Tällainen toiminta oli erityisesti niiden VR:n johtajien mieleen, jotka halusivat päästä Sipposesta eroon.

Näistä johtajista VR ei kuitenkaan voinut hevin luopua, koska Sipposella itsellään ei ollut vielä syvää kokemusta juna- ja bussiliikenteen lainalaisuuksista.

Näyttääkin vahvasti siltä, että hallituksen täytyi valita avainhenkilöiden tai Sipposen lähdön väliltä.

”Teimme ensin päätöksen, ja sitten soitin Tuppuraiselle.”

”Ajattelimme vain ja ainoastaan VR:n parasta”, VR Groupin hallituksen puheenjohtaja Kjell Forsén sanoi HS:lle tiistaina avaamatta sen enempää päätöksen syitä.

”Sydämellä sanon, että hän ei jättänyt mitään kertomatta”, Forsén vakuutti tiistaina HS:lle.

Forsén kertoi myös, että erottamispäätös oli tapahtunut ilman, että omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) olisi asiaan vaikuttanut.

”Teimme ensin päätöksen, ja sitten soitin Tuppuraiselle.”

Muut HS:n tavoittamat hallituksen jäsenet kertovat, että hallituksessa on sovittu, että Forsén hoitaa kaiken erottamiseen liittyvän kommentoinnin.

Valtion rautateiden Venäjän-liikenne on mielenkiintoinen sivujuonensa Sipposen erotussopassa.

HS:n tietojen mukaan Sipponen pyysi maan hallitukselta omistajaohjauksen linjausta siitä, miten VR:n tulee suhtautua Allegro-junien liikenteen jatkumiseen.

VR:n viestintä ilmoitti sen jälkeen virheellisesti, että Allegro-liikenne jatkuu ”viranomaisten” toiveista.

Tuo viesti ärsytti hallituksessa, koska kyseessä oli ollut vain ulkoministeriön esittämä toive, jonka tarkoituksena oli turvata Venäjällä olevien suomalaisten pääsy takaisin Venäjältä Suomeen. Toiveena oli myös, että näin järjestettäisiin muidenkin EU-maiden kansalaisten pääsy Suomen kautta pois Venäjältä.

Muiden EU-maiden kansalaisista huolehtiminen olisi ollut Suomelta hyvä viesti myös EU:n suuntaan, HS:lle kerrotaan.

Venäjän rahtiliikenne oli monella tavalla hankala kysymys.

Rahtiliikenne ja VR:n yhteistyö Venäjän rautateitä hoitavan venäläisyhtiön kanssa ei ollut EU:n pakotelistalla, mutta vahva kansalaismielipide ja moni poliitikko vaati sen lopettamista.

Tavarat, jotka olivat EU:n pakotelistalla, pysäytettiin rajalla ja junavaunuja takavarikoitiin. Tältä osin vastuuministeri oli oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r).

Esimerkiksi lannoiteteollisuus oli tyytyväinen siitä, että se sai Venäjältä tarvitsemiaan raaka-aineita. Huoltovarmuuskeskus twiittasi, että niitä tarvitaan myös huoltovarmuussyistä.

Lauri Sipponen pyysi omistajaohjaukselta rahdista ohjauskirjettä, jonka Tytti Tuppurainen tiettävästi toimitti VR:lle 24. maaliskuuta 2022.

Kirjeen ovat HS:n tietojen mukaan nähneet myös ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) ja liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd).

HS:lle toimitetussa ohjauskirjeessä Tuppurainen painottaa Suomen valtion VR:n omistajana edellyttävän, että VR noudattaa kaikkia pakotteita, mutta jättää päätösvastuun yhtiön hallitukselle ja toimivalle johdolle.

Allegro-liikenteestä Tuppurainen varoittaa kirjeessä, että jatkamalla Allegro-liikennettä VR voi ”tahtomattaan” syyllistyä pakoterikkomukseen ja sen riski kasvaa Karelian Trains -yhtiötä koskevien pakotteiden johdosta ”merkittävästi”.

Käytännössä Tuppurainen siis ohjeistaa VR:n hallitusta ja johtoa lopettamaan Allegro-liikenteen. Rahti- ja tavaraliikenteen tulevaisuuden ministeri jättää yhtiön oman päätöksenteon varaan.

VR:ssä ja Sipposella syntyi tällöin kasvava huoli siitä, tuleeko VR:n rahtiliikenteestä iso poliittinen ongelma. Huolta lisäsi maaliskuun viimeisenä viikonloppuna tullut ilmoitus siitä, että Britannia ulotti boikottinsa koskemaan Venäjän-rahteja.

VR:ssä huolestuttiin, että Venäjän-rahdin jatkuminen saattaisi katkaista VR:n rahaliikenteen, koska osa rahoituksesta oli sidoksissa sopimuksiin brittipankkien kanssa.

Tämän huolen takia Venäjän-tavara- ja rahtiliikenne katkaistiin, VR:n hallituksen puheenjohtaja Forsén kertoi HS:lle maanantaina.

Lue lisää: HS:n tiedot: VR:n toimitusjohtaja Lauri Sipponen irtisanottiin johtoryhmän kasvaneen epäluottamuksen takia

Sittemmin huoli rahaliikenteen katkeamisesta osoittautui turhaksi. Rahtiliikennettä voitiin jatkaa.

Lopettaminen oli kuitenkin jo ehtinyt vaikeuttaa itsenäisten toimijoiden kuten Nurminen Logistics -yhtiön, Operrailin ja Fenniarailin toimintaa.

Kun rahtiliikenne sitten avattiin uudelleen, ajankohta osui yksiin Butšan verilöylyn kanssa. Rahtiliikenteen avaamisen ajankohta johti monenlaisiin yleisöreaktioihin ja julkisen paineen kasvuun.

Nämä paineet eivät Forsénin mukaan olleet erottamisen syy.

Ne olivat todennäköisesti kuitenkin omiaan lisäämään painetta Lauri Sipposen ylle. Sen, miten hyvin Sipponen kesti painetta tai miten hänen olisi pitänyt toimia, tietävät vain asiaa tarpeeksi läheltä seuranneet.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan