Fortumin sähkö­verkko­kaupoista lähti käyntiin sotku, jossa on pelissä miljardeja veronmaksajien rahaa – Näin Suomen valtio ajautui keskelle Saksan energiakriisiä

Fortum taisteli vuosia Uniperin määräysvallasta. Nyt saksalaisyhtiö uhkaa kuitenkin kaatua Saksan valtion syliin. Se olisi Fortumille suuri takaisku.

Uniperin päämaja Düsseldorfissa.

15.7. 18:06

Suomen valtion puoliksi omistama energiayhtiö Fortum tienasi suuren summan myymällä sähkönsiirtotoimintansa Suomessa ja Ruotsissa 2010-luvun alussa. Pian tämän jälkeen yhtiö ryhtyi etsimään rahoilleen sijoituskohdetta ja löysi sellaisen lopulta saksalaisesta energiayhtiö Uniperista.

Uniper-kaupan valmistuminen vei useita vuosia. Vasta vuonna 2020 Fortum onnistui kasvattamaan omistuksensa Uniperista yli 70 prosenttiin. Euroopan kaasukriisin seurauksena Uniper on kuitenkin vaarassa kaatua Saksan valtion syliin.

HS kertoo vuosi vuodelta, kuinka Suomen valtion enemmistöomistama Fortum päätyi Saksan energiakriisin keskelle.

2013

Fortum ilmoittaa myyvänsä sähkönsiirtotoimintansa Suomessa ja Ruotsissa. Samalla se kertoo keskittyvänsä jatkossa sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä myyntiin.

2014

Fortum saa Suomessa ja Ruotsissa toteutuneista kaupoista yhteensä 9,3 miljardia euroa ja ryhtyy etsimään rahoille sopivaa sijoituskohdetta.

Suomessa Fortumin sähköverkot ostaa sähkönjakeluyhtiö Caruna.

2016

Saksalainen energiayhtiö Eon luopuu perinteisistä voimalaitoksistaan. Ne siirretään Eonin omistamaan Uniper-nimiseen yhtiöön, joka listataan pörssiin.

Uniper tuottaa energiaa vesivoimalla, hiilellä ja kaasulla. Se omistaa myös osuuksia kaasuputkista, ydinvoimaloista ja nesteytetyn maakaasun LNG-terminaaleista eri puolilla Eurooppaa.

Uniperin pörssikehitys on alussa vaisua. Fortum kiinnostuu yhtiöstä mahdollisena sijoituskohteena. Etenkin Uniperin vesivoimaomistukset Ruotsissa houkuttelevat Fortumia.

2017

Fortum käynnistää keskustelut Eonin kanssa ostaakseen sen osuuden Uniper-yhtiöstä. Eon omistaa Uniperista noin 47 prosenttia.

Fortumin ja Eonin välisistä neuvotteluista vuotaa yksityiskohtaista tietoa julkisuuteen, minkä seurauksena Fortumin on pakko tehdä Uniperista julkinen ostotarjous.

Uniperin johto nousee vastustamaan yhtiön myymistä Fortumille. Toimitusjohtaja Klaus Schäfer ihmettelee Helsingin Sanomien haastattelussa, miksi Fortum haluaa ostaa suuren, kalliin ja strategiaansa sopimattoman yhtiön. Hän epäilee, että Fortumin aikomus on pilkkoa yhtiö.

2018

Eon ilmoittaa myyvänsä 47 prosenttia Uniperin osakkeista Fortumille. Fortum maksaa osakkeista 3,76 miljardia euroa. Kaikkiaan kaupan suuruus on kahdeksan miljardia euroa.

Uniperin muille osakkeenomistajille Fortum tarjoaa 22 euroa osakkeelta. Uniperin muita osakkeenomistajia ovat muun muassa ulkomaiset sijoitusyhtiöt Elliott ja Knight Vinke.

Uniperilla on Unipro-niminen tytäryhtiö Venäjällä. Yhdellä sen voimalaitoksista on juomaveden valvontaan liittyvä lisenssi, joka ei Venäjän strategisia investointeja koskevan lain mukaan saa joutua ulkomaisen valtionyhtiön käsiin. Pykälä estää Fortumia hankkimasta enemmistöä Uniperin osakkeista ilman venäläisen kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Fortum joutuu vääntämään vielä kaksi vuotta kättä venäläisviranomaisten kanssa ennen kuin se onnistuu hankkimaan Uniperin osake-enemmistön itselleen.

2019

Uniper-kauppojen tilanne helpottuu. Uniperin myymistä vastustaneet johtajat jättävät yhtiön. Samalla Fortum saa Venäjän ulkomaisia investointeja valvovalta komissiolta ehdollisen hyväksynnän Uniperin osake-enemmistön hankinnalle.

2020

Venäjän kilpailuviranomainen antaa Fortumille viimein virallisen luvan ostaa Elliott ja Knight Vinke -sijoitusyhtiöiden Uniper-osakkeet. Kaupan myötä Fortumin omistusosuus Uniperissa kasvaa vajaasta 50 prosentista yli 70 prosenttiin.

Kauppojen jälkeen toimitusjohtaja Pekka Lundmark jättää Fortumin ja siirtyy johtamaan Nokiaa. Fortumin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetään kesäkuussa Markus Rauramo.

2021

Fortum jatkaa Uniperin haltuunottoa nimittämällä yhtiön toimitusjohtajaksi saksalaisen Klaus-Dieter Maubachin, joka on aiemmin johtanut Uniperin hallintoneuvostoa ja istunut myös Fortumin hallituksessa. Samalla Uniperin talousjohtajaksi nimitetään Fortumin sähköntuotannosta vastaavan Generation-yksikön johtaja Tiina Tuomela. Hieman myöhemmin myös Fortumin laki- ja henkilöstöjohtajat siirtyvät Uniperin johtoon.

Raaka-aineiden hinnat nousevat ennätyksellisen korkealle ja kaasun tarjonta tiukkenee Euroopassa. Samalla Uniper siivittää Fortumin koko vuoden tulosta. Yhtiön liikevaihto paisuu 112 miljardiin euroon edellisvuoden 49 miljardista eurosta ja liikevoitto nousee 2,5 miljardiin euroon 1,3 miljardista eurosta.

2022

Tammikuu

Uniper ryhtyy varautumaan energian hinnannousuun mittavalla rahoitusjärjestelyllä. Se saa Fortumilta kahdeksan miljardin euron rahoituksen, joka koostuu osakaslainasta ja emoyhtiön takauksesta. Lisäksi Uniper hakee Saksan valtion omistamalta KfW Bankilta kahden miljardin lyhytaikaista valmiusluottoa.

Markkinat suhtautuvat Uniperin rahoitusjärjestelyyn epäileväisesti. Yhtiön osakekurssi kääntyy laskuun ja vetää myös Fortumin osakkeen mukanaan.

Helmikuu

Uniper ilmoittaa leikkaavansa osinkoaan merkittävästi viime vuodesta ja jakavansa sitä ainoastaan lain edellyttämän minimimäärän. Yhtiön perustelee tätä ”yllättävillä kustannuksilla”, joita niin energiahintojen heilahtelut kuin Venäjän ja lännen kiristyneet välit voivat sille aiheuttaa.

Venäjä hyökkää Ukrainaan 24. helmikuuta. Fortumin ja Uniperin osakkeet syöksyvät pörssissä.

Maaliskuu

Venäjän ja Saksan välinen Nord Stream 2 -kaasuputkihanke menee jäihin, ja Uniper joutuu alaskirjaamaan rahoitussaatavansa hankkeelta. Yhtiö on ollut yksi hankkeen eurooppalaisista rahoittajista 950 miljoonan euron osuudella.

Huhtikuu

Uniper antaa tulosvaroituksen. Yhtiö kertoo odottavansa, että sen tulos heikkenee merkittävästi tammi–maaliskuussa 2022 vertailuajankohtaan nähden. Tässä kohtaa Uniperin alkuvuoden nettotulos on jo kolme miljardia euroa tappiolla.

Toukokuu

Uniper kertoo, että sen nettovelka kasvoi yli kuusinkertaiseksi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiöllä on velkaa yli kaksi miljardia euroa. Samalla Uniperin alkuvuoden nettotappio kohoaa 615 miljoonaan euroon.

Kesäkuu

Venäjän kaasutoimitukset Saksaan vähentyvät merkittävästi kesäkuun puolivälissä. Tämä ajaa Uniperin entistä syvempiin vaikeuksiin, sillä yhtiö on yksi Euroopan suurimmista venäläisen maakaasun ostajista.

Uniper kertoo peruvansa tulosohjeistuksensa vuodella 2022. Samalla se paljastaa käyvänsä Saksan hallituksen kanssa keskusteluja mahdollisista valtion tukitoimista, joilla yhtiön maksukyky turvataan kaasumarkkinoiden alati kiristyvässä tilanteessa.

Saksan valtion uutisoidaan suunnittelevan yhdeksän miljardin euron suuruista pelastuspakettia Uniperille.

Heinäkuu

Uniperin osakkeen hinta on laskenut alkuvuoden aikana 75 prosenttia. Yhtiön nykyisellä pörssikurssilla laskettuna Fortumin omistamien Uniper-osakkeiden arvo on enää noin 2,8 miljardia euroa. Fortumin oman osakkeen hinta on pudonnut puolessa vuodessa noin 50 prosenttia.

Euroopan kaasukriisi ajaa Uniperia alati ahtaammalle. Fortum voi menettää huomattavan osan määräysvallastaan Uniperissa, jos Saksan valtio päättää kansallistaa yhtiön.

Uniper ilmoittaa pörssitiedotteessaan, että se hakee Saksan lainsäädännön mahdollistamaa tukea tilanteensa vakauttamiseksi. Samassa tiedotteessa Fortum esittää Uniperin pilkkomista siten, että Saksan energiajärjestelmälle keskeiset liiketoiminnot irrotetaan Uniperin muista toiminnoista valtion omistukseen.