Nordnet sai Ruotsin finanssi­valvonnalta lähes 10 miljoonan euron seuraamus­maksun shorttaus­palvelun rikkeistä

Nordnetin mukaan sille määrätty seuraamusmaksu on ”aivan liian iso”. Finanssivalvojan tutkimuksen mukaan Nordnet ei valvonut, että lyhyeksi myyntiä harjoittaville asiakkaille olisi riittävästi tarjolla osakkeita.

Sijoituspalveluyhtiö Nordnetillä on tila treidaajille Bulevardilla Helsingissä.

25.5. 19:10

Ruotsin finanssivalvonta (FI) on antanut sijoituspalveluyhtiö Nordnetille sadan miljoonaan Ruotsin kruunun (noin 9,5 miljoonaa euroa) seuraamusmaksun ja julkisen huomautuksen rikkeistä, jotka koskevat yhtiön shorttauspalvelua.

FI kertoo tiedotteessaan, että Nordnet ei ole täyttänyt sääntelyvaatimuksia yrityksen päivän sisäisessä lyhyeksi myynti -palvelussa. Puutteita on ollut vuodesta 2018.

FI:n mukaan Nordnetin sisäisissä ohjeissa, toimintatavoissa, riskienhallinnassa ja arvioinnissa sekä huolellisuusvelvollisuudessa asiakkaita kohtaan on ollut puutteita.

Nordnet on tarjonnut pienelle joukolle asiakkaitaan lyhyeksi myytäväksi isomman joukon osakkeita kuin mitä yhtiö tarjoaa tavanomaisesti shortattavaksi. Laajempaa palvelua on tarjottu yhtiön aktiivisimmille asiakkaille tai asiakkaille, joilla on muita enemmän pääomaa sijoitettavaksi.

Lyhyeksi myynti tarkoittaa sitä, että sijoittaja myy osakkeita, joita ei omista ja jotka tämä ostaa takaisin myöhemmin. Kaupan idea perustuu oletukseen, että osakkeen kurssi laskee, jolloin niitä voi ostaa myöhemmin halvemmalla hinnalla. Lyhyeksi myytävät osakkeet lainataan tai vuokrataan muilta sijoittajilta.

Finanssivalvoja FI:n maaliskuussa 2021 aloitetun tutkimuksen mukaan Nordnet ei valvonut, että osakkeita olisi riittävästi tarjolla lyhyeksi myyntiä harjoittaville asiakkaille. Tästä syystä FI:n mukaan on ollut olemassa ”huomattava riski”, että asiakkaat ovat ostaneet osakkeita lyhyeksi niin, ettei osakkeita olisi lainattu tai vuokrattu.

Tällaista lyhyeksi myyntiä kutsutaan ”naked shortiksi”, ja se on säännösten mukaan kielletty. FI kertoo, että yhdessä tapauksessa naked shorttaus oli laajaa.

Valvojan tutkimuksissa selvisi lisäksi, että Nordnet huomasi puutteelliset menettelyt jo vuonna 2018, mutta se jatkoi palvelun tarjoamista korjaamatta menettelyjä.

FI:n apulaisjohtaja Susanna Grufman sanoo, että Nordnet on tarjonnut palvelun, joka on voinut aiheuttaa ongelmia arvopaperimarkkinoille.

”Nordnetin toimet ovat saattaneet heikentää luottamusta siihen, että markkinat toimivat tehokkaasti”, Grufman sanoo viranomaisen tiedotteessa.

Nordnet kertoo, että Ruotsin finanssivalvojan tutkimus alkoi viime vuoden maaliskuussa ja se koski sen asiakkaiden kauppaa tapahtumayritys Moment Groupin osakkeilla.

Nordnetin alustavan arvion mukaan seuraamusmaksu on ”aivan liian iso”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Lars-Åke Norling yhtiön tiedotteessa.

Norlingin mukaan Nordnet tulkitsee lyhyeksi myyntiä koskevia säännöksiä eri tavalla kuin viranomaiset. Norling myös sanoo, että heillä on ollut vain yksi naked shortausta koskeva tapaus.

Nordnet kertoo, että se raportoi tapauksesta itse viranomaisille ja katsoi, että sen täytyy uudistaa käytäntöjä vastaamaan sääntelyä. Yhtiö kertoo toteuttaneensa ”välittömästi” säännösten mukaiset parannukset lyhyeksi myynti -palveluunsa.

Yhtiö kertoo, ettei se ole tehnyt toimiaan tahallisesti tai yrittänyt salata niitä. Yhtiö kertoo tehneensä aktiivisesti yhteistyötä viranomaisten kanssa koko prosessin ajan.

Toimitusjohtaja Norling sanoo, että yhtiö pohtii viranomaisen päätöksestä valittamista.

”Näkemykseni on, että valvoja ei ole ottanut olosuhteita huomioon päätöksessään ja että meille määrätty maksu ei ole suhteessa tapahtuneen kanssa”, Norling sanoo.