Kuluttajien luottamus Suomen talouteen heikointa kolmeen vuosikymmeneen

Moni kuluttaja pelkää Suomen taloustilanteen heikentyvän ja aikoo lykätä isoja hankintoja. Vähittäiskaupan myynti kääntyi jo laskuun.

Vain 11 prosenttia kuluttajista katsoo, että ajankohta on nyt otollinen suurille hankinnoille. Osuus on vuodesta 1995 alkavan mittaushistorian matalin.

29.8. 8:58 | Päivitetty 29.8. 9:27

Yritykset ja kuluttajat suhtautuvat Suomen talouden kehitykseen hyvin pessimistisesti, kertovat juuri julkaistut luottamuskyselyt.

Tilastokeskuksen keräämä kuluttajien luottamusindikaattori sai elokuussa saldoluvun -14,9, mikä on selvästi heikompi kuin indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo -1,9.

Kuluttajien näkemykset omasta ja Suomen taloudesta olivat hyvin pessimistiset. Odotus Suomen talouden tilasta vuoden kuluttua oli likimain synkin koko mittaushistoriassa eli vuosina 1995–2022, Tilastokeskus kertoo.

Peräti 81 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen taloustilanne on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja vain 11 prosenttia kuluttajista uskoi, että taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana.

Henkilökohtaisen taloutensa kehitykseen kuluttajat suhtautuvat jonkin verran luottavaisemmin: 29 prosenttia kuluttajista pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Synkät näkemykset talouden kehityksestä näkyvät myös siten, että kuluttajilla on nyt hyvin vähän aikeita käyttää rahaa kalliisiin hankintoihin. Vain 11 prosenttia kuluttajista katsoo, että ajankohta on nyt otollinen suurille hankinnoille. Osuus on mittaushistorian matalin. Peräti 42 prosenttia kuluttajista aikoo vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien pessimismi näkyy jo vähittäiskaupassa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n keräämä elinkeinoelämän luottamusindeksi. Vähittäiskaupan luottamusindeksi kääntyi elokuussa jyrkkään laskuun. Indikaattorin pisteluku oli -19, kun se heinäkuussa oli vielä -3. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -1.

Vähittäiskaupan myynnin määrä väheni elokuussa selvästi heinäkuuhun verrattuna, ja myös myyntiodotukset lähikuukausille ovat pessimistiset.

Myös muilla päätoimialoilla eli teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa luottamus on nyt keskimääräistä heikompaa.

”Valitettavasti merkkejä paremmasta ei ole vieläkään nähtävissä. Euroopassa käynnissä oleva sota, voimakas energian hintojen nousu sekä ilmastonmuutoksesta johtuvat ilmiöt heijastuvat negatiivisesti myös talouteen. Keskeisimmän vientimarkkinan vaikeudet alkavat heijastua Suomessakin, eritoten teollisuudessa”, EK:n pääekonomisti Sami Pakarinen sanoo tiedotteessa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita