”Opettajan työn epä­kohdat ovat muualla kuin palkkauksessa”, luonnehtii luokan­opettaja kunta-alan tuoretta sopimusta

Luokanopettaja sanoo, että uusi sopimus ei vastaa opettajan työn kuormittavuuden lisääntymiseen. Sairaanhoitajan mielestä sairaanhoitoalan houkuttelevuus ei puolestaan kasva ”pätkääkään”.

Kallion ala-asteen luokanopettaja Antti Jauhiainen.

8.6. 19:29

Kunta-ala sopi keskiviikkona laajasta noin 300 000:ta palkansaajaa koskevasta kolmivuotisesta työehtosopimuksesta. Sovun ulkopuolelle jäivät hoitajaliitot.

Sopimus nostaa kunta-alan palkkoja melko lailla yleisen palkankorotuslinjan mukaisesti. Lisäksi sovittiin viisivuotisesta palkkaohjelmasta, joka nostaa kunta-alan palkkoja enemmän kuin vientialoilla.

Lue lisää: Tällainen on kunta-alan historiallinen sopimus: Laskuri näyttää, miten opettajien, lääkäreiden ja muiden työntekijöiden palkat nousevat

Kallion ala-asteen luokanopettaja Antti Jauhiainen on tyytyväinen palkankorotuslinjaan, mutta uusi työehtosopimus ei hänen mielestään vastaa 10–15 vuoden aikana opettajan muuttuneeseen työnkuvaan

”Sopimus ei anna vastauksia opettajan työn kuormittavuuteen ja lisääntyneisiin työtehtäviin, eikä julkisen sektorin rahoitukseen, jota pitäisi parantaa”, Jauhiainen sanoo.

Jauhiainen sanoo, että lastensuojelun ja lastenpsykologian resursseja pitäisi lisätä. Näiden alojen ylityöllistyneisyys näkyy opettajien työssä.

”Opettaja on usein ainoa aikuinen, joka on lapsen kanssa jatkuvasti kontaktissa. Monilla opettajilla on se kokemus, että asioiden hoitaminen kaatuu luokanopettajan kontolle, vaikka se kuuluisi sosiaalityölle.”

Hän sanoo, että valtion verotulojen vahvistaminen olisi myös tärkeää, koska julkisten alojen rahoitus riippuu niistä.

Jauhiainen arvioi, että uusi työehtosopimus ei nosta tuntuvasti hänen kuukausipalkkaansa. Lähes kuuteen prosenttiin kiihtynyt inflaatio huolettaa häntä.

”Yhtälö on vaikea asumiskustannusten nousun kanssa etenkin pääkaupunkiseudulla. Opettajan työn epäkohdat ovat kuitenkin mielestäni muualla kuin palkkauksessa. Hoitoalalla se on selvää, että palkkausta pitää nostaa.”

Husin sairaanhoitaja Terhi Renko.

Vaikka hoitajaliitot jäivät sovun ulkopuolella, myös niiden jäsenet saavat kunta-alan sopimuksen mukaisia palkankorotuksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä työskentelevä sairaanhoitaja Terhi Renko laskee, että työehtosopimus nostaa hänen pohjapalkkaansa noin 500 euroa viidessä vuodessa. Hän ei ole siihen tyytyväinen.

”Se on jotain, mutta ongelma ei ole pelkässä palkassa. Ongelma on se, että kuka tekee sairaanhoitaja työtä, koska saman rahan voi tehdä helpommallakin. Kentällä meitä on ihan liian vähän”, Renko sanoo.

Renko sanoo, että sairaanhoitoalan houkuttelevuus ei kasva ”pätkääkään”, koska muut kunta-alan työntekijät saavat saman korotuksen.

Hänen mielestään on hyvä, etteivät hoitajaliitot lähteneet mukaan kunta-alan sopimukseen. Renko on ennen kaikkea pettynyt, etteivät päättäjät ole ymmärtäneet koko kevään aikana hoitoalan ongelmia.

”Hyvä, ettei annettu periksi. Nyt on vielä toivoa, että päättäjät tajuaisivat priorisoida asioita toisella tavalla.”

Renko ihmettelee, ettei julkisuudessa ole ehdotettu hoitajille kohdistettuja veroprosentin alennuksia. Muita pienempi veroprosentti lisäisi alan houkuttelevuutta.

”Silloin ei tarvitsisi nostaa palkkoja ollenkaan. Jos rahaa ei ole antaa kassasta kauhalla, voisi tehdä toisinpäin.”