Kysely: Useimmat suomalais­yritykset ovat varautuneet kyber­uhkiin Nato-neuvotteluiden alla

Suomen Yrittäjien julkistamasta gallupkyselystä käy ilmi, että osa yrityksistä on varannut käteistä maksuliikenteen häiriöiden varalta.

Suomen Yrittäjien teettämän gallupkyselyn perusteella yritysten varautuminen Nato-neuvotteluihin liittyvään häirintään on sitä yleisempää, mitä isompi yritys on henkilömäärältään.

16.6. 9:23

Käynnissä olevat neuvottelut Suomen Nato-jäsenyydestä ovat saaneet yritykset varautumaan erityyppisiin häirinnän muotoihin, joita hakuprosessin aikana voi ilmetä. Osa yrityksistä myös uskoo Nato-jäsenyyden lisäävän niiden liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomen Yrittäjien teettämän gallupkyselyn perusteella yritysten varautuminen on sitä yleisempää, mitä isompi yritys on henkilömäärältään. Gallupin mukaan yritykset ovat pääsääntöisesti varautuneet kyberuhkien ja -iskujen kaltaiseen häirintään, mutta myös esimerkiksi kustannusten nousuun ja raaka-aineiden saatavuuden vaikeutumiseen.

Suurinta varautuminen mahdolliseen Nato-prosessin aikana ilmenevään häirintään oli teollisuuden toimialalla, jonka yrityksistä 40 prosenttia kertoi varautuneensa häirintään.

Vähäisintä varautuminen oli rakentamisen toimialalla. Alan yrityksistä 15 prosenttia kertoi gallupkyselyssä varautuneensa häirintään.

Gallup paljasti yritysten varautuneen melko laajalti kyberuhkiin. Kaikista yrityksistä esimerkiksi 56 prosenttia oli huolehtinut laitteiden, ohjelmistojen ja järjestelmien päivityksistä ja 41 prosenttia oli tehnyt varmuuskopiot kriittisistä dokumenteista.

Vain 14 prosenttia yrityksistä kertoi varautuneensa häiriöihin maksuliikenteessä. 13 prosenttia puolestaan kertoi varanneensa käteistä tällaisten tilanteiden varalle. Pieni osa, seitsemän prosenttia, oli ottanut erikseen tieto- tai kyberturvavakuutuksen.

Gallupin mukaan yrityksistä kaikkiaan 16 prosenttia uskoo, että Suomen Nato-jäsenyys lisäisi niiden liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisen vahva tämä näkemys oli gallupin perusteella nuorten yrittäjien keskuudessa.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa etujärjestön tiedotteessa, että parasta yrittäjyyspolitiikkaa on varmistaa maan vakaus ja vapaus. Hän korostaa, että Nato-neuvotteluiden eteneminen sutjakasti on yritysten etu.

”Yrityksille on erittäin oleellista, että Nato-prosessi tapahtuisi mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti.”

Suomen Yrittäjien teettämään tutkimukseen vastasi 1 022 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita