Euroalueen talous kasvoi ennakoitua enemmän keväällä

Suomen talous kasvoi huhti–kesäkuussa enemmän kuin euroalueella keskimäärin.

Viennin lisääntyminen oli keväällä yksi syy, joka ylläpiti talouskasvua euroalueella.

7.9. 13:19

Euroalueen talous oli uusien tietojen perusteella ennakoitua vahvemmassa kunnossa keväällä pääasiassa kotitalouksien lisääntyneen kulutuksen ja viennin kasvun takia.

Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin keskiviikkona julkaisemien tarkentuneiden tietojen perusteella bruttokansantuote kasvoi huhti–kesäkuussa 0,8 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta bruttokansantuote kasvoi 4,1 prosenttia.

Aikaisemmin Eurostat arvioi, että elintasoa mittaava bruttokansantuote olisi lisääntynyt huhti–kesäkuussa 0,6 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 3,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Alkuvuonna eli tammi–maaliskuussa euroalueen talous 0,7 prosenttia viime vuoden lopusta ja 5,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Suomessa bruttokansantuote kasvoi 0,9 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 3,0 prosenttia vuoden takaisesta.

Voimakkaimmin talous kasvoi euroalueella Hollannissa, jossa bruttokansantuote lisääntyi 2,6 prosenttia tammi–maaliskuuhun verrattuna ja 5,3 prosenttia viime vuoden samasta ajankohdasta.

Kesän aikana suhdanne on kuitenkin heikentynyt tuntuvasti. Talouden kehitystä verraten luotettavasti ennakoivan ostopäälliköiden indeksin perusteella euroalueen talous olisi supistunut heinäkuussa ja elokuussa.