Suuri luottoluokittaja vahvisti Fortumille elintärkeän luokituksen – S&P pitää mahdollisena, että Fortum joutuu leikkaamaan osinkoa

Yhdysvaltalainen luottoluokittaja S&P kertoo käsittelevänsä Fortumia ja Uniperia jatkossa erillisinä yhtiöinä.

Luottoluokittaja S&P vahvisti energiayhtiö Fortumin luottoluokituksen.

4.8. 11:41 | Päivitetty 4.8. 14:11

Luottoluokittaja S&P on vahvistanut energiayhtiö Fortumin luottoluokituksen tarkastelun jälkeen. Fortumin luottoluokitus pysyy ennallaan, eli BBB-tasolla negatiivisin näkymin.

S&P asetti sekä Fortumin että sen saksalaisen tytäryhtiön Uniperin tarkkailuun heinäkuun alkupuolella Venäjän rajoitettua kaasutoimituksiaan Saksaan aiemmin kesällä.

Fortumin tiedotteen mukaan S&P arvioi, että Uniperin pelastuspaketti, josta yhtiöt ja Saksan valtio pääsivät sopuun 22. heinäkuuta, estää lisäkustannusten kertymisen Fortumille ja katsoo Fortumin taloudellisen altistumisen olevan rajattu.

Fortumin negatiivisten näkymien taustalla S&P näki edelleen Uniperin vaikutuksen siihen saakka, että Euroopan komissio hyväksyy pelastuspaketin, mutta myös Fortumin strategiaan liittyvät pidemmän aikavälin epävarmuustekijät.

Luottoluokituksen pysyminen vähintään nykyisellä BBB-tasolla on Fortumille hyvin tärkeää. Sen liiketoiminta vaatii paljon pääomaa, ja luottoluokituksen heikkeneminen nostaisi yhtiön varainhankinnan kustannuksia.

Yhtiö itse sanoo tavoittelevansa vähintään BBB-tason luottoluokitusta, jotta se voi ”varmistaa taloudellisen joustavuuden ja rahoituksen hyvän saatavuuden”.

S&P sanoo pitävänsä mahdollisena, että Fortum voisi esimerkiksi laskea osinkoaan tai myydä lisää omistuksiaan suojellakseen luottoluokitustaan. Fortum on tähän asti pitänyt osingostaan kiinni kynsin ja hampain. Yhtiö on maksanut sen suurimmalle omistajalle eli Suomen valtiolle vuosittain puolen miljardin euron osingot.

Fortum maksoi vuoden 2021 tilikaudelta 1,14 euron osakekohtaisen osingon. Tämän vuoden tilikaudelta odotetaan 1,10 euron osinkoa, mutta osinkoon liittyy muun muassa Uniperin vaikeuksien takia suuria kysymysmerkkejä.

S&P:n luokitusskaalalla BBB on toiseksi matalin hyväksi katsottu (investment grade) luottoluokitus. Alempana on vain luokka BBB–, johon S&P laski Uniperin luottoluokituksen jo toukokuun puolivälissä.

Luottoluokitukseltaan tätä alempana olevien yritysten katsotaan olevan niin sanotussa spekulatiivisessa eli roskalainaluokassa.

S&P kirjoittaa päätöksensä yhteydessä, että se voisi laskea Fortumin luottoluokitusta jos Euroopan komissio ei hyväksy Uniperin pelastuspakettia, tai jos Fortum sittenkin joutuu rahoittamaan Uniperin kaasutappioita.

Se kertoo myös voivansa laskea luokitustaan jos ”Fortumin taloudellista profiilia” ei saada palautettua tulevien kahden tai kolmen vuoden aikana.

Fortum sanoi pelastuspaketin yhteydessä laskevansa Uniperin edelleen tytäryhtiökseen taloudellisessa raportoinnissa, vaikka sen omistusosuus yhtiöstä liudentui 56 prosenttiin. Uniperin tekemät tappiot tulevat siis painamaan myös Fortumin talouslukuja.

S&P sen sijaan kertoo käsittelevänsä Fortumia ja Uniperia jatkossa erillisinä yhtiöinä. Se käsittelee siis Uniperia jatkossa Fortumin omistuseränä, ei tytäryhtiönä.

Luottoluokittaja näkee Fortumin pohjoismaalaisena energiayhtiönä, jonka pääosin fossiilivapaa sähköntuotanto etenkin yhtiön vesi- ja ydinvoimaloista tuottaa yhtiön kassavirtaan vakautta.

Oikaisu 4.8. kello 14.02. Uniperin pelastuspaketista kerrottiin 22. heinäkuuta, ei 22. kesäkuuta, kuten jutussa aiemmin sanottiin.