Harjavallan akku­kemikaali­tehtaan ympäristö­lupa kumottiin – yhtiön tavoitteena silti käynnistää tehdas tänä vuonna

Tehtaan rakentava Basf aloittaa lupaprosessin alusta, mutta haluaa yhä tehtaan käyntiin tämän vuoden aikana.

Basfin akkukemikaalitehtaan rakennustyöt ovat edenneet valitusprosessin keskellä. Nyt korkein hallinto-oikeus kumosi lähes valmiin tehtaan ympäristöluvan. Rakennustöitä Harjavallassa heinäkuussa 2021.

25.4. 19:20

Saksalaisen kemianjätin Basfin suunnittelmat akkukemikaalitehtaan rakentamiseksi Satakuntaan ovat pahassa vastatuulessa. Harjavallassa seisoo nyt liki valmis tehdas, jota ei toistaiseksi saa ottaa käyttöön. Syynä ovat tehtaan aiheuttamat riskit pohjavedelle ja Kokemäenjoen lajistolle.

Yhtiö joutuu nyt aloittamaan ympäristölupaprosessin alusta. On epäselvää, kuinka yhtiö pystyy täyttämään lain vaatimukset.

Toiveet tehtaan käyttöönotosta torppasi korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) perjantainen päätös. KHO piti voimassa hallinto-oikeuden päätöksen, jolla aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa peruttiin.

Oikeuden mukaan tehdas aiheuttaa liian suuria riskejä ympäristölle.

Osa tehtaasta on rakennettu pohjavesialueelle. KHO katsoi, että tehdas aiheuttaa riskin pohjaveden pilaantumiselle.

Toinen ongelma on, että tehtaan sulfaattipitoiset prosessijätevedet ja jäähdytysvedet purettaisiin Kokemäenjokeen.

Kokemäenjoki on yksi tärkeimmistä vuollejokisimpukan esiintymisalueista. Laji on tiukasti suojeltu. Tehtaan lähistöllä sijaitsevalla Lammaistenlahdella taas on merkittäviä vaellussiian lisääntymisalueita. Laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi.

KHO:n mukaan asiassa ei pystytty riittävällä varmuudella osoittamaan, kuinka paljon jätevedet nostaisivat Kokemäenjoen sulfaattipitoisuutta ja vaikuttaisivat joen ekosysteemiin.

Näin KHO katsoo, että edellytyksiä ympäristöluvan myöntämiselle ei ollut.

Tehtaan lupaprosessi palaa lähtöruutuun. Oikeuden päätöksen mukaan ympäristöluvan saaminen ei onnistu aivan pienillä viilauksilla.

”Sijoituspaikan siirtäminen, toimintojen uudelleen sijoittelu ja suojatoimenpiteiden mahdollinen lisääminen sekä jätevesien käsittely edellyttävät kuitenkin olennaisilta osin nykyisestä hakemuksesta poikkeavan ympäristölupahakemuksen laatimista”, päätöksessä todetaan.

Basfin Suomen-maajohtaja Tor Stendahl kertoo, että yhtiö selvittää nyt vaihtoehtoja, joilla ympäristöluvan ehdot täyttyvät. Hänen mukaansa yhtiössä on ”jonkinlainen näkemys” siitä, kuinka tämä voisi tapahtua. Investointi ei ole kaatumassa.

”Meidän tavoitteemme on, että saisimme tehtaan käyntiin vielä tämän vuoden aikana”, Stendahl kertoo.

Yhtiö selvittää nyt teknologista ratkaisua sulfaattipäästöjen puhdistamiseen. Tehtaan siirtämisen Stendahl sulkee pois.

”Tämän kokoisen tehtaan siirtäminen ei ole mahdollista.”

Basf kertoi Harjavallan investoinnista vuonna 2018. Alunperin tehtaan piti käynnistyä jo vuonna 2020. Tehtaan arvioidaan työllistävän noin sata henkeä. Investoinnin arvoa yhtiö ei paljasta.

Tehdas on osa Suomeen kaavailtua akkuteollisuuden keskittymää.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Tietoa ei ole vielä lähdetty hakemaan