Suomen hitaat ja arvaamattomat lupaprosessit miljardien eurojen investointien tulppana

Ratkaisuksi esitetään muun muassa teollisuuspuistojen lupamenettelyjen keventämistä.

Kemianyhtiö Basf suunnittelee Harjavaltaan akkukemikaalitehdasta, mutta investointi on törmännyt ympäristölupaa koskeviin ongelmiin. Basf on Amchamin jäsenyritys. Järjestö julkaisi maanantaina ehdotuksen Suomen lupaprosessien sujuvoittamiseksi.

13.6. 10:24

Teollisia investointeja koskevat lupamenettelyt Suomessa ovat liian hitaita, hajanaisia ja arvaamattomia, sanoo kansainvälisiä suuryrityksiä Suomessa edustava Amcham Finland.

Järjestön mukaan ympäristöluvan saaminen investoinnille Suomessa voi kestää yli kolme vuotta, mikä suorastaan estää uusia investointeja. Järjestön laskujen mukaan yksistään akkualalla on Suomessa jonossa noin viiden miljardin euron investoinnit, joita lupaprosessien kankeus pidättelee.

Järjestön mukaan lupaprosessien ongelmat Suomessa myös vievät investointeja muihin maihin.

”Mitä kauemmin hankkeen toteuttaminen kestää, sitä kannattavampi hankkeen on oltava täyttääkseen investoinnin edellytykset ja kilpaillakseen muita sopivia hankkeen sijaintipaikkoja vastaan”, järjestö toteaa.

Amcham listaa lupaprosesseissa kaikkiaan 14 puutetta. Tiivistetysti ongelmia ovat hitaus, hajanaisuus ja ennakoimattomuus. Yritykset joutuvat asioimaan useiden viranomaistahojen kanssa, eikä yhdelläkään taholla ole kokonaisvastuuta prosessista. Yritysten ja viranomaisten välillä ei myöskään ole vuoropuhelua, joka mahdollistaisi sen, että viranomaisten huolenaiheisiin voitaisiin jo ennakoivasti hakea ratkaisuja. Heikkoutena nähdään sekin, että Suomesta puuttuu kansallinen lupaviranomainen, jolla olisi osaamista suurhankkeiden käsittelyssä.

Investointien vauhdittamiseksi järjestö ehdottaa lupamenettelyjen uudistamista tavalla, joka voisi nopeuttaa suurten investointien toteuttamista jopa 2–4 vuodella.

Yksi tällainen keino olisi keventää teollisuuspuistoihin kohdistuvien investointien lupamenettelyjä. Ajatus on, että investointeja voitaisiin kohdistaa alueille, joilla on jo entuudestaan teollista toimintaa, mikä vähentäisi valituksia ja myös ympäristöriskejä.

Järjestön ehdotuksen mukaan teollisuusalueille sijoittuville uusille toiminnoille tulisi olla ohituskaista sekä kevennetyt lupakriteerit. Tämä koskee erityisesti olemassa olevan tuotannon laajentamista. Ehdotuksessa teollisuuspuistoille itselleen tulisi myös rooli luvituksessa, puistot voisivat hakea hakea lupia tehdastoiminnoille jo etukäteen. Tästä on järjestön mukaan hyviä esimerkkejä Euroopasta.

”Viime aikoina suuria investointeja on päätetty kohdistaa Suomen sijasta muualle Eurooppaan. Yhtenä tekijänä päätöksenteossa on otettu huomioon lupamenettelyjen sujuvuus ja kesto. Painoarvoa on annettu myös sille, miten teollisuuspuisto kykeni toimimaan keskitettynä kontaktitahona hankkeen luvituksen osalta”, esityksessä todetaan.

Yhtenä esimerkkinä ulkomaisista teollisuuspuistoista esityksessä mainitaan Hollannin Rotterdam, jonne sekä polttoainejalostaja Neste että metsäyhtiö UPM suunnittelevat jalostamoinvestointeja.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita