Euroalueen talouskasvu heikkenee merkittävästi sodan takia – komissio varoittaa inflaation kiihtymisestä

Komission ennustaa euroalueen talouden kasvavan ensi vuonna 2,3 prosenttia ja inflaation hidastuvan 2,7 prosenttiin.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni.

16.5. 13:00 | Päivitetty 16.5. 15:03

Euroopan komissio heikensi maanantaina merkittävästi ennustettaan euroalueen taloudesta. Uuden ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 2,7 prosenttia ja kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio kiihtyy 6,1 prosenttiin.

”Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa mittaamatonta kärsimystä ja tuhoa, mutta se rasittaa myös Euroopan talouden elpymistä. Sota on johtanut energian hintojen nousuun ja häirinnyt toimitusketjuja entisestään, joten inflaation odotetaan nyt pysyvän voimakkaana pidempään”, sanoi talouskomissaari Paolo Gentiloni.

Talvella komissio arvioi euroalueen talouden kasvavan tänä vuonna 4,0 prosenttia ja inflaation kiihtyvän 3,5 prosenttiin. Muutokset ennusteissa ovat poikkeuksellisen suuria ja ne johtuvat pääasiassa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Euroopan keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan inflaation pitäisi olla kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä.

Inflaation seurauksena ostovoima heikkenee, koska tietyllä määrällä rahaa saa ostettua vähemmän tavaroita ja palveluita kuin aikaisemmin. Voimakas inflaatio on palkansaajien lisäksi haitallista yrityksille ja sijoittajille.

Komission ennustaa euroalueen talouden kasvavan ensi vuonna 2,3 prosenttia ja inflaation hidastuvan 2,7 prosenttiin. Inflaatio on ennusteen mukaan voimakkainta huhti–kesäkuussa, jonka jälkeen se alkaa vaiheittain hidastua.

Suomen talous kasvaa ennusteen mukaan tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,7 prosenttia. Inflaatio kiihtyy tänä vuonna 4,6 prosenttiin, mutta hidastuu ensi vuonna 2,3 prosenttiin.

Verraten hidas talouskasvu Suomessa johtuu pääosin siitä, että koronaviruspandemian aiheuttamana taantuma oli lievempi kuin monissa muissa eurovaltioissa.

Komission painottaa erikseen, että ennusteet talouskasvusta ja inflaatiosta ovat hyvin epävarmoja, koska niihin vaikuttaa merkittävästi sodan eteneminen.

Sodan takia myös useat tutkimuslaitokset ja pankit ovat heikentäneet arvioitaan euroalueen talouskasvusta. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi huhtikuussa talouskasvun hidastuvan suunnilleen yhtä paljon kuin komissio maanantaina, mutta ennusti inflaation kiihtyvän tänä vuonna 5,3 prosenttiin.

Euroalueen julkisen talouden velan suhteessa bruttokansantuotteeseen komissio arvioi supistuvan tänä vuonna 94,7 prosenttiin ja ensi vuonna 92,7 prosenttiin.

Suomen julkisen talouden velkasuhde sen sijaan kasvaa ennusteen perusteella tänä vuonna 65,9 prosenttiin ja ensi vuonna 66,6 prosenttia.

Ennen koronaviruspandemian kärjistymistä vuonna 2019 velkasuhde oli euroalueella 85,7 prosenttia ja Suomessa 59,6 prosenttia.