Poliisi epäilee: Järjestäytynyt rikollisuus huijannut koronatukia Suomessa – Verohallinto löysi sadoilta tuensaajilta talousrikostaustoja

Ainakin 15 miljoonaa euroa verorahoja on myönnetty koronatukina yrityksille, joiden takana on talousrikostuomion saaneita henkilöitä, kertoo verottaja.

Keskusrikospoliisi esitteli järjestäytyneen rikollisuuden käytössä olleita aseita vuonna 2013. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa leimaa väkivallan käyttö tai sillä uhkaaminen.

14.6. 7:25

Koronatukimiljardit ovat kiinnostaneet hämärätoimijoita myös Suomessa. Helsingin Sanomien tietojen mukaan keskusrikospoliisi tutkii kuutta tapausta, joissa poliisi epäilee järjestäytyneiden rikollisjengien hankkineen laittomasti koronatukia.

”Selvittelytyö on kesken eikä ainakaan tässä vaiheessa ole lisää kerrottavaa aiheesta”, keskusrikospoliisin rikostarkastaja Markus Terenius sanoo.

Hän ei kuvaile tapauksia rikostutkinnallisista syistä. Koronatuet maksetaan verovaroista.

Isoja koronatukien huijausepäilyjä on tullut esiin muuallakin Euroopassa. Eurojust eli Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö kertoi huhtikuussa Italian valtiolle aiheutuneesta 440 miljoonan euron menetyksestä rikollisten käytettyä hyväkseen koronatukia.

Poliisi tarkoittaa järjestäytyneellä rikollisuudella ryhmää, johon kuuluu vähintään kolme henkilöä ja joka ”yhteistuumin tekee vakavia rikoksia”. Toimintaa leimaa väkivallan käyttö tai sillä uhkaaminen sekä rahanpesu.

Järjestäytyneen rikollisuuden tarkoitus on tuottaa voittoa jäsenilleen rikollisen, mutta lailliselta näyttävän toiminnan kautta.

Keskusrikospoliisin aloittamien rikostutkintojen taustalla ovat koronatukia myöntäneiden viranomaisten havainnot. Niissä on saatu vihiä kytkennästä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Business Finland ja Ely-keskukset ovat ilmoittaneet kymmenistä rikosepäilyistään keskusrikospoliisille, joka on siis käynnistänyt varsinaisen rikostutkinnan kuudessa tapauksessa.

Ongelma koronatukien myöntäjien näkökulmasta on ollut se, että ne eivät ole pystyneet tarkistamaan hakijoiden rikostaustoja etukäteen. Koronatukia ovat myöntäneet ainakin Business Finland, ely-keskukset, Valtiokonttori, Ruokavirasto, Traficom ja kunnat.

Osalle hakijoista rikostaustoja on kuitenkin löytynyt myöhemmissä selvityksissä.

Verohallinto julkaisi tiistaina oman selvityksensä koronatukia saaneiden rikostaustoista.

Verohallinto tiedotti tiistaina aamulla omasta selvityksestään: koronatukia on myönnetty yrityksille, joiden vastuuhenkilöillä on taustallaan talousrikollisuutta.

Talousrikostuomio löytyi 363 henkilöltä 407 yrityksessä. Tuomittu saattoi olla mukana useammassa yrityksessä.

Selvityksen kohteena oli 85 000 koronatukea saanutta yritystä. Vastuuhenkilöitä näissä yrityksissä oli noin 150 000.

Koronatukien ehdoissa rikostuomio ei ole ollut este tuen saamiseen. Jos tuomio olisi estänyt tuen myöntämisen ja taustat olisi tarkoitettu, koronatukia olisi jäänyt myöntämättä 15 miljoonaa euroa.

Verohallinto teki selvityksensä niin, että se vertasi koronatukia saaneiden yritysten taustahenkilöitä vuosien 2016–2020 rikosrekisteritietoihin.

Yritysten vastuuhenkilöiden rikostausta tutkitaan nykyään vain julkisissa hankinnoissa. Koronatukien myöntäjillä ei ole ollut pääsääntöisesti oikeutta talousrikostaustan selvittämiseen.

Talousrikostaustalla on kuitenkin merkitystä, sillä se lisää riskiä lyödä laimin esimerkiksi veronmaksua.

Poliisin kuusi rikosepäilyä ja Verohallinnon laskelma 15 miljoonasta eurosta ovat pieniä määriä verrattuna koronatukien kokonaisuuteen. Verohallinnon selvityksen kohteena oli yhteensä 1,6 miljardin euron koronatuet vuonna 2020.

Helsingin Sanomat on kerännyt oman aineistonsa koronatuista, joita on jaettu kevään 2020 ja toukokuun 2022 välisenä aikana. Aineisto on poikkeuksellinen: sellaista ei tiettävästi ole Suomessa yhdelläkään viranomaisella.

Selvityksessä löytyi 60 500 yritystä tai yhteisöä, jotka ovat saaneet yhteensä tukea yli 2,4 miljardia. Mukana ovat Business Finlandin, ely-keskusten, Valtiokonttorin, Ruokaviraston ja Traficomin myöntämät suorat tuet.

HS kertoo selvityksensä tuloksista lähipäivinä.