Rehottava korruptio ja hillitön velkaantuminen ajoivat Sri Lankan talouden suureen sekasortoon – Grafiikat kertovat kriisin laajuudesta

Kansalla on pulaa kaikesta välttämättömästä, hinnat nousevat, pääoma pakenee maasta ja maan velkaantuminen on hallitsemattomalla tolalla.

Srilankalaiset jonottivat kaasua Colombossa torstaina.

15.7. 15:55

Ylivelkaantuneen Sri Lankan talous on romahtamaisillaan ja ihmiset ovat raivoissaan.

Talouskriisin keskeiset syyt ovat laaja-alaisessa korruptiossa ja hallitsemattomassa velkaantumisessa. Nyt valtion varat ovat ehtyneet eikä se enää pysty hankkimaan ihmisille välttämättömiä hyödykkeitä kuten polttoaineita, ruokaa ja lääkkeitä

Vuodesta 2019 saakka Sri Lankan julkisen talouden menot ovat olleet keskimäärin yli kymmenen prosenttia suuremmat kuin tulot. Taloutta yritettiin tekohengittää myös veronkevennyksillä, jotka vain voimistivat velkaantumista.

Koronaviruspandemia on lisännyt taloudellista ahdinkoa entisestään, koska maalle hyvin tärkeä turismi väheni voimakkaasti.

Toukokuussa Sri Lanka vajosi maksukyvyttömyyteen, koska se laiminlöi maksuvelvoitteittaan.

Ulkomainen velka on kasvanut yli 50 miljardiin dollariin. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) mukaan velkaantuminen on hallitsematonta, koska tulot ovat myös ehtyneet. Toukokuussa valuuttavaranto on supistunut 1,9 miljardiin dollariin.

Sri Lankalla ei ole mitään mahdollisuuksia saada markkinoilta lainaa siedettävillä ehdoilla. Markkinoilla valtion kymmenen vuoden joukkolainan tuottovaatimus eli korko on kohonnut liki 30 prosenttiin.

Tämä tarkoittaa, että Sri Lanka on tosiasiassa suljettu pois kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta. Sri Lanka on kuitenkin saanut lainaa joiltakin valtioilta, kuten Kiina, Intia ja Japani sekä Maailmanpankilta ja IMF:ltä.

Tienvarsi oli täynnä ajoneuvoja jonottamassa polttoainetta Colombossa torstaina. Polttoainepulan vuoksi teillä ei ole ruuhkaa.

Kansalaisten raivon perimmäinen syy on verraten yksinkertainen: kaikista välttämättömistä hyödykkeistä on pulaa, koska ihmisillä ei ole varaa niitä ostaa. Inflaatiovauhti on kiihtynyt liki 50 prosenttiin.

Voimakas velkaantuminen on johtanut myös pääomapakoon. Sen takia Sri Lankan valuutan arvo on romahtanut. Keskuspankki on joutunut käyttämään valuuttavarantoaan eli ulkomaisia sijoituksiaan yrittäessään estää valuutan romahduksen, mutta ei ole siinä onnistunut.

Valuuttavarannon voimakas supistuminen, velkaantumisen tuntuva voimistuminen ja inflaation erittäin nopea kiihtyminen ovat johtaneet sekasortoon, josta elpyminen kestää todennäköisesti hyvin pitkään.

"Sri Lanka käy läpi vakavaa talouskriisiä. Talouden odotetaan supistuvan merkittävästi vuonna 2022, kun inflaatio on voimakasta ja kiihtyvää. Kriittisesti matala valuuttavarannon taso on haitannut välttämättömien tavaroiden tuontia”, IMF arvioi kesäkuun lopussa.

Tavoitteena on saada aikaan kattava taloudellinen uudistusohjelma, jolla korjataan talouden epätasapainot, palautetaan velkakestävyys ja pohditaan keinoja talouskasvun lähteiden parantamiseksi.